Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 37/2017 từ ngày 04-09-2017 đến ngày 10-09-2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/04-09-2017: Nghỉ bù lễ Quốc Khánh

* Thứ Ba/05-09-2017

Sáng

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v.

Phòng họp BGĐ B/v.

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Tiếp đoàn ĐH Tartu, Estonia (Dự án Edushare).

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, ĐT SĐH;
- BGĐ Viện YSH;
- TS. Hồ Duy Bính.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Võ Tam

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Phỏng vấn ứng viên NCS theo chương trình đào tạo thuộc dự án Edushare. (2 ngày 05-06/9/2017)

- Hội đồng phỏng vấn;
- Phòng KHCN-HTQT;
- Ứng viên tham gia phỏng vấn

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

13h30

Tổ chức học tập nội quy, quy chế cho sinh viên hệ liên thông chính quy trúng tuyển năm học 2017-2018.

- BGH;
- Phòng CTSV.

Hội trường A

Ban tổ chức

15h00

Họp Ban Thường trực dự án Edushare

- Ban Thường trực dự án Edushare.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Tư/06-09-2017

Sáng

08h00

Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Huế

- Ban Giám hiệu;
- Chủ tịch Hội đồng Trường.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

10h00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện

- BCH Công đoàn B/v.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện

10h00

Họp về công tác xây dựng, sửa chữa nhà C.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2017.

- Các thành viên Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2017 theo Quyết định số 26/QĐ-HĐCDGSNN ngày 28/8/2017 của Chủ tịch HĐCDGSNN..

Các phòng họp I.1, I.2 và I.7, số 4 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

15h00

Họp Ban quản lý dự án Hue-Gachon chuẩn bị cho đợt đánh giá giữa kỳ dự án.

- BGH;
- BQL dự án
- BCN và Trưởng các BM thuộc khoa Điều dưỡng
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp Đảng ủy Bộ phận Bệnh viện.

- Đảng ủy BP Bệnh viện.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Năm/07-09-2017

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý đề tài khoa học

- Thành phần tập huấn theo Công văn1006/ĐHH-KHCNMTngày 21/8/2017 của Đại học Huế.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Trưởng Ban KHCN&MT

08h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

Phòng họp I.2 số 4 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy ĐHH

08h00

Tiếp GS. Bryony Moffitt, Giám đốc Chương trình quốc tế của Học viện Lãnh đạo Quốc gia (National Leadership Academies), Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Họp bàn về công tác tuyển sinh khóa 3 khóa " Đào tạo ngắn hạn chăm sóc người cao tuổi theo tiêu chuẩn Nhật Bản" và các vấn đề liên quan.

- BGH;
- Khoa Đào tạo quốc tế;
- Tập đoàn Aomori, Nhật Bản.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Họp xét hồ sơ tuyển sinh Sau đại học: Cao học, NCS, BSNT, CKI, CKII, ĐHCK

- Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2017;
- Phòng ĐT SĐH.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Họp về kế hoạch mua sắm cơ sở vật chất thiết bị tại khu nhà học 7 tầng.

- BGH; Chủ tịch hội đồng trường;
- Đd lãnh đạo phòng: Đào tạo ĐH, Đào tạo SĐH, CTSV, TC-HC, KH-TC, QT-CSVC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

14h00

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ và cán bộ chuyên trách các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

15h30

Họp bàn kế hoạch chuyển nhượng đất và tài sản trên đất Trường THPT Trần Hưng Đạo.

- Theo giấy mời.

Phòng học II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Sáu/08-09-2017

Sáng

07h30

Hội nghị tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (Khu vực miền Trung)

- HĐCDGSCS ở khu vực miền Trung;
- Đại diện lãnh đạo;
- Các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Tổng Thư ký HĐCDGSNN, Giám đốc Đại học Huế

08h00

Họp xét tuyển sinh Cao học, Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017

- Đại học Huế
- Hội đồng tuyển sinh
- Phòng Đào tạo Sau đại học

Phòng họp II

Trưởng đoàn

08h00

Khóa CME về Cấy ghép Nha khoa. (Từ ngày 08- 09/9/2017)

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, Trung tâm YHGĐ

Ban tổ chức

Chiều

14h00

Hội nghị Xây dựng chương trình đào tạo chi tiết và xác định mục tiêu/chuẩn đầu ra cho các modules của ngành Y đa khoa.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

Ban tổ chức

15h00

Họp về công tác Nghiên cứu khoa học và Quảng bá Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Phòng Nghiên cứu kkoa học;
- Tổ Tư vấn sức khỏe (P. KHTH).
- Tổ Công nghệ thông tin.

Phòng Giao ban Bệnh viện

PGS. Ts Lê Đình Khánh

15h00

- 15h00: Họp Ban thường vụ Công đoàn
- 16h00: Họp Ban chấp hành Công đoàn

- Ban thường vụ Công đoàn ;
- Ban chấp hành Công đoàn;
- UBKT Công đoàn.

Văn phòng Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn

15h00

Nghiệm thu giáo trình sau đại học "Bệnh lý Gan Mật Tuỵ".

- Hội đồng nghiệm thu (TGM).

Phòng họp II

GS. Võ Tam

16h00

Họp về sắp xếp lại hệ thống các phòng khám của Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: KHTH, HCQT;
- BCN Khoa khám bệnh;
- Trưởng các phòng khám.

Phòng Giao ban Bệnh viện

PGS. TS Lê Đình Khánh

16h00

Họp về công tác bảo vệ luận văn, luận án.

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Bảy/09-09-2017

Sáng

07h30

Khám sức khỏe cho sinh viên hệ liên thông chính quy trúng tuyển năm học 2017-2018

- Hội đồng khám sức khỏe cho sinh viên.

Bệnh viện Trường

Ban tổ chức

08h30

Họp thông qua danh mục vật tư y tế năm 2018 và kế hoạch đấu thầu.

- Theo Giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle