Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 39/2017 từ ngày 16-09-2019 đến ngày 22-09-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/16-09-2019

Sáng

08h30

Hội thảo Khoa học Tiêu hóa.

- BGH, BGĐ B/v;
- Phòng KHCN-HTQT và các HTV đăng ký.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Hội DIEVIMED, Đức chia sẻ kinh nghiệm và giảng dạy về Răng Hàm Mặt cho giảng viên, học viên và sinh viên năm 6 chuyên ngành RHM (từ ngày 16-18/9/2019).

- BCN Khoa RHM;
- Giảng viên, học viên khoa RHM;
- Sinh viên năm thứ 6 RHM.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp chuẩn bị Hội nghị CBVC – NLĐ Bệnh viện năm học 2019-2020.

- BGĐ B/v;
- Chủ tịch Công đoàn B/v;
- Phụ trách Phòng: HCQT, TCNS.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/17-09-2019

Sáng

10h20

Lễ trao học bổng Hiệp hội những người có huy chương Hàn Quốc năm học 2019-2020.

- BGH;
- ĐD Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, KHCN-HTQT;
- ĐD Đoàn TN - Hội SV;
- ĐD BCS và BCH Chi Đoàn, Chi hội các lớp SV;
- SV nhận học bổng.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

Chiều

13h30

Thi tốt nghiệp Định hướng chuyên khoa năm 2018 - 2019.

- Hội đồng thi tốt nghiệp.

Phòng Hội đồng tại Phòng Đào tạo Sau đại học; Thi tại phòng thi (2.1, 2.2) - Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

14h30

Tiếp đoàn Hiệp Hội các cơ sở phúc lợi người cao tuổi tỉnh Fukushima, Nhật Bản.

- Lãnh đạo Phòng/Khoa: KHCN-HTQT, ĐTQT.

Phòng họp II

Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT

* Thứ Tư/18-09-2019

Sáng

07h00

Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên năm học 2019-2020, đợt 1 (ngày 18, 20, 22/9/2019).

- BGH;
- Phòng: ĐTĐH, CTSV.

Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm, số 32 Lê Lợi

Ban tổ chức

Chiều

14h00

Tiếp và làm việc với Cục Quản lý Môi trường - Bộ Y tế về đánh giá mức độ ô nhiễm từ các nguồn thải tại Bệnh viện năm 2019.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: KHTH, HCQT, TCKT;
- BCN Khoa KSNK và cán bộ có liên quan.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Đào tạo liên tục cho Điều dưỡng, hộ sinh toàn Bệnh viện - LASA và Thuốc nguy cơ cao.

- BGĐ B/v;
- Phòng: Điều dưỡng, NCKH, Khoa Dược;
- Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên toàn Bệnh viện (Lớp A).

Phòng Thực hành Tiền lâm sàng 1, nhà B

Ban tổ chức

16h00

Họp về công tác khám bệnh tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, phó Phòng: KHTH, TCKT, Điều dưỡng;
- BCN: PK Nội, ĐV XNTT;
- ĐDT Phòng khám Nội, KTV trưởng ĐV, XNTT;
- Bí thư LCĐ B/v;
- Thành viên Đơn vị Tư vấn và phòng đón tiếp dịch vụ.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h30

Sinh hoạt Khoa học “Cập nhật thuốc điều trị bệnh lý đái tháo đường”.

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT, Khoa Dược.

Phòng họp Khoa Dược, tầng 2 nhà D

PGS.TS. Lê Đình Khánh

17h00

BCH Liên Chi đoàn Bệnh viện báo cáo Đảng ủy bộ phận Bệnh viện kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn Bệnh viện Trường ĐHYD Huế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2022.

- ĐUBP B/v;
- BCH Liên Chi đoàn B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Năm/19-09-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Nghiệm thu gói thầu số 04: Hệ thống xử lý hình ảnh x-quang kỹ thuật số.

- Hội đồng theo Quyết định số 1147/QĐ-ĐHYD ngày 27/8/2019.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Buổi giới thiệu Phần mềm UpToDate.

- BGH;
- ĐD Trung tâm TT-Thư viện;
- ĐD Phòng KHCN-HTQT;
- Cán bộ, Sinh viên quan tâm.

Hội trường QT tầng 3 khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp rà soát chuẩn bị Lễ Khai giảng năm học 2019-2020.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, ĐTĐH, ĐT-SĐH, KHCN-HTQT, QT-CSVC, KHTC, CTSV.
- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội nghị Cán bộ chủ chốt mở rộng lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Chủ tịch Hội đồng trường từ nay đến năm 2024.

- Đại diện lãnh đạo ĐHH, Ban Tổ chức nhân sự, Văn phòng Đảng-Đoàn thể ĐHH, BCH Đảng ủy;
- BGH, Thành viên HĐT là cán bộ của trường
- BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư đảng bộ trực thuộc, Bí thư CB, Chủ tịch CĐBP;
- Trưởng, Phó Trưởng Khoa, Bộ môn, Phòng, Trung tâm, Viện thuộc Trường;
- AHLĐ, NGND, NGƯT; TTND, TTƯT, GS, PGS, TS khoa học, TS, Giảng viên chính, Chuyên viên chính và tương đương trở lên.

Hội trường Quốc tế - Tầng 3 Khoa YTCC

Tổ công tác

15h00

Hội nghị lấy phiếu giới thiệu bầu bổ sung Phó bí thư Đảng uỷ, bổ sung quy hoạch Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Uỷ viên Thường vụ và Phó Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Y Dược, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Đảng uỷ viên Trường; Đảng uỷ viên Đ/uỷ bộ phận Bệnh viện;
- Bí thư các chi bộ;
- Trưởng các tổ chức Đoàn thể (Hội CCB, Công đoàn, Đoàn Thanh niên - Hội SV).

Phòng họp II

Ban tổ chức.

16h00

Đào tạo liên tục cho Điều dưỡng, hộ sinh toàn Bệnh viện - LASA và Thuốc nguy cơ cao.

- BGĐ B/v;
- Phòng: Điều dưỡng, NCKH, khoa Dược;
- Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên toàn Bệnh viện (Lớp B).

Phòng Thực hành Tiền lâm sàng 1, nhà B

Ban tổ chức

16h00

Họp Đảng ủy.

- ĐD lãnh đạo ĐHH, Ban Tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể ĐHH;
- Đảng ủy viên;
- ĐD Tổ công tác.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h30

Họp Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Y Dược.

- ĐD lãnh đạo ĐHH, Ban Tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể ĐHH;
- Thường vụ Đảng ủy, BGH;
- ĐD Tổ công tác.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/20-09-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng: HCQT, TCNS.

Phòng Giám đốc B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Tiếp đoàn Đại học Brawijaya, Indonesia.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Khoa RHM.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp về phát triển công tác khám chữa bệnh.

- Đảng ủy;
- BGH, BGĐ B/v.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp giao ban công tác xây dựng nhà C, nhà 2A, 2B và nhà D.

- BGH;
- Phòng QT-CSVC;
- Đơn vị thi công.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Hội thảo biên soạn bảng kiểm thực hành Labo.

- BGH;
- Giảng viên các Khoa/Bộ môn.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Tổng kết Chương trình “Tư vấn tuyển sinh - Tiếp sức mùa thi - Tiếp sức đến trường” năm 2019.

- Các đồng chí Ủy viên BCH Hội Sinh viên các trường thành viên;
- Thành viên Đội Tiếp sức mùa thi các đơn vị;
- Các cá nhân được khen thưởng trong chương trình "Tư vấn tuyển sinh - Tiếp sức mùa thi - Tiếp sức đến trường" năm 2019.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế

16h30

Nghiệm thu công tác chuẩn bị Lễ khai giảng năm học 2019-2020.

- Ban tổ chức.

Nhà VHTT tỉnh TT-Huế

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Bảy/21-09-2019

Sáng

07h30

Lễ Khai giảng năm học 2019-2020.

- Đại biểu (theo giấy mời);
- Đảng ủy, BGH;
-TV Công đoàn, Đoàn TN-Hội SV; CT Hội CCB, Hội CGC
- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo,giảng viên, CBVC các đơn vị trong toàn Trường;
-Giảng viên kiêm nhiệm (TGM)
- Học viên, sinh viên

Trung tâm VHTT tỉnh T.T. Huế, số 41A - Hùng Vương, TP Huế

Ban tổ chức

Chiều

13h30

Hội thảo Khoa học “Cập nhật chẩn đoán và điều trị Ung thư tuyến tiền liệt”.

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT, các Khoa liên quan.
- Hội thảo viên.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế