Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 40/2017 từ ngày 25-09-2017 đến ngày 01-10-2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/25-09-2017

Sáng

08h00

Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra
(Từ ngày 25/9 đến 28/92017)

- Danh sách triệu tập theo Công văn số1133/ĐHH-ĐTngày 21/9/2017 của Đại học Huế.

Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi

Chủ nhiệm chương trình VLIR-IUC

09h00

-Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

-Ban giám đốc B/v

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Thẩm định giáo trình Đào tạo dại học: Nội khoa cơ sở.

- Theo giấy mời.

Phòng BVLV tầng 2-Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h30

Thẩm định giáo trình Đào tạo đại học: Y học gia đình

-Theo giấy mời

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

GS. Võ Tam

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/26-09-2017

Sáng

08h00

Họp phân công chuẩn bị tuyển sinh Sau đại học năm 2017.

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH;
- Đd lãnh đạo phòng: TC-HC, KH-TC, ĐT ĐH, QT-CSVC, KT-ĐBCLGD, Tổ CNTT.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

09h00

Báo cáo tiến độ triển khai lớp Chuyên khoa cấp I thuộc dự án 585.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: Đào tạo SĐH, KH-TC;
- Ban quản lý dự án 585.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

10h00

Họp về hoạt động đào tạo Dự án ODA Ý.

- BGH;
- PGS.Lê Văn An (Trưởng Bm Vi sinh);

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

15h00

Họp xét khen thưởng năm học 2016-2017 cho các lớp sinh viên.

- BGH;
- Phòng CTSV, Phòng Đào tạo ĐH
- Đd lãnh đạo phòng KH-TC;
- Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội SV.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Tư/27-09-2017

Chiều

14h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- TV. Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Năm/28-09-2017

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

07h00

Tổ chức Tuần sinh hoạt CD-HSSV năm học 2017-2018. (Ngày 28, 29, 30/9/2017)

- Toàn thể sv hệ chính quy từ năm 2 đến năm 6 và hệ liên thông chính quy từ năm 2 đến năm 4. (Theo lịch học)

Giảng đường I, Trường ĐH Sư phạm

Ban tổ chức

08h00

Họp Đảng ủy Đại học Huế.

- Đảng ủy viên Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi.

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

09h00

Họp các Trưởng khối, Phụ trách các Module Chương trình đào tạo Y đa khoa đổi mới.

- Theo Giấy mời.

Giảng đường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

- Ban TV Đảng ủy Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi.

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

10h00

Giao ban công tác TC-HC tháng 09/2017.

- BGH;
- Phòng TC-HC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Tiếp đoàn Bệnh viện Nhi Saitama- Nhật Bản.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN: BM Nhi, Khoa Nhi B/v; TS Nguyễn Hữu Châu Đức.

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Họp Cấp ủy mở rộng.

- Chi ủy các chi bộ.

Hội trường 1.01

GS. Cao Ngọc Thành

14h00

Giao ban công tác Đào tạo Đại học-CTSV tháng 09/2017

- BGH;
- Phòng ĐT ĐH, CTSV

Phòng họp II

GS. Võ Tam

14h30

Tiếp Công ty Daystar và các doanh nghiệp Phúc lợi Xã hội-Nhật Bản.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng KHCN-HTQT;
- BCN Khoa Điều dưỡng.

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Giao ban công tác Đào tạo Sau đại học tháng

- BGH;
- Phòng ĐT SĐH.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

16h00

Giao ban công tác Khảo thí-ĐBCLGD tháng

- BGH;
- Phòng KT-ĐBCLGD.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

16h00

Họp thống nhất mẫu trang phục y tế năm 2017 theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 45/2015/TT-BYT

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: HCQT, KHTH, QLCL, Điều dưỡng B/v
Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Sáu/29-09-2017

Sáng

08h00

Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2 năm 2017.

- BGH;
- Phòng Đào tạo ĐH,
- Lãnh đạo Phòng CTSV.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH;
- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các phòng/TT, khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

13h30

Bảo vệ luận án Tiến si cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thị Diễm-chuyên ngành: Nội Tim mạch.

- Hội đồng theo QĐ sô 757/QĐ- ĐHH ngày18/7/2017 của Giám đốc ĐHH.

Hội trường BVLA, 04 Lê Lợi, Huế

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp rà soát về quy định chế độ làm việc của giảng viên.

- Thành viên theo QĐ số 91/QĐ-ĐHYD ngày 12/01/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

14h30

Đại học Huế làm việc với Đại diện Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa Việt Nam (VNHELP)

- Đd lãnh đạo phòng CTSV.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi.

PGĐ Trương Quý Tùng

16h00

Nghiệm thu máy HPLC điều chế cho Khoa Dược.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

Chủ tịch hội đồng

16h00

Giao ban công tác KHCN-HTQT tháng 09/2017.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Bảy/30-09-2017

Sáng

07h30

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội
nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

-Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.

Hội trường A

Ban Tổ chức

Chiều

14h00

Ngày hội tân sinh viên "Tiếp lửa blouse trắng". (Từ 30/9-01/10/2017)

- BCH Đoàn TN, Hội SV
- Toàn thể tân sinh viên.

Các giảng đường

* Chủ nhật/01-10-2017

Sáng

07h30

Lễ Khai giảng năm học 2017-2018.

- Theo giấy mời.

Trường Đại học Y Dược Huế

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 25/2016: Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 24/2016: Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 25/6/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle