Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 41/2017 từ ngày 02-10-2017 đến ngày 08-10-2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/02-10-2017

Sáng

07h30

Tiếp GS. Michel Collet - Bệnh viện Đại học Brest, Pháp và BS. Michel Pasco - Bệnh viện Cholet, Pháp giảng dạy Khóa đào tạo y khoa liên tục về siêu âm Sản phụ khoa.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng KHCN-HTQT;
- BCN. BM: Sản, CĐHA;
- PGS.TS. Nguyễn Viết Nhân, TS. Võ Văn Đức, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h30

Tiếp các thành viên quốc tế về Tiết niệu, Hoa Kỳ.

- BGH;
- PGS. TS. Lê Đình Khánh;
- Lãnh đạo phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Khai mạc Khóa đào tạo Y khoa liên tục về Siêu âm Sản phụ khoa. (Từ ngày 02-06/10/2017)

- Theo giấy mời.

Giảng đường 1.01 (từ thứ 2 - sáng thứ 4) và Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC ( từ chiều thứ 4 đến thứ 6)

Ban tổ chức

08h30

Hội thảo chương trình đào tạo y đa khoa tích hợp dựa trên năng lực.

- Theo Giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

11h00

Tiếp và làm việc với ông Peter Welsh, Boston- Hoa Kỳ

- BGH, BGĐ BV;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, NCKH-ĐN B/v, TC-HC;
- PGS.TS. Nguyễn Trường An.


Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

15h00

Họp về hoạt động đào tạo thuộc dự án ODA Ý.

- BGH;
- PGS.Lê Văn An (Trưởng Bm Vi sinh).

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ II về Bệnh melioidosis.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng KHCN-HTQT;
- PGS. TS. Trần Xuân Chương, PGS.TS. Lê Văn An (Trưởng BM. Vi sinh)

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/03-10-2017

Sáng

08h00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số838/QĐ-ĐHHngày 09/8/2017 và1023/QĐ-ĐHHngày 20/9/2017 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

08h00

Hội thảo Đổi mới chương trình đào tạo y đa khoa tích hợp dựa trên năng lực.

- Theo Giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

08h00

Tiếp BS. JEAN PIERRE CLEES, Bệnh viện Mayrisch, Esch sur Alzette, Luxembourg.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng KHCN-HTQT;
- BCN. BM Sản;
- PGS.TS. Nguyễn Viết Nhân, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà, ThS. Trần Mạnh Linh

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Tiếp đoàn Tổ chức USAID và HAIVN.

- BGH, BGĐ Bv;
- PGS. Nguyễn Viết Nhân, PGS. Nguyễn Trường An, PGS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn, PGS. Đặng Công Thuận, PGS. Hà Thị Minh Thi, TS. Lê Văn Chi, TS. Nguyễn Minh Tâm, ThS. Hà Chân Nhân.

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn CSTV Bệnh viện.

- BCH Công đoàn CSTV Bệnh viện.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Công đoàn CSTV Bệnh viện

Chiều

14h00

Khai mạc Hội thảo chuyên đề về Sản phụ khoa.

-Toàn thể Bác sỹ Bộ môn Sản;
- Bác sỹ Nội trú Sản, Học viên SĐH chuyên ngành Sản;
- Sinh viên và các bác sỹ quan tâm;
- PGS. TS. Nguyễn Viết Nhân, ThS. Trần Mạnh Linh.

Giảng đường 3.13

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ y học cấp trường của NCS Trần Xuân Thịnh. Chuyên ngành: Gây mê hồi sức

- Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ (Theo QĐ).

Trường Đại học Y Hà Nội

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Họp Ban chấp hành công đoàn CSTV Bệnh viện mở rộng.

- BCH Công đoàn CSTV Bệnh viện;
- Tổ trưởng, tổ phó các tổ công đoàn B/v.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch công đoàn CSTV Bệnh viện

16h30

Tổ chức Tết Trung thu cho các cháu con CBVC-NLĐ.

- Đd các đơn vị Công đoàn;
- Phụ huynh và các cháu thiếu nhi.

Hội trường A

Công đoàn Trường

* Thứ Tư/04-10-2017

Sáng

08h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài ĐHH 2015 của PGS.TS. Trần Hữu Dũng.

- Theo giấy mời.

Văn phòng khoa ĐTQT

GS. Võ Tam

08h00

Hội nghị giao ban Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế quý IV năm 2017.

- Các trường đại học thành viên;
- Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác ĐBCLGD, Trưởng/Phó phòng KT-ĐBCLGD, Tổ trưởng và các cán bộ phụ trách ĐBCLGD.

Phòng Hội thảo H2, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế

PGĐ Huỳnh Văn Chương

08h00

Tập huấn cán bộ tham gia công tác tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017

- Cán bộ coi thi.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

08h00

Họp rà soát về quy định chế độ làm việc của giảng viên.

- Thành viên theo QĐ số 91/QĐ-ĐHYD ngày 12/01/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

09h30

Nghiệm thu đề tài ĐHH 2015 của ThS. Hồ Hoàng Nhân.

- Theo giấy mời.

Văn phòng khoa ĐTQT

GS. Võ Tam

10h00

Họp thường trực Hội nghị CBVC Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Chủ tịch Công đoàn CSTV Bệnh viện.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp triển khai thi kết thúc học phần trên máy tính.

- BGH;
- Đd lãnh đạo phòng: ĐTĐH, QT-CSVC, Tổ CNTT;
- Đd BCN. Bộ môn: Toán-Tin (Khoa Cơ bản), Thống kê-DSSKSS (Khoa YTCC).

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

15h00

Họp bổ sung Ban chủ nhiệm Khoa Nội Tổng hợp - Nội tiết.

- BGĐ B/v;
- BCN: Bộ môn Nội, Khoa Nội TH-NT B/v.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

15h00

Giao ban công tác TC-HC tháng 09/2017.

- BGH;
- Phòng TC-HC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Giao ban dự án ODA Ý.

- BQL dự án ODA Ý.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban điều trị tháng 9/2017. Trình bệnh và bình bệnh án khoa Phụ sản .

- Ban Giám đốc B/v;
- Trưởng/Phó phòng/khoa: KHTH, Điều dưỡng, Dược
- BCN, BS Điều trị và ĐDT Khoa Phụ sản;
- BCN và Điều dưỡng trưởng các khoa lâm sàng.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

* Thứ Năm/05-10-2017

Sáng

06h00

Tuyển sinh CKI, CKII, BSNT năm 2017 (ngày 05, 06/10/2017).

- Hội đồng tuyển sinh;
- Thí sinh dự thi.

Các phòng thi

Hội đồng tuyển sinh

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

-- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Sáu/06-10-2017

Sáng

07h30

Tập huấn sở hữu trí tuệ - chuyển giao công nghệ (cả ngày)

- Thành phần tham dự tập huấn theo Công văn số1141/ĐHH-KHCNMTngày 22/09/2017 của Đại học Huế.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Trưởng Ban KHCN&MT

08h00

Khóa tập huấn về “Kỹ thuật nuôi cấy định danh vi khuẩn B.pseudomallei và Kỹ thuật xét nghiệm nhanh bệnh melioidosis”

- Theo giấy mời.

Giảng đường 3.13

Ban tổ chức

09h00

Khai mạc Chương trình Triển lãm Giáo dục Hoa Kỳ

- Đại diện lãnh đạo các Trường thành viên

Khách Sạn Mường Thanh, 30 Lê Lợi, Huế

Giám đốc Đại học Huế

09h00

Họp về công tác Kế hoach-tài chính 3 tháng cuối năm 2017.

- BGH;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Đd lãnh đạo các phòng chức năng.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp triển khai một số hoạt động dịch vụ tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- TV. Công đoàn CSTV B/v
- Lãnh đạo phòng: KH-TH, HCQT, TCKT B/v.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

16h00

Họp Hội đồng hủy hồ sơ bệnh án.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Bảy/07-10-2017

Sáng

08h00

Hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ II về bệnh melioidosis.

- Theo giấy mời.

Khách sạn Mường Thanh (tầng 11)

Ban tổ chức

08h00

Thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017.

- Ban Coi thi thuộc Hội đồng TS SĐH đợt 2 năm 2017.
- Cán bộ coi thi, thư ký, giám sát, thanh tra và phục vụ được điều động.

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Trưởng điểm thi tại các điểm thi

08h30

Họp triển khai công tác 3 tháng cuối năm 2017 của Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Đ d lãnh đạo các phòng chức năng B/v (các phòng chuẩn bị nội dung).

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Hội nghị Tổng kết hoạt động công tác Đoàn thanh niên - Hội sinh viên năm học 2016 – 2017 và triển khai kế hoạch hoạt động năm học 2017 – 2018.

- Đại biểu (TGM);
- Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các Chi hội sinh viên.

Hội trường A

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 25/2016: Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 24/2016: Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 25/6/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle