Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 37/2017 từ ngày 03-09-2018 đến ngày 09-09-2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/03-09-2018: Nghỉ bù Lễ Quốc Khánh 02/9.

* Thứ Ba/04-09-2018

Sáng

07h30

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ nhập học của sinh viên hệ liên thông chính quy khóa tuyển sinh năm 2018.

- Phòng CTSV, KHTC.

Giảng đường 1.03

Ban tổ chức

08h00

Gặp mặt các ứng viên tuyển dụng năm 2018.

- BGH;
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị có ứng viên
- Phòng TC-HC.
- Các ứng viên.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS.Cao Ngọc Thành

Chiều

13h30

Tổ chức học tập nội quy - quy chế đầu khóa học cho sinh viên năm thứ nhất hệ liên thông chính quy khóa tuyển sinh năm 2018.

- BGH,
- Phòng: CTSV, ĐTĐH;
- Đoàn TN - Hội SV.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS.Cao Ngọc Thành

16h30

Làm việc với Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị về liên kết đào tạo lớp liên thông từ CĐ lên ĐH ngành điều dưỡng đa khoa.

- BGH;
- Đd Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, TC-HC, KH-TC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h30

Tổ chức Đại hội các Chi đoàn thanh niên - Chi hội sinh viên và các CLB Đội nhóm năm học 2018-2019 (Từ ngày 04-16/9/2018).

- BCH Đoàn TN - BTK Hội SV trường;
- Các Chi đoàn - Chi Hội, CLB Đội nhóm.

Các giảng đường

Ban tổ chức

* Thứ Tư/05-09-2018

Sáng

08h00

Làm việc với đại diện quỹ học bổng Minh Bùi về những tài trợ học bổng cho sinh viên Trường ĐHYD Huế.

- BGH,
- CT Công đoàn;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, CTSV;
- Đd quỹ học bổng Minh Bùi.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Khoá đào tạo "Entrepreneurship and technology transfer in health and life sciences" trong khuôn khổ dự án EDUSHARE. (Từ ngày 05-07/9/2018)

- Toàn thể NCS chương trình EDUSHARE;
- Học viên các lớp ThS. Y sinh học;
- Cán bộ có quan tâm.

Giảng đường 3.13

Ban tổ chức

09h30

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tái cấu trúc Đại học Huế.

- Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số469/QĐ-ĐHHngày 26/4/2018 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Ban chỉ đạo

10h30

Họp Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2018 - Phiên thứ nhất.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số1133/QĐ-ĐHHngày 29/8/2018 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

Chiều

15h00

Họp xây dựng bệnh nhân chuẩn trong giảng dạy kĩ năng lâm sàng.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp bàn về phương pháp lượng giá Module / Môn học của năm thứ nhất trong chương trình đào tạo tích hợp Y đa khoa và Răng hàm mặt.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/06-09-2018

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp bàn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019.

- BGH;BGĐ B/v
- Đd Lãnh đạo phòng: TC-HC, ĐTĐH, ĐT SĐH, KT-ĐBCLGD, CTSV, KHCN-HTQT, QT-CSVC, KH-TC.
- Bí thư Đoàn TN, CT Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp thông qua thiết kế cải tạo, sửa chữa các phòng học thuộc dự án HPET.

- BGH;
- Ban QLDA HPET.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban Dự án IMPACT-MED và HPET.

- BGH
- BQL dự án IMPACT-MED và HPET.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội nghị Giao ban công tác Hành chính Đại học Huế 6 tháng cuối năm 2018.

- Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách;
- Trưởng phòng TC-HC.
- Tổ trưởng Tổ Hành chính thuộc phòng TC-HC.

Hội trường tầng 3, Trường Đại học Sư phạm, số 34 Lê Lợi.

Giám đốc Đại học Huế

15h30

Làm việc với Sở Xây dựng về việc rà soát mặt bằng quy hoạch Trường - Viện.

- BGH, BGĐ Bv;
- Lãnh đạo phòng: TCHC, QT-CSVC, HCQT B/v.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/07-09-2018

Sáng

08h00

Khai mạc Lớp tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, giảng viên trong các cơ sở đào tạo.

- Các trường đại học;
- Các học viên của các đơn vị đăng ký tham gia lớp tập huấn.

Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương

08h00

Phê duyệt Đề án vị trí việc làm Bệnh viện.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Doanh, chuyên ngành Nội tiêu hóa.

- Theo quyết định số 2387/QĐ-ĐHYD ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế.

Hội trường bảo vệ luận án, tầng 2-K. YTCC

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Họp bàn phương án bố trí khối nhà hành chính.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: TCKT, HCQT B/v.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp Hội đồng Kỷ luật Bệnh viện.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Tiếp đoàn Đại học Okayama- Nhật Bản.

- BGH; BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng/Khoa: KHCN-HTQT, ĐT-SĐH, YTCC, Dược, Cơ bản;
- Phòng NCKH-ĐT-CĐT B/v.

Phòng tiếp khách QT, tầng 2 - K.YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Tiếp Bà Masuki Hitomi - Giám đốc Tập đoàn Phúc lợi xã hội Aomori, Nhật Bản.

- BGH;
- Phòng KHCN - HTQT;
- Khoa ĐTQT.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h30

Nghiệm thu đưa vào sử dụng gói thầu số 03: Gia công, lắp đặt thiết bị gắn vào công trình (bàn liền ghế, bục giảng, tủ âm thanh, bảng chống lóa) tại khu nhà học và thí nghiệm 7 tầng.

- Bên mời thầu theo quyết định số 502/QĐ-ĐHYD ngày 5/3/2018 của Hiệu trưởng;
- Đd lãnh đạo phòng: ĐT-ĐH, CTSV.

Khu nhà G

Chủ tịch Hội đồng

* Thứ Bảy/08-09-2018

Sáng

07h30

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

-Toàn thể đảng viên cán bộ viên chức trong Đảng bộ.

Hội trường A

TS.Nguyễn Sanh Tùng

08h30

Khám sức khỏe cho sinh viên hệ liên thông chính quy tại Bệnh viện Trường.

- Hội đồng khám sức khỏe.

Bệnh viện Trường

Ban tổ chức

Chiều

14h00

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

- Toàn thể đảng viên sinh viên trong Đảng bộ.

Hội trường A

TS.Nguyễn Sanh Tùng

* Chủ nhật/09-09-2018

Chiều

14h00

Chung kết, trao giải Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” Đại học Huế lần thứ I, năm 2018.

- Đd lãnh đạo các trường;
- Đd lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH;
- Đd Ban Thường vụ Đoàn TN, Ban thư ký Hội SV
- Sinh viên được điều động theo Công văn của Đại học Huế.

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 04 Lê Lợi.

P. Giám đốc Đại học Huế (PGS.TS. Huỳnh Văn Chương)

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 27/2016: Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế