Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 38/2020 từ ngày 14-09-2020 đến ngày 20-09-2020

File đính kèm: Download

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/14-09-2020

Sáng

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp thông qua Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2019 - 2021.

- Hội đồng theo Quyết định số 1689/QĐ-ĐHYD ngày 08/7/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD.
- Chủ tịch Công đoàn Trường.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/15-09-2020

Sáng

08h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim Anh – ngành Nội khoa.

- Hội đồng theo Quyết định số 2078/QĐ-ĐHYD ngày 10/8/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD.

Phòng bảo vệ luận văn 1 – Tầng 4 Trung tâm thông tin thư viện.

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Hội đồng thẩm định giáo trình sau đại học Hồi sức cấp cứu nội khoa.

- Hội đồng theo Quyết định số 1354/ QĐ-ĐHYD ngày 12/6/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD;
- GS.TS. Trần Văn Huy; TS. Lê Văn Chi;
- Phòng Đào tạo Sau đại học.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Hội thảo triển khai xây dựng bài giảng trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến và hướng dẫn một số nội dung hệ thống thông tin tích hợp và QLĐT.

- BGH;
- Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình Đào tạo;
- Ban quản lý dự án HPET;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Giáo vụ đại học các Khoa, Bộ môn;
- Tổ chương trình Đào tạo phòng ĐTĐH.

Phòng máy vi tính tầng 4 - Trung tâm TTTV

Ban Tổ chức

15h00

Nghiệm thu thi công hoàn thành đưa vào sử dụng, công trình cải tạo Nhà C (Dự án ODA Ý).

- Ban Quản lý Dự án ODA Ý;
- Trường ĐHYD: Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên liên quan;
- Đơn vị thi công; đơn vị thiết kế.

Phòng họp II

PGĐ Trương Quý Tùng-Phó Giám đốc ĐHH

* Thứ Tư/16-09-2020

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp đại học lý thuyết hệ chính quy năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung 2).

- Hội đồng Thi tốt nghiệp.

Tại các giảng đường thi

Chủ tịch hội đồng

10h30

Ban Giám hiệu gặp mặt các giảng viên dự thi thăng hạng giảng viên chính năm 2020.

- BGH;
- Phòng TC, HC, TT và PC;
- 11 giảng viên dự thi thăng hạng giảng viên chính năm 2020.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h00

Thi tốt nghiệp đại học lý thuyết hệ chính quy năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung 2).

- Hội đồng Thi tốt nghiệp.

Tại các giảng đường thi

Chủ tịch hội đồng

13h30

Họp chuẩn bị Webinar Đại học Yonsei – Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

- Nhóm công tác của Trường và Đại học Yonsei.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

PGS. TS. Nguyễn Minh Tâm

14h30

Tập huấn bệnh nhân chuẩn phục vụ giảng dạy kỹ năng lâm sàng và thi lâm sàng theo cấu trúc khách quan OSCE

- BGH;
- Ban chỉ đạo đổi mới CTĐT Trường ĐHYD;
- Giảng viên Khoa Răng Hàm Mặt;
- Trung tâm Y học gia đình;
- Bệnh nhân chuẩn được tuyển dụng.

Đơn vị Huấn luyện Kỹ năng lâm sàng, tầng 3 nhà B

PGS. TS. Nguyễn Minh Tâm

15h00

Gặp mặt Đoàn giảng viên Đại học Huế dự thi thăng hạng giảng viên chính năm 2020.

- Toàn thể giảng viên dự thi thăng hạng giảng viên chính năm 2020.

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương

* Thứ Năm/17-09-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h00

Thi tốt nghiệp đại học thực hành hệ chính quy năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung 2) (cả ngày).

- Hội đồng Thi tốt nghiệp.

Tại các Hội đồng thi thực hành

Chủ tịch hội đồng

07h30

Tổ chức tư vấn thay đổi nguyện vọng xét tuyển trong tuyển sinh đại học theo hình thức Live Stream.

- Theo Công văn số1385/ĐHH-ĐTCTSVngày 09/9/2020 của Đại học Huế.

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương

07h30

Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng/Phó Trưởng các Đơn vị Thuộc Bệnh viện Trường nhiệm kỳ 2019 - 2024 từ ngày 17/9/2020 đến ngày 19/9/2020 (BTC sẽ thông báo lịch làm việc cụ thể đến từng đơn vị).

- Tổ công tác;
- Các đơn vị.

Các đơn vị

Ban Tổ chức

09h00

Nghiệm thu chính thức đề tài ĐHH 2018 của ThS. Võ Đức Toàn.

- Theo quyết định số 1254/QĐ-ĐHH ngày 31/08/2020.

Phòng họp II

GS.TS. Trần Hữu Dàng

Chiều

13h00

Tập huấn phòng chống Covid-19 cho nhân viên làm việc tại các Căn tin trong khuôn viên Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Khoa Dinh dưỡng Tiết chế;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và nhân viên các Căn tin.

Giảng đường G2.1

Ban Tổ chức

14h00

Giao ban Dự án HPET.

- BGH;
- BQL Dự án HPET, Tổ thư ký.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Báo cáo về khóa đào tạo Thạc sĩ điều dưỡng quốc tế.

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH;
- Khoa ĐTQT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Tập huấn giảng dạy kỹ năng giao tiếp và hỏi bệnh trong giảng dạy Răng Hàm Mặt.

- BGH;
- Ban chỉ đạo đổi mới CTĐT Trường ĐHYD;
- Giảng viên Khoa Răng Hàm Mặt;
- Trung tâm Y học gia đình;
- Tổ Chương trình phòng ĐTĐH.

Hội trường tầng 6 Trung tâm Y học gia đình

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

16h00

Họp về Dự án Huế - Gachon.

- BQL Dự án Huế - Gachon.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/18-09-2020

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp đại học thực hành hệ chính quy năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung 2) (cả ngày).

- Hội đồng Thi tốt nghiệp.

Tại các Hội đồng thi thực hành

Chủ tịch hội đồng

08h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho nghiên cứu sinh Văng Kiến Được – Ngành Nội khoa.

- Hội đồng theo Quyết định số 1735/QĐ-ĐHYD ngày 13/7/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD .

Phòng bảo vệ luận văn 1 – Tầng 4 Trung tâm TTTV

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tri Thức – ngành Nội khoa.

- Hội đồng theo Quyết định số 2118/QĐ-ĐHYD ngày 18/8/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD.

Phòng bảo vệ luận văn 1 – Tầng 4 Trung tâm TTTV

Chủ tịch Hội đồng

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế