Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 41/2017 từ ngày 01-10-2018 đến ngày 07-10-2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/01-10-2018

Sáng

07h30

Lễ trao học bổng LifeStart Foundation năm học 2018-2019 cho sinh viên.

- Theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

GS. Võ Tam

07h45

Tiếp GS. Michel COLLET - BV Brest, Pháp và BS. Michel PASCO-BV Cholet, Pháp.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Bộ môn: CĐHA, Phụ sản; TT Sàng lọc trước sinh-SS.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Khai mạc Khóa CME về Siêu âm Sản phụ khoa. (Từ ngày 01-05/10/2018)

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

Ban tổ chức

08h00

Chấm thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018. (Từ ngày 01/10-02/10/2018)

- Cán bộ chấm thi (có giấy mời).

Số 04 Lê Lợi

Trưởng Ban chấm thi

08h00

Khóa đào tạo liên tục "Hoạt động trị liệu cho bệnh nhân bại não - module 9". (Từ ngày 01-13/10/2018)

- Theo giấy mời.

Giảng đường 3.13

Ban tổ chức

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/02-10-2018

Sáng

08h00

Chấm thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018. (Từ ngày 02/10-04/10/2018)

- Cán bộ chấm thi (TGM).

Hội trường 1.01

Chủ tịch Hội đồng

10h00

Giao ban công tác Tổ chức - hành chính tháng 9/2018.

- BGH;
- Phòng Tổ chức - hành chính.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban công tác NCKH-ĐN-ĐT-CĐT Bệnh viện tháng 9/2018.

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT B/v.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Giao ban công tác KHCN-HTQT tháng 9/2018.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp Cấp ủy các chi bộ cán bộ.

- Cấp ủy các chi bộ cán bộ.

Hội trường 1.01

TS. Nguyễn Sanh Tùng

17h30

Họp Cấp ủy các chi bộ sinh viên.

- Cấp ủy các chi bộ sinh viên.

Hội trường 1.01

GS. Võ Tam

* Thứ Tư/03-10-2018

Sáng

07h30

Giao ban Trung tâm Y học gia đình tháng 9/2018.

- BGH;
- Trung tâm YHGĐ

Phòng họp TT YHGĐ

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2018, đợt 2.

- Thành viên HĐ tuyển sinh sau đại học theo Quyết định số1133/QĐ-ĐHHngày 29/8/2018 của Giám đốc ĐHH.

Phòng họp I.2, số 4 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

10h00

Giao ban Phòng Kế hoạch-tổng hợp Bệnh viện tháng 9/2018.

- BGĐ B/v;
- Phòng KH-TH B/v

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

Chiều

14h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Đại học Huế của PGS.TS Nguyễn Trường An.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

15h30

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Đại học Huế của PGS.TS Trần Xuân Chương.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

15h30

Tập huấn công tác mã hóa minh chứng phục vụ hoàn thiện báo cáo TĐG Chương trình đào tạo Dược học, YTCC, Điều dưỡng.

- Thư ký các tiểu ban chuyên trách theo quyết định số 943, 944, 945 ngày 5/4/2018;
- Phòng KT-ĐBCLGD.

Giảng đường 1.2, Khoa YTCC

Phòng KT-ĐBCLGD

16h00

Khóa đào tạo liên tục quy trình khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ.

- Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên Bệnh viện (nhóm 2).

Phòng Tiền lâm sàng 2

Ban tổ chức

* Thứ Năm/04-10-2018

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp xét cảnh báo học tập học kỳ II và xét lên lớp năm học 2017-2018.

- BGH;
- Phòng Đào tạo ĐH;
- Lãnh đạo phòng CTSV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Giao ban công tác Hành chính quản trị Bệnh viện tháng 9/2018.

- BGĐ Bv;
- Lãnh đạo và toàn thể nhân viên Phòng Hành chính quản trị B/v.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

10h00

Giao ban công tác Vật tư trang thiết bị Bệnh viện tháng 9/2018.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo và toàn thể nhân viên Phòng Vật tư trang thiết bị B/v.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chiều

14h00

Đoàn Giám sát Đảng ủy Đại học Huế giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị và công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng viên, viên chức, lao động, SV, học viên đối với Đảng ủy Trường ĐH Y Dược.

-Theo giấy mời

Phòng họp II

Đoàn Giám sát Đảng ủy ĐHH

17h00

Mở báo giá gia công, lắp đặt ghế ngồi thực tập cho sinh viên khoa Dược.

-Theo giấy mời

Phòng khách HT A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Sáu/05-10-2018

Sáng

08h00

Làm việc với các đơn vị thực hành tại TP Hồ Chí Minh bàn về kế hoạch thực hành của học viên SĐH năm học 2018-2019.

- BGH;
- Lãnh đạo: Phòng ĐT SĐH, Khoa RHM.

Các đơn vị thực hành tại TP Hồ Chí Minh

GS. Võ Tam

08h00

Giao ban Trung tâm Thông tin-Thư viện tháng 9/2018.

- BGH;
- TT Thông tin-Thư viện.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Tiếp ĐH Yongsan và làm việc về chương trình trao đổi sinh viên.

- BGH;
- Khoa Đào tạo quốc tế
- Phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban Ban Tổ chức Hội nghị quốc gia về đổi mới giáo dục y học lần thứ II.

- BGH
- BTC Hội nghị (TGM).

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐU và triển khai Nghị quyết số 58-NQ/ĐU của Đảng ủy Đại học Huế (Khóa V).

- Đảng ủy viên cơ sở, Chi ủy cơ sở Viện CNSH; Bí thư và phó Bí thư Đảng bộ bộ phận;
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Trưởng đơn vị trực thuộc ĐHH.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Bí thư Đảng uỷ Đại học Huế

16h00

Giao ban Giáo tài đầu năm học 2018 – 2019.

- Trợ lý giáo tài các đơn vị.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h30

Giao ban công tác Vệ sinh, Vệ sĩ, Nhà xe tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Chủ tịch Công đoàn CSTV B/v;
- Lãnh đạo Phòng: HCQT, Điều dưỡng B/v;
- Lãnh đạo và toàn thể nhân viên vệ sinh, vệ sĩ, đại diện nhà xe.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Bảy/06-10-2018

Sáng

07h15

Tập huấn công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn;
- Đd Ban chủ nhiệm;
- Điều dưỡng trưởng và thành viên mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

09h00

Họp xây dựng một số Dự án nâng cao năng lực cho Trường và Bệnh viện Trường.

- BGH
- BGĐ Bệnh viện.
- Phòng: KHCN-HTQT, QT-CSVC; NCKH-ĐN B/v; VT-TTB B/v; TCKT B/v;
- BGĐ Trung tâm TT-TV;
- BCN: Khoa Tiết niệu-Thần kinh, CTCH Lồng ngực, Ung bướu, CĐHA.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban công tác Tài chính kế toán Bệnh viện tháng 9/2018.

- BGĐ Bv;
- Lãnh đạo và toàn thể nhân viên Phòng TCKT B/v.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Chủ nhật/07-10-2018

Sáng

07h30

Chương trình "Ngày hội Tân sinh viên"

-Khách mời;
-Sinh viên các khối lớp
-Cac CLB, Đội, Nhóm

Khu vực nhà xe Ô tô cán bộ

BCH Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 27/2016: Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế