Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 39/2021 từ ngày 27-09-2021 đến ngày 03-10-2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/27-09-2021

Sáng

08h00

Gặp mặt tiễn Đoàn cán bộ y tế số 3 của Bệnh viện Trường đến công tác tại Trung tâm cách ly người nhiễm SARS-CoV-2 của Tỉnh.

- BGH, CT HĐT, BGĐ B/v;- Trưởng các phòng chức năng B/v;- Đd các đơn vị có CB tham gia Đoàn;- Thành viên của Đoàn số 3.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: KH-TH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v (tầng 1- Nhà B)

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu Bệnh viện Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v (tầng 1- Nhà B)

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

15h00

Họp bàn các hoạt động dự án AP-CMB năm 2021-2022.

- BGH;
- BQL Dự án;
- Lãnh đạo các Phòng: KHCN-HTQT, ĐT ĐH, KHTC-CSVC, TT YHGĐ.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/28-09-2021

Sáng

07h00

Tổ chức đón sinh viên hệ chính quy trúng tuyển năm 2021 làm thủ tục nhập học (Từ ngày 28/9 - 12/10/2021).

- BGH;
- Phòng: CT-CTSV, ĐTĐH, KHTC-CSVC, TCHC-TTPC, TT CNTT;
- Đoàn TN - Hội SV.

Trực tuyến

Ban Tổ chức

08h00

Hội nghị sơ kết Kết luận 07 “Về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn, giai đoạn 2019 - 2022”, Kết luận 08 “Về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022” và việc tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú, giai đoạn 2018 - 2022.
(Hội nghị trực tuyến)

- Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn các Trường thành viên.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế

08h00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế thực hiện Quy trình kiện toàn Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đảng ủy viên ĐHH.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

09h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt Đại học Huế thực hiện quy trình kiện toàn Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025.

* Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
- Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
* Đại học Huế:
- Đảng ủy viên ĐHH;
- Trưởng, phó các ban của Đảng ủy; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Chánh, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể;
- Chủ tịch Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Sinh viên; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Tổ Công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy.
* Các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ ĐHH:
- Bí thư,
- Phó Bí thư.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên Trường.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/29-09-2021

Sáng

08h00

Họp thông qua phương án nội thất của Phòng họp II.

- BGH; Chủ tịch HĐT;
- Lãnh đạo Phòng TC, HC, TT & PC;
- Phòng KHTC&CSVC.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp Ban soạn thảo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế.
(Họp trực tuyến)

- Thành viên Ban soan thảo theo Quyết định số1098/QĐ-ĐHHngày 30/7/2021 của Giám đốc Đại học Huế.

Họp trực tuyến

Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Ban

08h15

Hội thảo Giới thiệu, hướng dẫn về cơ chế phối hợp phục hồi chức năng theo nhóm.

Ban Chủ nhiệm và cán bộ Bộ môn Phục hồi chức năng.

Trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom

Ban Tổ chức

Chiều

15h00

KOFIH, Hàn Quốc phỏng vấn ứng viên chương trình học bổng KOFIH 2021.

- Ứng viên chương trình học bổng;
- Phòng KHCN-HTQT.

Phòng Multimedia, tầng 2 nhà B

Ban Tổ chức

* Thứ Năm/30-09-2021

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h30

Tổ chức công tác lớp, hướng dẫn đăng ký học tập /sử dụng Hệ thống tích hợp thông tin, kế hoạch học tập cho các lớp sinh viên năm 1 mới nhập học.

- Các phòng: CT-CTSV, ĐTĐH, TT CNTT.

Trực tuyến

Ban tổ chức

09h00

Họp thống nhất kế hoạch bố trí, di chuyển phòng sinh của khoa Phụ sản sang vị trí mới.

- BGĐ B/v;
- BCN: Khoa Phụ sản, ĐV ICU;
- Trưởng phòng: KHTH, TCHC, TCKT, QT-CSVC;
- KS. Cao Minh Tùng (Phòng QT-CSVC).

Phòng Giao ban BV, tầng 1, nhà B

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Phỏng vấn ứng viên nghiên cứu sinh trong khuôn khổ dự án PACE-UP.

- GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy;
- Dự án PACE-UP;
- Các ứng viên.

Phòng Multimedia, tầng 2 nhà B

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h30

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ cán bộ và chi bộ sinh viên.

- Chi ủy viên chi bộ.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/01-10-2021

Sáng

07h30

Tổ chức học tập nội quy, quy chế đầu khóa học cho các lớp sinh viên năm 1 mới nhập học.

- BGH;
- Phòng/TT: CTCTSV, ĐTĐH, CNTT;
- Đoàn TN - Hội SV.

Trực tuyến

Ban Tổ chức

08h00

Họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế 2022.
* 08h00 - 09h00: Hội đồng 02 (Nhóm "Y học tái tạo").

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1339/QĐ-ĐHHngày 13/9/2021 của Giám đốc ĐH Huế;
- Trưởng nhóm và các thành viên nhóm nghiên cứu;
- Đại diện lãnh đạo đơn vị chủ quản nhóm nghiên cứu.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế 2022.
* 08h00 - 09h00: Hội đồng 01 (Nhóm "Y học sinh sản").
* 09h00 - 10h00: Hội đồng 03 (Nhóm "Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và tạo hình").

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số1339/QĐ-ĐHHngày 13/9/2021 của Giám đốc ĐH Huế;
- Trưởng nhóm và các thành viên nhóm nghiên cứu;
- Đại diện lãnh đạo đơn vị chủ quản nhóm nghiên cứu.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

13h30

Khóa đào tạo y khoa liên tục "Hỗ trợ sinh sản: những thách thức mới".

- Cán bộ y tế và học viên SĐH ngành Sản phụ khoa của Trường ĐHYD và BVTƯ Huế.

Trực tuyến

Ban Tổ chức

14h00

Hội thảo khoa học trực tuyến “Tăng cường chẩn đoán sớm ung thư tuyến tiền liệt với kỹ thuật sinh thiết”.

- BGĐ B/v;
- Khoa Ngoại TN-TK, Ung bướu, Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Giải phẫu bệnh;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

15h00

Họp rà soát viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân KTXNYH theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0.

- BGH;
- Trưởng, phó và thư ký các tiểu ban chương trình KTXNYH;
- Phòng KT-BĐCLGD.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

15h00

Livestream Tư vấn bảo vệ sức khỏe: Thoát vị bẹn và các vấn đề liên quan thường gặp.

- Khoa Ngoại Tiêu hóa;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT; Phòng CNTT;
- Nhân viên y tế, người dân có nhu cầu.

Hội trường 3.13

TS. Phan Đình Tuấn Dũng

* Thứ Bảy/02-10-2021

Sáng

08h00

Chương trình đào tạo y khoa liên tục trực tuyến "Chăm sóc, quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ". (Cả ngày: Buổi sáng: 8h00-11h00; Buổi chiều: 14h00-17h10)

- BGĐ TT YHGĐ;
- BTC khoá học; các giảng viên;
- TT YHGĐ;
- Các học viên đăng ký khoá học.

Phòng Multimedia nhà B và trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế