Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 35/2020 từ ngày 24-08-2020 đến ngày 30-08-2020

File đính kèm: Download

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/24-08-2020

Sáng

08h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp Thông qua quy trình lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR.

- BGĐ B/v;
- Trưởng các phòng chức năng;
- Các khoa điều trị và các khoa cận lâm sàng;
- Các Phòng khám sàng lọc, Tổ Phân luồng, Phòng Cách ly tạm thời, Trung tâm Cấp cứu.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp chuẩn bị Đề án Trung tâm đào tạo bồi dưỡng giảng viên.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: ĐTSĐH, TCHC-TTPC, KHTC-CSVC;
- TS. Lê Văn Chi
- Viện ĐT và BDCBQLYT và BS. Nguyễn T. Hồng Nhi.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Chiều

14h00

Thẩm định giáo trình Module 18, 30 - Ngoại Khoa chương trình Y khoa tích hợp.

- Hội đồng thẩm định (TGM).

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng dự án Trung tâm Mô phỏng - sát hạch năng lực y khoa.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT; KHTC-CSVC; ĐT ĐH; TC,HC,TT và PC.
- Các thành viên tổ xây dựng dự án (TGM).

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

16h00

Họp Hội đồng kỷ luật.

- Theo Quyết định 2111/QĐ-ĐHYD ngày 18/8/2020;
- Ông Dương Quang Vinh - Bộ môn Giải phẫu - PTTH.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/25-08-2020

Sáng

08h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

08h00

Giao ban Đào tạo đại học, Chính trị - Công tác sinh viên.

- BGH;
- Phòng: ĐTĐH, CT-CTSV.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

08h00

Họp về kế hoạch hoạt động Công nghệ thông tin của Trường.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, TCHC-TTPC;
- Tổ CNTT;
- Các CB tham gia (TGM).

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

09h00

Giao ban Đào tạo sau đại học.

- BGH;
- Phòng ĐTSĐH.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

10h00

Họp về quy trình phối hợp hoạt động đào tạo quốc tế.

- BGH;
- Phòng: KHTC-CSVC, KHCN-HTQT, TCHC-TT và PC;
- Khoa ĐTQT.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban Khảo thí - Bảo đảm chất lượng giáo dục.

- BGH;
- Phòng KT-BĐCLGD.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Chiều

14h00

Họp Hội đồng Thẩm định Dự toán và Kế hoạch đấu thầu các gói thầu mua hóa chất sinh phẩm, vật tư y tế và mua thuốc tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược.

- Theo Quyết định số1199/QĐ-ĐHHvà số1200/QĐ-ĐHHngày 14/8/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Trương Quý Tùng

14h00

Giao ban công tác Viện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng.

- BGH;
- Viện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

* Thứ Tư/26-08-2020

Sáng

08h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp về xây dựng Cổng thông tin điện tử Trường.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, TCHC-TTPC;
- Tổ CNTT;
- Nhóm phát triển website Trường (TGM)

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

Chiều

14h00

Giao ban Dự án HPET.

- BGH;
- BQL Dự án HPET, Tổ thư ký.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Giao ban Viện Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ quản lý y tế.

- BGH;
- Viện Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ quản lý y tế.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

16h00

Nghiệm thu việc cải tạo hệ thống mạng tầng 1, tầng 2 nhà B.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KH,TC và CSVC;
- Kế toán tài sản;
- Đại diện tổ CNTT;
- Tổ giám sát thi công theo QĐ số 1509/QĐ-ĐHYD ngày 25/06/2020.

Tầng 1, tầng 2 nhà B

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Giao ban nghiệm thu 2 chương trình đổi mới Y khoa và Răng Hàm Mặt.

- BGH;
- Ban quản lý dự án;
- Trưởng/Phó các tiểu ban.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

* Thứ Năm/27-08-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng Phòng TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Họp xét điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2019-2020.

- BGH;
- Phòng ĐTĐH;
- Lãnh đạo Phòng CT-CTSV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Lãnh đạo Trường Đại học Y Dược tiếp công dân.

- Đd BGH;
- Trưởng phòng TC,HC,TT và PC.

Phòng Hội đồng Trường - Nhà A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Thẩm định giáo trình Module 15 - Thực hành Y khoa.

- Hội đồng thẩm định (TGM).

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/28-08-2020

Sáng

07h30

Thẩm định giáo trình Module 27 - Tâm thần, Thần kinh.

- Hội đồng thẩm định (TGM).

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Võ Tam

08h00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 lần thứ 2.

- Đảng ủy viên Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ CNTT.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp xét Thi đua - Khen thưởng năm học 2019-2020 của ĐV, VC, NLĐ Bệnh viện Trường.

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bệnh viện Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Làm việc với Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (trực tuyến).

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, ĐT-SĐH, TCHC-TTPC, KHTC-CSVC.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

16h30

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ cán bộ và sinh viên.

- Chi ủy viên các chi bộ.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h30

Giao ban Trung tâm Y học gia đình.

- BGH;
- Trung tâm YHGĐ.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm.

* Thứ Bảy/29-08-2020

Sáng

08h30

Họp Hội đồng Khoa học công nghệ Bệnh viện tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học công nghệ, đề tài cấp Tỉnh năm 2018-2020, chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc.

- Thành viện theo Quyết định số 899/QĐ-BVYD ngày 20/08/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế