Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 40/2017 từ ngày 23-09-2019 đến ngày 29-09-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/23-09-2019

Sáng

08h00

Tiếp đoàn HVO, Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM Phụ sản.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Khóa tập huấn "Introduction to analysing data with R", dự án Edushare. (Từ 22-24/9/2019, sáng 08h30, chiều 14h00)

- Nghiên cứu sinh thuộc chương trình Edushare và cán bộ Trường, Bệnh viện.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban tổ chức

09h00

Họp rà soát 02 Khóa CME về Hỗ trợ sinh sản (30/09-2/10) và Siêu âm Sản phụ khoa (30/09-4/10).

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, TCHC, KHTC, ĐT-SĐH, QT-CSVC;
- BCN BM: CĐHA, Phụ Sản;
- Lãnh đạo TT Sàng lọc TS-SS;
- Lãnh đạo Phòng Siêu âm tiền sản;
- PGS.TS. Lê Minh Tâm, TS. Võ Văn Đức, ThS. Nguyễn Trần Thảo Nguyên, ThS. Nguyễn Công Quỳnh, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Tiếp Đoàn Thượng Nghị sỹ Pháp thăm Trường và bàn về hợp tác trong tương lai.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà, TS. Hồ Xuân Dũng, ThS. Nguyễn Trần Thảo Nguyên.

Phòng tiếp khách QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Giao ban công tác ĐTQT tháng 9/2019.

- BGH;
- BCN và Cán bộ Khoa ĐTQT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/24-09-2019

Sáng

08h00

Khóa Đào tạo y khoa liên tục "Các khuyết tật phát triển và Khuyết tật trí tuệ ở trẻ em" (24-27/9/2019).

- BGH;
- Lãnh đạo phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM PHCN, các học viên của khóa học.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp xét khen thưởng nhân Đại hội đại biểu Liên chi đoàn lần thứ VII.

- Hội đồng Thi đua-Khen thưởng B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp bàn về việc thành lập và bố trí mặt bằng các đơn vị thăm dò chức năng.

- BGH, BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng: HCQT, VT-TTB, KHTH, TCKT, TCNS B/v;
- Đd BCN Khoa Nội TH-NT;
- Đd Bộ môn sinh lý.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp tổ bán tài sản thanh lý năm 2019.

- Thành viên theo Quyết định số 2542a/QĐ-ĐHYD ngày 14/8/2019.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Họp Hội đồng Y đức đề tài học viên Sau đại học.

- Phòng KHCN-HTQT;
- Phòng Đào tạo SĐH.

Văn phòng Khoa Đào tạo quốc tế

GS. Võ Tam

16h00

Mở hồ sơ chào giá cung cấp máy chiếu trang bị cho 03 phòng bảo vệ luận văn.

- Các thành viên tổ tư vấn mua sắm hàng hóa Trường.

Phòng khách hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h30

Họp công tác tổ chức tuyển sinh Sau đại học năm 2019.

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH;
- Đd lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, KT-ĐBCLGD, QT-CSVC, TCHC, KHTC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/25-09-2019

Sáng

08h00

Giao ban công tác KHTC tháng 9 năm 2019.

- BGH;
- Phòng KHTC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Giao ban công tác TCHC tháng 9 năm 2019.

- BGH;
- Phòng TCHC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban công tác QT-CSVC tháng 9 năm 2019.

- BGH;
- Phòng QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Năm/26-09-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Đại diện lãnh đạo Trường tiếp dân.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng TCHC;
- Tổ TT-PC.

Phòng Hội đồng Trường - Nhà A.

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

15h00

Hội nghị giới thiệu và triển khai PACS.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó các Phòng chức năng B/v;
- BCN, bác sỹ Khoa chẩn đoán hình ảnh;
- Bác sỹ điều trị các khoa toàn B/v (Mỗi khoa cử 02-03 bác sĩ)
- Tổ CNTT B/v.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h30

Họp Ban coi thi tuyển sinh Sau đại học năm 2019.

- Ban coi thi theo Quyết định.

Hội trường 1.01

Trưởng ban coi thi

* Thứ Sáu/27-09-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng: HCQT, TCNS.

Phòng Giám đốc B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h30

Tiếp GS. Stefan Oswald, Đại học Y khoa Greifswald, Đức.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Khoa Dược.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC, Bảo vệ.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Tiếp Đoàn Học viện New Japan Academy, Nhật.

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, NCKH-ĐT-CĐT B/v;
- BCN Khoa: Điều dưỡng, ĐTQT.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ cán bộ và chi bộ sinh viên.

- Chi ủy viên chi bộ.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h30

Gặp gỡ sinh viên lớp tiếng Nhật - Học viện New Japan Academy, Nhật.

- Học viện NJA, Nhật;
- Khoa ĐTQT;
- Phòng KHCN-HTQT.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

16h00

Giao ban công tác điều trị tháng 9/2019. Trình và bình bệnh án Khoa Ngoại Tiết niệu - thần kinh.

- BGĐ Bv;
- Trưởng/Phó phòng: KHTH, Điều dưỡng, Khoa Dược;
- BCN, Bác sĩ điều trị và Điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại TN-TK
- BCN và điều dưỡng các Khoa Lâm sàng.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

16h30

Tiếp Đoàn Phó Giám đốc Sở Quan hệ Châu Âu và quốc tế Vùng Nouvelle-Aquitaine (CH Pháp) đến thăm Trường và bàn về Hợp tác trong tương lai.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM: Nội, Ung bướu, Phụ Sản;
- BCN Khoa Nội Tim mạch;
- GS. Huỳnh Văn Minh, PGS.TS. Hoàng Anh Tiến, TS. Nguyễn Thị Kim Anh, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà, TS. Hồ Xuân Dũng.

Phòng tiếp khách QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

17h15

Đại hội đại biểu Liên Chi đoàn Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2022. (Phiên thứ 1)

- Đd ĐUBP, BGĐ B/v;
- Đd BTV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường;
- Đại biểu đoàn viên các Chi đoàn trực thuộc (Có giấy triệu tập).

Hội trường 101

Ban tổ chức

* Thứ Bảy/28-09-2019

Sáng

06h00

Thi tuyển sinh BSNT và CKI, CKII đợt 2 năm 2019 (ngày 28-29/9/2019).

- Hội đồng thi theo Quyết định.

Các Phòng thi - Nhà G

Chủ tịch Hội đồng

07h00

Chương trình chào đón tân sinh viên "Tiếp lửa Blouse trắng" năm học 2019-2020 (ngày 28-29/9/2019).

- Toàn thể sinh viên năm 1;
- Các CLB Đội, Nhóm;
- Cán bộ và Sinh viên quan tâm.

Sảnh TT Thông tin-Thư viện

Ban tổ chức

08h00

Thi kết thúc khóa đào tạo liên tục cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên.

- Các Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên đã tham gia khóa học.

Giảng đường 102

Phòng: Điều dưỡng, NCKH-ĐN-ĐT-CĐT

Chiều

13h00

Thi tuyển sinh BSNT và CKI, CKII đợt 2 năm 2019.

- Hội đồng thi theo Quyết định.

Các Phòng thi - Nhà G

Chủ tịch Hội đồng

13h45

Đại hội đại biểu Liên Chi đoàn Bệnh viện Trường ĐHYD Huế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2022. (Phiên thứ 2)

- ĐUBP, BGĐ B/v;
- Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận B/v;
- Đd lãnh đạo các Phòng chức năng B/v;
- Bí thư, Phó Bí thư, chuyên viên VP Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường;
- Đd BCN CLB Tiếp sức người bệnh;
- Đd đoàn viên các Chi đoàn trực thuộc (Có giấy triệu tập);
- Các đại biểu khác (theo giấy mời).

Hội trường 101

Ban Tổ chức

14h00

Thi kết thúc khóa đào tạo liên tục cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên.

- Các Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên đã tham gia khóa học.

Giảng đường 102

Phòng: Điều dưỡng, NCKH-ĐN-ĐT-CĐT

* Chủ nhật/29-09-2019

Sáng

06h30

Thi tuyển sinh BSNT và CKI, CKII đợt 2 -2019.

- Hội đồng thi theo Quyết định.

Các Phòng thi - Nhà G

Chủ tịch Hội đồng

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế