Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 36/2017 từ ngày 26-08-2019 đến ngày 01-09-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/26-08-2019

Sáng

07h00

Đoàn cán bộ lãnh đạo Đại học Huế dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Thường trực các đảng ủy, chi ủy cơ sở.

Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế, số 07 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

08h00

Tổ chức đón tiếp sinh viên trúng tuyển hệ liên thông chính quy năm 2019 làm thủ tục nhập học - ngành Dược học, KTXNYH, KTHAYH.

- Ban Giám hiệu;
- Phòng: CTSV, KHTC;
- Văn phòng Đoàn TN-Hội SV.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

08h00

Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

- Chủ tịch Hội đồng trường;
- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;
- Ban Giám hiệu;
- Trưởng phòng TCHC.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

08h00

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong đào tạo Y khoa và Nha khoa với ĐH Yonsei,ĐH Kathmandu và công ty NS Devil co.,ltd.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN khoa Răng Hàm Mặt.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Khóa học về "phân tích dữ liệu đo lường lặp lại". (Từ ngày 26-27/8/2019)

- Đại biểu (TGM);
- Cán bộ Khoa YTCC.

Phòng Truyền thông, tầng 3, Khoa YTCC

Ban Tổ chức

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

13h30

Tổ chức học tập nội quy - quy chế đầu khóa học cho sinh viên năm thứ nhất hệ liên thông chính quy - ngành Dược học, KTXNYH, KTHAYH.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng CTSV, ĐTĐH
- Đại diện BCH Đoàn TN-HSV
- Chuyên viên phụ trách khối Phòng CTSV
- Các báo cáo viên

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

13h30

Hội thảo "Bác Hồ với Giáo dục" nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

- Đảng ủy viên cơ sở;
- Ban Giám hiệu; trưởng phó các đơn vị trực thuộc.
- Bí thư các đảng bộ bộ phận, Bí thư Chi bộ trực thuộc cơ sở;
- Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy cơ sở;
- Bí thư các chi bộ thuộc các đảng bộ cơ sở.

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h30

Tiếp đoàn Trường ĐH khoa học và Y khoa Oregon và ĐH California, Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- PGS.TS. Võ Văn Thắng.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/27-08-2019

Sáng

07h00

Tổ chức học tập nội quy - quy chế đầu khóa học cho sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy - ngành Y khoa. (Cả ngày)

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH;
- Đại diện BCH Đoàn TN-HSV;
- Chuyên viên phụ trách khối Phòng CTSV
- Các báo cáo viên.

Hội trường A

Ban Tổ chức

07h00

Tổ chức học tập nội quy - quy chế đầu khóa học cho sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy - ngành Răng Hàm Mặt. (Cả ngày)

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng CTSV, ĐTĐH;
- Đại diện BCH Đoàn TN-HSV;
- Chuyên viên phụ trách khối Phòng CTSV;
- Các báo cáo viên.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

08h00

Hội thảo Xây dựng nội dung và kế hoạch giảng dạy Module hệ cơ quan (OBMs).

- BQL dự án HPET;
- Trưởng/phó Module năm 1,2, GV tham gia giảng dạy OBMs năm 2.

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Làm việc với Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông về liên kết, phối hợp đào tạo đại học, sau đại học.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH, KH-TC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Tiếp đoàn Đại học Ubon Ratchathani Rajabhat, Thái Lan

- BGH;
- BCN Khoa Y học Cổ truyền
- Phòng KHCN - HTQT

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Hội thảo Xây dựng nội dung và kế hoạch giảng dạy Module Thực hành Y khoa.

- BQL dự án HPET;
- GV tham gia giảng dạy Module Thực hành Y khoa.

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp 1

TS. Nguyễn Sanh Tùng.

15h00

Hội thảo Xây dựng nội dung thực hành lâm sàng luân khoa.

- BGH;
- BQL dự án HPET;
- GV bộ môn Nội, Ngoại, Sản, Nhi.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

* Thứ Tư/28-08-2019

Sáng

07h00

Tổ chức học tập nội quy - quy chế đầu khóa học cho sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy - ngành Dược học, Điều dưỡng (cả ngày)

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng CTSV, ĐTĐH;
- Đại diện BCH Đoàn TN-HSV;
- Chuyên viên phụ trách khối Phòng CTSV;
- Các báo cáo viên.

Hội trường A

Ban Tổ chức

08h00

Hội thảo Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng liên tục (CQIs) cho năm học 2019-2020.

- BGH;
- Ban đổi mới chương trình;
- Lãnh đạo phòng KT-ĐBCLGD;
- GV phụ trách khối năm 1,2.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Báo cáo về tiến độ cải tạo, sửa chữa nhà C, nhà 2A, 2B và nhà D.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: QT-CSVC, KH-TC, ĐTĐH, TC-HC.
- Đại diện nhà thầu.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội thảo tổng kết công tác cải tiến chất lượng liên tục năm 2018-2019.

- BGH;
- Ban đổi mới chương trình;
- Các phòng: KT-ĐBCLGD, ĐTĐH;
- GV phụ trách khối năm 1,2, Trưởng/ phó Module năm 1,2, GV tham gia giảng dạy năm 1 ngành Y khoa và RHM.

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp xét điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 và xét học bạ đợt bổ sung.

- Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch HĐTS

16h00

Đào tạo liên tục cho Điều dưỡng - Hộ sinh.

- BGĐ B/v;
- Phòng: Điều dưỡng, NCKH-ĐT B/v;
- Điều dưỡng, hộ sinh toàn Bệnh viện (lớp A).

Phòng 107B, nhà B

Ban Tổ chức

17h00

Bàn giao công tác Chủ tịch Công đoàn Trường.

- TV. Đảng ủy;
- TV. Công đoàn.
- Các Trưởng ban Công đoàn.

Phòng họp I

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Năm/29-08-2019

Sáng

06h30

Thi tuyển sinh đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng Cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp. (Từ ngày 29-30/8/2019)

- Hội đồng thi tuyển sinh;
- Thí sinh dự thi.

Tại các phòng thi

Chủ tịch hội đồng thi

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

-- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h00

Tổ chức học tập nội quy - quy chế đầu khóa học cho sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy - ngành YHDP, YHCT, KTXNYH, KTHAYH, YTCC (cả ngày)

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng CTSV, ĐTĐH;
- Đại diện BCH Đoàn TN-HSV;
- Chuyên viên phụ trách khối Phòng CTSV;
- Các báo cáo viên.

Hội trường A

Ban Tổ chức

08h00

Nghiệm thu gói thầu số 01: Kính hiển vi chụp ảnh.

- Hội đồng theo quyết định số 1022/QĐ-ĐHYD ngày 07/8/2019.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch hội đồng

08h30

Nghiệm thu gói thầu số 05: Hệ thống phẫu thuật nội soi và bộ dụng cụ nội soi cắt – đốt buồng tử cung.

- Hội đồng theo quyết định số 1128/QĐ-BVYD ngày 22/8/2019.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch hội đồng

08h30

Làm việc với Cục KHCN - ĐT Bộ Y tế về đánh giá thực trạng công tác đào tạo liên tục theo Thông tư 22/2013/TT-BYT.

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH,
- Các GV đã tham gia giảng dạy các lớp đào tạo liên tục (TGM).

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp bàn về thanh toán giờ vượt giảng năm học 2018-2019.

- BGH
- Lãnh đạo các phòng: TCHC, ĐTĐH, KHTC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Báo cáo công tác đấu thầu hóa chất sinh phẩm 2019 và mua bổ sung hóa chất sinh phẩm theo đề nghị các khoa phòng.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: KHTH, TCKT;
- Đại diện các khoa phòng liên quan.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h15

Cục KHCN-ĐT Bộ Y tế làm việc với Bệnh viện Trường về công tác đào tạo liên tục theo Thông tư 22/2013/TT-BYT.

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐT-CĐT B/v;

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

13h00

Thi tuyển sinh đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng Cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp.

- Hội đồng thi tuyển sinh;
- Thí sinh dự thi.

Tại các phòng thi

Chủ tịch hội đồng thi

15h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

TS. Nguyễn Sanh Tùng.

15h00

Tiếp đoàn Hội Hữu nghị Nhật- Việt TP. Asahikawa, Nhật Bản.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN. Khoa Điều dưỡng.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Đào tạo liên tục cho Điều dưỡng - Hộ sinh.

- BGĐ B/v;
- Phòng Điều dưỡng, NCKH;
- Điều dưỡng, hộ sinh toàn Bệnh viện (lớp B).

Phòng 107B, nhà B

Ban Tổ chức

* Thứ Sáu/30-08-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Phụ trách phòng: HCQT, TCNS.

Phòng họp BGĐ B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

07h30

Lễ Kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Bệnh viện Trung ương Huế và Hội nghị khoa học Phòng chống ung thư thường niên 2019.

- Theo giấy mời.

Hội trường lớn, tầng 5 - Tòa nhà hậu cần, Bệnh viện TƯ Huế

Ban Tổ chức

09h00

Giao ban hành chính đầu năm học.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT ĐoànTN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC, Bảo vệ.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Lễ trao Học bổng Vallet.

- BGH
- Lãnh đạo P. CTSV
- 20 sinh viên nhận học bổng Vallet năm 2019.

Nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội Huế

Ban tổ chức

15h00

Giao ban 5 Tiểu ban chuẩn bị công tác Đánh giá giữa chu kỳ cơ sở giáo dục.

- BGH, GS.Võ Tam;
- Trưởng, phó, thư ký 5 Tiểu ban;
- Lãnh đạo phòng CTSV;
- Phòng KT-ĐBCLGD.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ cán bộ và chi bộ sinh viên.

Chi ủy viên chi bộ.

Hội trường 1.01

TS. Nguyễn Sanh Tùng.

16h30

Giao ban chuẩn bị bảo vệ hội đồng cấp quốc gia kiểm định 3 CTĐT.

- BGH, GS. Võ Tam;
- BCN, Thư ký 3 Khoa;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, CTSV;
- Phòng KT-ĐBCLGD, BSCKII. Trần Văn Hòa.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Bảy/31-08-2019

Sáng

08h00

Tập huấn đào tạo kỹ năng cho phụ huynh của trẻ có rối loạn phổ tự kỷ. (Từ ngày 31/8 - 01/9/2019)

- Cán bộ BM PHCN và các thành viên theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

08h00

Tập huấn về nâng cao trình độ công nghệ thông tin:
1. Hướng dẫn kỹ năng sử dụng word, excel và PP cơ bản
2. Hướng dẫn sửa lỗi vi tính cơ bản, cách sử dụng một số phần mềm thường gặp
3. Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của phần mềm quản lý bệnh viện (Hsoft)

- Chuyên viên phòng chức năng;
- Điều dưỡng toàn viện.

Giảng đường 1.02 nhà B

Ban tổ chức

08h00

Hội nghị triển khai công tác khám chữa bệnh 4 tháng cuối năm 2019.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/Phó các phòng chức năng;
- BCN các phòng khám; BCN các khoa cận lâm sàng;
- BCN và Điều dưỡng trưởng TT Cấp cứu ĐK& ĐQ;
- Bác sĩ tham gia khám tại các PK;
- Điều dưỡng trưởng hoặc Điều dưỡng phụ trách các phòng khám

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Họp bàn về đấu thầu, mua sắm một số hạng mục của Dự án HPET.

- BGH;
- BQL Dự án HPET.


Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế