Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 37/2021 từ ngày 13-09-2021 đến ngày 19-09-2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/13-09-2021

Sáng

08h00

Thực hiện công tác xét tuyển, lọc ảo tuyển sinh đại học năm 2021.
(Từ ngày 13-15/9/2021; Buổi sáng: 08g00; Buổi chiều 14g00)

- Lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác tuyển sinh và chuyên viên công nghệ thông tin của đơn vị.

Tại đơn vị

PGĐ Trương Quý Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: KH-TH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v (tầng 1- Nhà B)

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu Bệnh viện Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v (tầng 1- Nhà B)

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Thi tuyển sinh cao học Công nghệ Y sinh học liên kết Đại học Sassari, Ý khóa 8 (2021 - 2023). (Thi trực tuyến)

- Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định 2291/QĐ-ĐHYD ngày 7/9/2021.

Phòng vi tính tầng 2 nhà B

Chủ tịch Hội đồng

14h30

Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ Đại học Huế.

- Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng uỷ Đại học Huế

16h30

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Ban Thường vụ.

Phòng họp I

Bí thư Đảng ủy

* Thứ Ba/14-09-2021

Sáng

08h00

Thực hiện công tác xét tuyển, lọc ảo tuyển sinh đại học năm 2021.
(Từ ngày 13-15/9/2021; Buổi sáng: 08g00; Buổi chiều 14g00)

- Lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác tuyển sinh và chuyên viên công nghệ thông tin của đơn vị.

Tại đơn vị

PGĐ Trương Quý Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS

09h00

Tập huấn cài đặt, sử dụng SEB (livestream).

- Phòng KT-BĐCLGD; Trung tâm CNTT;
- Giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập;
- Sinh viêntoàn Trường.

Livestream trên Youtube

Ban tổ chức

10h00

Họp rà soát hoạt động Dự án DVINE.

- Ban Quản lý Dự án DVINE.

Trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Tập huấn xây dựng thuyết minh đề tài Đại học Huế 2022.

- Phòng: KHCN-HTQT, KHTC-CSVC;
- Các cán bộ có quan tâm.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

15h00

Thi tuyển sinh cao học Công nghệ Y sinh học liên kết Đại học Sassari, Ý khóa 8. (Phỏng vấn tiếng Anh)

- Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định 2291/QĐ-ĐHYD ngày 7/9/2021.

Phòng họp QT, tầng 2 - K.YTCC

Chủ tịch Hội đồng

15h00

Lễ trao học bổng Loving Healthcare năm học 2020-2021.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: CT-CTSV;
- Đại diện Quỹ học bổng;
- SV nhận học bổng.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

16h00

Lễ trao hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đối với Trường và BV Trường ĐHYD Huế.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

16h30

Họp Đảng ủy

- Đảng ủy viên

Hội trường 1.01

Bí thư Đảng ủy

* Thứ Tư/15-09-2021

Sáng

08h00

Nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài ĐHH 2019 của PGS.TS. Trần Hữu Dũng.

- Theo Quyết định số 1275/QĐ-ĐHH ngày 27/8/2021.

Phòng họp II

GS. TS. Trần Hữu Dàng

08h00

Thực hiện công tác xét tuyển, lọc ảo tuyển sinh đại học năm 2021.
(Từ ngày 13-15/9/2021; Buổi sáng: 08h00; Buổi chiều 14h00)

- Lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác tuyển sinh và chuyên viên công nghệ thông tin của đơn vị.

Tại đơn vị

PGĐ Trương Quý Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS

09h00

Giao ban công tác Phòng KHTC-CSVC.

- BGH;
- Phòng KHTC-CSVC.

Hội trường 1.01

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h30

Nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài ĐHH 2019 của ThS. Nguyễn Thị Hường.

- Theo Quyết định số 1274/QĐ-ĐHH ngày 27/8/2021.

Phòng họp II

GS.TS. Trần Hữu Dàng

10h00

Giao ban công tác Phòng TCHC-TTPC.

- BGH;
- Phòng TCHC-TTPC.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

11h00

Họp quyết định phương án điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2021.

- Thường vụ Đảng ủy, BGH;
- Tổ tuyển sinh Phòng ĐTĐH.

Phòng họp I

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Chiều

14h30

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2021. (Họp trực tuyến)

- Theo Quyết định số282/QĐ-ĐHHngày 16/3/2021 của Giám đốc Đại học Huế.

Họp trực tuyến

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

15h00

Họp triển khai thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo định suất.

- Ban Giám đốc B/v;- Trưởng phòng: KHTH, TC-HC, TCKT, VTTTB, Điều dưỡng, CNTT, Khoa Dược,- Trưởng các phòng Ngoại trú,- BCN các Khoa Nội, - Trung tâm Tim Mạch, BCN PK Nội, BGĐ TT CC-ĐQ.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Năm/16-09-2021

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Họp Hội đồng thẩm định cho ý kiến về việc phê duyệt Đề án Tổ chức lại Trung tâm đào tạo bồi dưỡng giáo viên khối ngành sức khỏe.

- BGH;
- Lãnh đạo: Phòng Đào tạo SĐH, Viện ĐT-BDCBQLYT.

Trực tuyến tại Phòng họp QT, tầng 2 K. YTCC

GS.TS. Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế

09h00

Họp chuẩn bị tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển năm 2021 làm thủ tục nộp hồ sơ nhập học năm học 2021-2022.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC-TTPC, CT-CTSV, ĐTĐH, KHTC-CSVC;
- Trung tâm CNTT;
- Đoàn TN - Hội SV.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Thẩm định giáo trình: Hóa sinh, dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học.

- Hội đồng theo Quyết định số 2248/QĐ-ĐHYD ngày 01/9/2021.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

15h00

Giao ban công tác Phòng KT-BĐCLGD.

- BGH;
- Phòng KT-BĐCLGD.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

15h30

Thẩm định giáo trình: Di truyền y học, dành cho chương trình đào tạo đại học ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt

- Hội đồng theo Quyết định số 2157/QĐ-ĐHYD ngày 23/8/2021

Phòng họp II

Chủ tịch hội đồng: GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban công tác Phòng ĐTSĐH.

- BGH;
- Phòng ĐTSĐH.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

* Thứ Sáu/17-09-2021

Sáng

08h00

Giao ban Trung tâm CNTT.

- BGH;
- Trung tâm CNTT.

Phòng Multimedia nhà B

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

08h00

Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2020-2021.
(Hội nghị trực tuyến)

- Lãnh đạo đơn vị (Giấy mời);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn;
- Chủ nhiệm/ Phụ trách UBKT và phụ trách Văn phòng CĐCS.

Trực tuyến tại đơn vị

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

09h00

Hội thảo triển khai kế hoạch giảng dạy tích hợp tính chuyên nghiệp vào chương trình đào tạo Y khoa

- Ban Giám hiệu.- Ban Đổi mới và đại diện lãnh đạo bộ môn Nội, Ngoại, Phụ Sản, Nhi và YHGĐ.- Giảng viên nòng cốt về tính chuyên nghiệp của các bộ môn Nội, Ngoại, Phụ Sản, Nhi và YHGĐ (mỗi bộ môn cử 2 cán bộ).- Tổ chương trình Phòng Đào tạo đại học.

Phòng họp Quốc tế - tầng 2 khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế làm việc với Đại học Huế.

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ ĐHH;
- Các đ/c Bí thư cấp ủy các trường đại học thành viên.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

14h00

Giao ban Phòng KHCN-HTQT.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

15h00

Livestream Tư vấn bảo vệ sức khỏe: Loạn trương lực cơ: Cáchnhận biết và điều trị.

- Đơn vị Thăm dò chức năng,
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT,
- Phòng CNTT,
- Nhân viên y tế, người dân có nhu cầu.

Hội trường 3.13

PGS.TS. Nguyễn Đình Toàn

15h00

Họp rà soát tiến độ viết báo cáo tự đánh giá chu kỳ 2 cơ sở giáo dục.

- BGH;
- Trưởng, phó và thư ký các tiểu ban CSGD;
- Phòng KT-BDCLGD.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC và trực tuyến.

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

* Thứ Bảy/18-09-2021

Sáng

07h30

Hội nghị Nội khoa miền Trung mở rộng lần thứ III năm 2021 (cả ngày).

- Theo Giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC và trực tuyến.

Ban Tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế