Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 35/2017 từ ngày 19-08-2019 đến ngày 25-08-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/19-08-2019

Sáng

08h30

Gặp mặt cán bộ là bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, chuyên viên, Kỹ thuật viên, nhân viên được tuyển dụng năm 2019.

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng TC-HC;
- Đd lãnh đạo đơn vị có CB được tuyển dụng;
- CB được tuyển dụng.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Mở thầu gói thầu: Thay bóng tăng sáng x-quang máy tán sỏi ngoài cơ thể.

- Hội đồng theo quyết định số 2052/QĐ-ĐHYD ngày 27/6/2019.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

09h30

Họp tổng kết Hội nghị Phụ sản toàn quốc và đề xuất phát triển Tạp chí Phụ sản.

- PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
- GS. Cao Ngọc Thành;
- Ban biên tập Tạp chí Phụ sản.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

15h00

Mở hồ sơ chào giá cung cấp bàn khám bệnh, tủ hồ sơ cho 12 phòng thực hành tiền lâm sàng phục vụ giảng dạy.

- Các thành viên tổ tư vấn mua sắm hàng hóa Trường.

Phòng khách hội trường A

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Làm việc với Trung tâm Khảo thí tiếng Anh Cambridge VN503 về chương trình đào tạo, tổ chức thi chứng chỉ OET dành cho ngành Y Dược và Điều dưỡng và trao tặng học bổng.

- BGH;
- Lãnh đạo Khoa/Phòng: ĐTQT, CTSV, TC-HC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/20-08-2019

Sáng

10h00

Bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Trường.

- Chủ tịch HĐT;
- BGH;
- Trưởng phòng TC-HC;
- Thư ký HĐT.

Phòng họp II

TS. Nguyễn Sanh Tùng - Chủ tịch HĐT

Chiều

14h00

Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy Đại học Huế thực hiện kiểm tra tại Đảng ủy Trường Đại học Y Dược.

- Thành viên Đoàn kiểm tra theo QĐ số 417-QĐ/ĐU, ngày 05/8/2019.
- Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy; Trưởng phó Phòng Tổ chức - Hành chính và chuyên viên VP Đảng ủy Trường ĐHYD.

Phòng họp II

Bí thư Đảng ủy ĐHH Nguyễn Quang Linh

* Thứ Tư/21-08-2019

Sáng

08h00

Thường vụ Đảng ủy làm việc với Thường vụ Công đoàn Trường.

- TV. Đảng ủy;
- TV. Công đoàn.

Phòng họp I

TS. Nguyễn Sanh Tùng

08h00

Họp triển khai sử dụng phần mềm và trao đổi kinh nghiệm sử dụng Moodle.

- BQL dự án HPET;
- Trưởng/phó Module năm 1,2.

Phòng máy tầng 4- Trung tâm TT-TV

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Tiếp đoàn Kyoto College of Medical Science, Nhật Bản và Ký kết Biên bản Hợp tác giữa hai bên.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM, Khoa: CĐHA.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp Hội đồng KH-KT của Bệnh viện thông qua các kỹ thuật mới.

- Hội đồng KH-KT Bệnh viện theo QĐ số 340/QĐ-BVYD ngày 27/3/2019.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

10h00

Nghiệm thu gói thầu số 02: Máy siêu âm tim xách tay.

- Hội đồng theo quyết định số 1023/QĐ-BVYD ngày 07/8/2019.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch hội đồng

10h00

Làm việc với Sở Y tế Kon Tum bàn về việc tổ chức ôn thi và tiếp tục thi lần 2 cho các bác sĩ tại Kon Tum đăng ký học lớp CKI Y học gia đình.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng/TT: YHGĐ, ĐTSĐH, TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Tiếp đoàn Hiệp Hội Lễ Nghi Văn hóa ứng xử Nhật Bản (Hiệp Hội NPO).

- BGH;
- Lãnh đạo phòng KHCN-HTQT;
- BCN các Khoa: Điều dưỡng, ĐTQT.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Khai giảng khóa Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình cho tỉnh Kon Tum.

- SYT tỉnh Kon Tum;
- BGH;
- Phòng: ĐTSĐH, TCHC, TT YHGĐ và giảng viên khóa học.

Hội trường tầng 6 - Trung tâm Y học gia đình

Ban Tổ chức

14h00

Hội thảo tập huấn hướng dẫn, sử dụng phần mềm Moodle cho giảng viên tham gia giảng dạy năm 1,2.

- BQL dự án HPET;
- GV tham gia giảng dạy năm 1,2.

Phòng máy tầng 4- Trung tâm TT-TV

Ban tổ chức

16h00

Đào tạo liên tục cho Điều dưỡng - Hộ sinh.

- BGĐ B/v
- Phòng Điều dưỡng, NCKH
- Điều dưỡng, hộ sinh toàn Bệnh viện ( lớp A).

Phòng Thực hành Tiền lâm sàng 1, nhà B

Ban Tổ chức

16h00

Họp giao ban cải tạo Nhà C và cải tạo Nhà 2A, 2B, Nhà D

- BGH,
- Phòng QT-CSVC,
- Đơn vị thi công.

Phòng khách Hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Năm/22-08-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h00

Tổ chức đón tiếp sinh viên trúng tuyển năm 2019 làm thủ tục nhập học - ngành Y khoa.

- BGH;
- Phòng: CTSV, ĐTĐH, KHTC;
- Phòng: TCHC, QT-CSVC phối hợp;
- Văn phòng Đoàn TN-Hội SV.

Hội trường A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Hội thảo tập huấn hướng dẫn, sử dụng phần mềm Moodle cho giảng viên tham gia giảng dạy năm 1,2.

- BQL dự án HPET;
- GV tham gia giảng dạy năm 1,2.

Phòng máy tầng 4- Trung tâm TT-TV

Ban tổ chức

Chiều

13h30

Tổ chức đón tiếp sinh viên trúng tuyển năm 2019 làm thủ tục nhập học - ngành Răng Hàm Mặt, Y học dự phòng, Y học cổ truyền.

- BGH;
- Phòng: CTSV, ĐTĐH, KHTC;
- Phòng: TCHC, QT-CSVC phối hợp;
- Văn phòng Đoàn TN-Hội SV.

Hội trường A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Đào tạo liên tục cho Điều dưỡng - Hộ sinh.

- BGĐ B/v- Phòng Điều dưỡng, NCKH- Điều dưỡng, hộ sinh toàn Bệnh viện ( lớp B).

Phòng Thực hành Tiền lâm sàng 1, nhà B

Ban Tổ chức

* Thứ Sáu/23-08-2019

Sáng

07h00

Tổ chức đón tiếp sinh viên trúng tuyển năm 2019 làm thủ tục nhập học - ngành Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm Y học.

- BGH;
- Phòng: CTSV, ĐTĐH, KHTC;
- Phòng: TCHC, QT-CSVC phối hợp;
- Văn phòng Đoàn TN-Hội SV.

Hội trường A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Tổ chức đón tiếp sinh viên trúng tuyển năm 2019 làm thủ tục nhập học - ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế công cộng.

- BGH;
- Phòng: CTSV, ĐTĐH, KHTC;
- Phòng: TCHC, QT-CSVC phối hợp;
- Văn phòng Đoàn TN-Hội SV.

Hội trường A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Hội nghị công tác giảng dạy môn Giáo dục Thể thất theo mô hình Câu lạc bộ.

- Đại diện Ban Giám hiệu các trường đại học thành viên;
- Đại diện lãnh đạo Phòng/Tổ Đào tạo các trường thành viên, Khoa trực thuộc Đại học Huế.

Hội trường B Khoa Giáo dục Thể chất, 52 Hồ Đắc Di

Phó Giám đốc Trương Quý Tùng

* Thứ Bảy/24-08-2019

Sáng

08h00

Tập huấn đào tạo kỹ năng cho phụ huynh của trẻ có rối loạn phổ tự kỷ. (Từ ngày 24/8 - 25/8/2019)

- Bộ môn PHCN;
- Tổ chức CCIHP.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế