Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 37/2017 từ ngày 02-09-2019 đến ngày 08-09-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/02-09-2019: Nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9)

* Thứ Ba/03-09-2019

Sáng

08h00

Mở thầu các gói thầu mua thuốc năm 2019 cho hoạt động khám chữa bệnh tại Phòng khám Bác sĩ gia đình, Trường ĐHYD.

- BGH;
- Trưởng Phòng: KHCN-HTQT, KHTC;
- DS.CKI. Trần Quang Phúc, PGS. Trần Hữu Dũng, CN. Hồ Ngọc Phước, CN. Hầu Văn Việt Tú, DS. Hoàng Thị Thu Hà, DS. Đinh Thị Thanh Huyền, CN. Trương Công Việt, CN. Phan Nguyễn Thu Hiền, ThS. Võ Đức Toàn.

Phòng họp tầng 6, TT YHGĐ

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Gặp mặt cán bộ là Giảng viên, Kỹ thuật viên được tuyển dụng năm 2019.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng TC-HC;
- Đd lãnh đạo đơn vị có CB được tuyển dụng;
- CB được tuyển dụng.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp triển khai chương trình năm hai đổi mới.

- BGH;
- Trưởng, Phó trưởng phòng và các chuyên viên sắp TKB năm 2 của ĐTĐH (phòng ĐTĐH báo cáo về công tác sắp xếp TKB năm 2);
- Tổ CNTT;
- Trưởng năm 2, Khối 1-3, Trưởng các module năm 2;
- PGS. Nguyễn Minh Tâm, TS. Nguyễn Văn Hùng, thư ký dự án HPET;
- Thường trực ban đổi mới dự án.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

15h00

Họp Hội đồng thanh lý tạp chí cũ của Trung tâm TT-TV.

- Theo Quyết định số 2695/QĐ-ĐHYD ngày 27-8-2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

BTV Đoàn TN báo cáo BTV Đảng ủy và BGH Nhà trường kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHYD Huế lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2022.

- Thường vụ Đảng ủy;
- BGH;
- Ban Thường vụ Đoàn TN.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Mở hồ sơ chào giá cung cấp bàn ghế cho Khoa Điều Dưỡng, Khoa YHCT.

- Tổ tư vấn mua sắm hàng hóa Trường.

Phòng họp Hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Tư/04-09-2019

Sáng

08h00

Tiểu ban Sản phụ khoa xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 8 năm 2019.

- Thành viên Tiểu ban Sản phụ khoa theo Quyết định số:36/QĐ-HĐTSSĐHngày 20/8/2019 của Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng tiểu ban

08h00

Họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Đại học Huế về đánh giá các lĩnh vực công tác năm học 2018-2019.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số1530/QĐ-ĐHHngày 23/11/2018 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

09h30

Tiểu ban Khoa học y sinh xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 8 năm 2019.

- Thành viên Tiểu ban Khoa học y sinh theo Quyết định số:36/QĐ-HĐTSSĐHngày 20/8/2019 của Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng tiểu ban

10h00

Họp chuẩn bị đào tạo CME về cơ xương khớp chào mừng đại hội lần 2 Hội Thấp khớp học miền Trung.

- BGH;
- Hội thấp khớp học miền Trung;
- Phòng: TCHC, ĐTSĐH, QT-CSVC.

Phòng họp II

Ban tổ chức

Chiều

14h00

Làm việc với Đoàn Đại học Chang Gung, Đài Loan.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- Khoa YHCT;
- Lãnh đạo BM Chẩn đoán hình ảnh.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Giao ban Điều dưỡng trưởng toàn Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Phòng Điều dưỡng;
- Điều dưỡng trưởng, hộ sinh trưởng, KTV trưởng các khoa, trung tâm, đơn vị toàn BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

14h00

Tiểu ban Nội khoa xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 8 năm 2019.

- Thành viên Tiểu ban Nội khoa theo Quyết định số:36/QĐ-HĐTSSĐHngày 20/8/2019 của Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng tiểu ban

15h00

Tham dự báo cáo chuyên đề về Chẩn đoán hình ảnh của Đại học Chang Gung, Đài Loan.

- Phòng KHCN-HTQT;
- BM CĐHA;
- Sinh viên, học viên Sau đại học kỹ thuật hình ảnh.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

BM Chẩn đoán hình ảnh

15h30

Họp Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Phòng Điều dưỡng;
- BCN Khoa DD-TC;
- ĐDT các khoa lâm sàng;
- Đại diện NB/người nhà NB các khoa lâm sàng.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

16h00

Họp bàn phương án Cải tạo hệ thống nước nhà C.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHTC, QT-CSVC;
- Đơn vị thi công.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp Ban Thường vụ Đoàn Đại học Huế mở rộng bàn triển khai nhiệm vụ năm học mới.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Đại học Huế khóa V;
- Các đồng chí Bí thư Đoàn các trường, viện thành viên và đơn vị trực thuộc.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Phó Bí thư phụ trách Đoàn Đại học Huế

17h00

Bàn giao công tác Bí thư Đảng ủy Trường.

- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Văn phòng Đảng ủy.

Phòng họp II

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Năm/05-09-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Nghiệm thu gói thầu số 05: Mua thiết bị cho Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Hội đồng theo Quyết định số 1024/QĐ-ĐHYD ngày 07/8/2019.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Họp về chuẩn bị mời thầu gói trang thiết bị cho Viện YSH và TTB Bệnh viện, Dự án ODA Ý.

- BQL Dự ánODA Ý.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Báo cáo công tác đấu thầu VTYT năm 2019-2020 và kế hoạch đấu thầu bổ sung.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng: KHTH,
- Trưởng-Phó Phòng: TCKT, VT-TTB.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp xét hồ sơ tuyển sinh Sau đại học năm 2019.

- Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Đào tạo liên tục cho Điều dưỡng, hộ sinh toàn Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Phòng: Điều dưỡng, NCKH;
- Điều dưỡng, hộ sinh toàn Bệnh viện ( lớp A).

Giảng đường 107, nhà B

Ban tổ chức

* Thứ Sáu/06-09-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Phụ trách phòng: HCQT, TCNS.
Phòng họp BGĐ B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Giao ban công tác xây dựng Đề án Tự chủ đại học.

- BGH; BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Phòng chức năng.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp chuẩn bị công tác tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019-2020.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, ĐTĐH, ĐT-SĐH, KHCN-HTQT, QT-CSVC, KHTC, CTSV.
- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

16h00

Đào tạo liên tục cho Điều dưỡng, hộ sinh toàn Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Phòng: Điều dưỡng, NCKH;
- Điều dưỡng, hộ sinh toàn Bệnh viện ( lớp B).

Giảng đường 107, nhà B

Ban tổ chức

* Thứ Bảy/07-09-2019

Sáng

08h00

Tập huấn về nâng cao trình độ công nghệ thông tin:
1. Hướng dẫn kỹ năng sử dụng Word, Excel và PP cơ bản.
2. Hướng dẫn sửa lỗi vi tính cơ bản, cách sử dụng một số phần mềm thường gặp.
3. Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của phần mềm quản lý Bệnh viện (Hsoft).

- BGĐ B/v;
- Chuyên viên các Phòng chức năng B/v;
- Điều dưỡng toàn viện.

Giảng đường 1.02 nhà B

Ban tổ chức

08h00

Tập huấn đào tạo kỹ năng cho phụ huynh của trẻ có rối loạn phổ tự kỷ. (Từ ngày 07/9 - 08/9/2019)

- Cán bộ BM PHCN và các thành viên theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

08h00

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35/CT-TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Trường.

Hội trường A

Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy T-T-Huế.

08h00

Bảo vệ kết quả kiểm định chất lượng giáo dục 3 chương trình đào tạo.

- Đoàn công tác của Trường.

Đại học Quốc gia Hà Nội

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế