Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 41/2017 từ ngày 30-09-2019 đến ngày 06-10-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/30-09-2019

Sáng

08h00

Tiếp Đoàn Bệnh viện Brest (GS.Michel COLLET) và Bệnh viện Marseille (GS.Blandine Courbiere) - Pháp.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM: Phụ sản, CĐHA;
- PGS.TS. Lê Minh Tâm, ThS. Nguyễn Công Quỳnh, ThS. Nguyễn Trần Thảo Nguyên, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Hội thảo "Xây dựng chương trình đào tạo Hoạt động trị liệu".

- BGH;
- Đd Phòng KHCN-HTQT;
- Giảng viên BM PHCN;
- Tổ chức MCNV;
- Các đại biểu (theo giấy mời).

Khách sạn Mondial, 17 Nguyễn Huệ, TP Huế

Ban tổ chức

08h15

Khai mạc Khóa CME về Hỗ trợ Sinh sản từ ngày 30/09-2/10/2019.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM: Phụ sản;
- PGS.TS. Lê Minh Tâm, ThS. Nguyễn Trần Thảo Nguyên.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban tổ chức

08h15

Khai mạc Khóa CME về Siêu âm Sản phụ khoa từ ngày 30/09 - 4/10/2019.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM: Phụ sản, CĐHA;
- ThS. Nguyễn Công Quỳnh, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

09h00

Đóng mở thầu các gói thầu thuộc Dự án "Đầu tư cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị thí nghiệm thực hành thuộc Khoa Cơ bản".

- Thành viên theo Quyết định số 2875a/QĐ-ĐHYD ngày 12/9/2019.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Họp chuẩn bị nội dung làm việc với Phòng Cảnh sát Môi trường - CA Tỉnh TT Huế về công tác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng/Khoa: HCQT, KSNK, KHTH, TCKT, DD-TC và các cá nhân có liên quan.
(Phòng HCQT và Khoa KSNK chuẩn bị nội dung).

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

13h45

Họp ban kiểm tra số liệu, tài liệu tham khảo năm 2019.

- BGH;
- Hội đồng kiểm tra theo Quyết định.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Chấm thi tuyển sinh BSNT, CKI, CKII đợt 2 năm 2019 (từ ngày 30/09 - 02/10/2019, sáng 08h00, chiều 14h00).

- Hội đồng chấm thi theo Quyết định.

Giảng đường 1.03 nhà B

Trưởng ban chấm thi

15h00

Họp Đảng ủy ĐHH mở rộng.

- Đảng ủy viên ĐHH.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/01-10-2019

Sáng

08h00

Họp dự án ODA Ý liên quan đến mời thầu gói trang thiết bị dự án ODA Ý.

- BQL Dự án ODA Ý.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp Ban Tổ chức Hội nghị CBVC & NLĐ Bệnh viện năm học 2019-2020.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

16h00

Giao ban công tác Dược B/v Tháng 10/2019.

- BGĐ B/v;
- Khoa Dược B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

* Thứ Tư/02-10-2019

Sáng

08h00

Chương trình "Chào đón tân sinh viên VietSeeds Huế, năm học 2019-2020".

- Đd BGH;
- Lãnh đạo Phòng CTSV;
- SV được nhận học bổng (theo thông báo của Đại học Huế).

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

08h00

Tập huấn cán bộ tham gia công tác tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019.

- Thành viên Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019;
- Cán bộ coi thi, thư ký, giám sát, thanh tra.

Phòng họp II.11, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

08h30

Làm việc với Phòng Cảnh sát Môi trường - CA Tỉnh TT Huế về công tác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng/Khoa: HCQT, KSNK, KHTH, TCKT, DD-TC và các cá nhân có liên quan.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Phạm Quang Tuấn - chuyên ngành Nội khoa.

- Theo Quyết định số 1030/QĐ-ĐHH ngày 05/08/2019 của Giám đốc ĐHH về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp ĐHH.

Hội trường bảo vệ luận án, số 04 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Làm việc với Đoàn Trường Đại học Queensland, Úc.

- BGĐ B/v;
- Phòng: Điều dưỡng, NCKH-ĐN-ĐT-CĐT, HCQT B/v;
- BCN Phòng Khám sức khỏe Tâm thần và Liệu pháp tâm lý.

Phòng Khám sức khỏe Tâm thần và Liệu pháp tâm lý

PGS.TS. Lê Đình Khánh

16h00

Giao ban điều dưỡng toàn Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Phòng Điều dưỡng B/v;
- Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên toàn B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

* Thứ Năm/03-10-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h30

Ban Đề thi làm đề thi cao học đợt 2 năm 2019 (từ ngày 03-06/10/2019).

- Ban Đề thi, Thư ký Ban Đề thi, Cán bộ xử lý đề thi;
- Công an PA 03 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tầng 2 Khu nhà làm việc Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Ban Đề thi

09h00

Giao ban công tác KHCN-HTQT tháng 9 năm 2019.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban công tác ĐTĐH - CTSV tháng 9 năm 2019.

- BGH;
- Phòng ĐTĐH.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

16h00

Giao ban công tác ĐT-SĐH tháng 9 năm 2019.

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban công tác Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện tháng 10/2019.

- BGĐ B/v;
- Phòng Kế hoạch tổng hợp B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

* Thứ Sáu/04-10-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng: HCQT, TCNS.

Phòng Giám đốc B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

07h30

Ban Đề thi làm đề thi cao học đợt 2 năm 2019 (từ ngày 03-06/10/2019).

- Ban Đề thi, Thư ký Ban Đề thi, Cán bộ xử lý đề thi;
- Công an PA 03 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tầng 2 Khu nhà làm việc Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Ban Đề thi

09h00

Giao ban công tác xây dựng Đề án Tự chủ đại học.

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Phòng chức năng.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp bàn phần mềm xuất bản online Tạp chí Y Dược học.

- BGH;
- GS.TS. Trần Hữu Dàng, GS.TS. Võ Tam, PGS.TS.Lê Văn An (BM Vi sinh), PGS.TS.Võ Văn Thắng;
- Phòng KHCN-HTQT;
- Tổ CNTT, CN. Phan Thanh Luân, TS. Nguyễn Hoàng Bách.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Ban Thư ký, Ban Coi thi tiếp nhận điểm thi cao học tại các điểm thi.

- Trưởng các Điểm thi, Thư ký Điểm thi và các đơn vị phối hợp tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019.

Trường Đại học Sư phạm, số 32 Lê Lợi, TP Huế; Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Quang Trung tỉnh Bình Định, Trường Đại học Buôn Ma Thuột, Trường CĐSP Gia Lai; Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Trưởng các Điểm thi

14h00

Bàn giao công tác Phó Giám đốc Bv Trường.

- Đd BGH;
- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó các Phòng chức năng B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Họp thông qua Danh mục và kế hoạch đấu thầu đợt 2 năm 2019 tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: TCKT, KHTH, VT-TTB B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Giao ban công tác điều trị tháng 9/2019. Trình và bình bệnh án Khoa Ngoại Tiết niệu - thần kinh.

- BGĐ Bv;
- Trưởng/Phó phòng: KHTH, Điều dưỡng;
- Khoa Dược;
- BCN, Bác sĩ điều trị và Điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại TN-TK;
- BCN và điều dưỡng các Khoa Lâm sàng.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

16h00

BTV Đoàn Trường báo cáo BTV Đoàn Thanh niên ĐHH về kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHYD Huế, nhiệm kỳ 2019-2022.

- Đd Đảng ủy, BGH;
- BTV Đoàn Đại học Huế;
- BTV Đoàn Trường.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Bảy/05-10-2019

Sáng

07h00

Thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019 (Thời gian theo lịch của từng buổi thi).

- Ban Coi thi thuộc Hội đồng Tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2019;
- Cán bộ thư ký, coi thi, giám sát, thanh tra, bảo vệ được điều động.

Trường Đại học Sư phạm, số 32 Lê Lợi, TP Huế; Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Quang Trung tỉnh Bình Định, Trường Đại học Buôn Ma Thuột, Trường CĐSP Gia Lai; Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

07h30

Ban Đề thi làm đề thi cao học đợt 2 năm 2019 (từ ngày 03-06/10/2019),

- Ban Đề thi, Thư ký Ban Đề thi, Cán bộ xử lý đề thi;
- Công an PA 03 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tầng 2 Khu nhà làm việc Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Ban Đề thi

08h00

Tuyển sinh cao học năm 2019 - Đại học Huế (02 ngày 05, 06/10/2019).

- Hội đồng tuyển sinh Cao học năm 2019.

Trường Đại học Sư phạm - ĐHH

Chủ tịch HĐ tuyển sinh

08h00

Hội nghị CBVC và Người lao động Bệnh viện Trường ĐHYD Huế năm học 2019-2020.

- Theo Giấy mời và theo Giấy triệu tập.

Hội trường A

Ban tổ chức

08h00

Khóa đào tạo liên tục "Hoàn thiện kỹ năng trong phục hình cố định đương đại từ cơ bản đến nâng cao" (Cả ngày).

- BGH;
- BCN và toàn thể cán bộ Khoa RHM;
- Hội thảo viên trên địa bàn Tỉnh TT Huế và các Tỉnh lân cận;
- Tập thể sinh viên lớp RHM 6.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

* Chủ nhật/06-10-2019

Sáng

07h30

Ban Đề thi làm đề thi cao học đợt 2 năm 2019 (từ ngày 03-06/10/2019).

- Ban Đề thi, Thư ký Ban Đề thi, Cán bộ xử lý đề thi;
- Công an PA 03 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tầng 2 Khu nhà làm việc Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Ban Đề thi

Chiều

18h30

Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và phát động cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu "90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam" trên mạng xã hội VCNET.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các trường thanh viên;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường thành viên;
- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng các cấp năm học 2018 - 2019.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế