Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 38/2017 từ ngày 11-09-2017 đến ngày 17-09-2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/11-09-2017

Sáng

08h00

Tiếp các chuyên gia Công ty Kavo, Đức.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng KHCN-HTQT;
- BCN Khoa RHM.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Làm thủ tục nhập học các lớp CKI khóa 2017 - 2019.

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH;
- Học viên.

Hội trường A

Ban tổ chức

08h30

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- TV. Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/12-09-2017

Sáng

09h00

Họp các Dự án thuộc Chương trình VLIR-IUC.

- Trưởng, phó các Dự án thuộc Chương trình VLIR-IUC;
- Bộ phận PSU.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi.

Giám đốc Đại học Huế và Chủ nhiệm Chương trình

Chiều

14h00

Hội nghị lấy thư giới thiệu quy hoạch Đảng ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng, Giám đốc TT/Viện thuộc Trường, Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh viện Trường nhiệm kỳ 2019-2024.

-Đảng ủy viên Trường; BGH
-Thành viên Hội đồng Trường;
-Thường vụ CĐ Trường; Bí thư và Phó BT Đoàn TNCS HCM;Chủ tịch HSV; Chủ tịch, Phó CT Hội CCB
- Trưởng, Phó các phòng/TT/Viện; Trưởng, Phó khoa/BM toàn trường;
-Chi ủy các chi bộ cán bộ trực thuộc Đảng bộ Trường;
-Đảng uỷ viên ĐUBP Bệnh viện, chi ủy các chi bộ trực thuộc; BGĐ, Trưởng, Phó phòng; Trưởng, Phó khoa, đơn vị; Giám đốc và Phó giám đốc TT thuộc Bệnh viện.
-Các cán bộ viên chức: GS, PGS, TS, NGND, NGUT, TTND, TTUT


Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

Ban tổ chức

16h30

Giao ban công tác KH-TH và QLCL Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Các phòng KH-TH, QLCL B/v;

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

17h00

Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. (Từ ngày 12/9-30/9/2017 theo kế hoạch số 24-KH/ĐU của Đảng ủy Trường)

- Toàn thể đảng viên các chi bộ.

Các giảng đường

Bí thư các chi bộ

* Thứ Tư/13-09-2017

Sáng

08h00

Khen thưởng khuyến khích tài năng sinh viên năm học 2016 - 2017 và tuyên dương thủ khoa trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017

- Đại diện BGH;
- Đd lãnh đạo phòng CTSV
- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch HSV
- Sinh viên được tuyên dương, khen thưởng (theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế);
- Mỗi trường cử 20 sinh viên, mỗi khoa cử 10 sinh viên (là cán bộ lớp, cán bộ đoàn, cán bộ hội) đi tham dự.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

08h00

Tập huấn sử dụng các trang thiết bị / mô hình đào tạo thực hành điều dưỡng. (Cả ngày)

- BQL dự án Huế-Gachon;
- BCN và CBGD khoa Điều dưỡng.

Trung tâm Huế-Halla-Gachon

Ban tổ chức

09h30

Họp Đảng ủy thông qua danh sách giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ quản lý của Trường nhiệm kỳ 2019-2024.

- Đảng ủy viên

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu tác dụng ức chế phát triển tế bào ung thư từ các loài thuộc chi Hedyotis thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) có ở Việt Nam"

- Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2686/QĐ-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chủ nhiệm và các thành viên nhóm nghiên cứu.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp chuẩn bị tổ chức bảo vệ luận văn, luận án năm 2017.

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH;
- Đd lãnh đạo phòng: TC-HC, KH-TC, KT-ĐBCLGD, QT-CSVC, TT TTTV;
- Đd BCN các Khoa/Bộ môn có đào tạo Cao học, CKII;
- Cán bộ hướng dẫn;

Hội trường 1.01

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp bàn chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.

- BGH;
- Ban thường trực Hội nghị CBVC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h30

Giao ban Công tác Dược.

- BGĐ;
- Khoa Dược B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

* Thứ Năm/14-09-2017

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Họp tập thể lãnh đạo Đại học Huế thông qua danh sách giới thiệu quy hoạch cấp ủy và cán bộ quản lý Đại học Huế giai đoạn 2020-2026.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế;

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Đại học Huế

09h00

Họp các Trưởng khối, Phụ trách các Module Chương trình đào tạo Y đa khoa đổi mới.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Tiếp và làm việc với GS Danielle Gallegos, Hiệu trưởng Trường Thực hành và Khoa học dinh dưỡng, Đại học Công nghệ Queensland, Úc

- BGH; BGĐ B/v;
- Phòng KHCN - HTQT.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Hội nghị Tổng kết - Khen thưởng hoạt động Công đoàn năm học 2016-2017 và triển khai hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Công đoàn

14h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Trương Vĩnh Quý - Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa.

- Hội đồng theo QĐ số 1734 /QĐ-ĐHYD ngày 02/8/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Phòng BVLV – Tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Họp Ban tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào".

- Thành viên theo Quyết định số 25-QĐ/ĐU ngày 06/7/2017 của Bí thư Đảng ủy Trường.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

* Thứ Sáu/15-09-2017

Sáng

08h00

Làm việc với đoàn Đánh giá giữa kỳ của Quỹ Nghiên cứu quốc gia Hàn quốc. (Từ ngày 15-16/9)

- BGH;
- BQL dự ánHuế- Gachon;
- Khoa Điều dưỡng và các đơn vị liên quan.

Trung tâm Huế-Halla-Gachon

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH;
- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các phòng/TT, khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

16h00

Họp bổ sung nhân sự Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Chủ tịch Công đoàn CSTV Bệnh viện;
- Trưởng phòng KH-TH.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 25/2016: Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 24/2016: Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 25/6/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle