Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 33/2017 từ ngày 05-08-2019 đến ngày 11-08-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/05-08-2019

Sáng

08h00

Họp triển khai kế hoạch đón tiếp sinh viên trúng tuyển năm 2019 (hệ chính quy và liên thông chính quy) làm thủ tục nhập học năm học 2019-2020.

- BGH, BGĐ B/v;
- Đại diện Lãnh đạo Phòng: TC-HC, ĐTĐH, KH-TC, QT-CSVC, KH-TH B/v;
- Phòng CTSV,
- Đại diện BCH Đoàn TN, HSV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019, phiên 1 (Hội đồng IV: Khoa học Sức khỏe).

- Thành viên Hội đồng IV theo Quyết định số565/QĐ- ĐHHngày 10/5/2019 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

08h30

Tiếp Giám đốc Sở Y tế tỉnh Champasak, CHDCND Lào và đoàn Trường Cao đẳng Y tế Champasak, CHDCND Lào.

- BGH;
- Lãnh đạo các Phòng: KHCN-HTQT, ĐTSĐH, ĐT-ĐH, CTSV.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Mở thầu Gói thầu Mua hóa chất, sinh phẩm sử dụng cho hoạt động tại Phòng khám Bác sĩ gia đình

- PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm, PGĐ TTYHGĐ;
- ThS. Đỗ Thị Diệu Hằng, KS. Hầu Văn Việt Tú, CN. Phan Nguyễn Thu Hiền, ThS. Võ Đức Toàn.

Phòng giao ban - tầng 6 - Trung tâm Y học gia đình

Chủ tịch Hội đồng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Khai giảng lớp Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình năm 2019.

- Đại diện Sở Y tế Kon Tum, Khánh Hòa;
- Giảng viên khóa học;
- Học viên.

Hội trường tầng 6 - Trung tâm Y học gia đình

Ban tổ chức

15h00

Làm việc với Phòng PA 01 - Công an tỉnh T.T.Huế

- BGH;
- Lãnh đạo phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

17h00

Giao ban Công tác vệ sinh, vệ sỹ, nhà xe Bệnh viện tháng 7/2019.

- BGĐ B/v;
- Chủ tịch CĐ CSTV B/v;
- Lãnh đạo Phòng: HCQT, Điều dưỡng, QLCL,
- Đại diện lãnh đạo và nhân viên công ty: Vệ sinh Phú Xuân, Vệ sỹBạch Hổ.
- Đại diện nhà xe Bệnh viện.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/06-08-2019

Sáng

07h30

Thực hiện công tác xét tuyển đại học năm 2019 (đợt 1). (Từ ngày 06-08/8/2019)

- Đại diện lãnh đạo (Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng, Khoa trưởng hoặc Phó Khoa trưởng, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc) phụ trách đào tạo;
- 01 chuyên viên phụ trách CNTT (đã đăng ký).

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch HĐTS

08h00

Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 (trực tuyến).

- Hiệu trưởng.

Văn phòng UBND tỉnh T.T.Huế

Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc

10h00

Họp bố trí các phòng bảo vệ luận văn tại Trung tâm Thông tin - Thư viện.

- BGH;
- Giám đốc TT Thông tin-TV
- Trưởng phòng Quản trị-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Giám đốc Đại học Huế làm việc với Ban Quản lý dự án ODA Ý.

- Các thành viên Ban Quản lý dự án ODA Ý.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

15h00

Họp Hội đồng Thi đua - khen thưởng (Phiên 1).

- Thành viên Hội đồng TĐ-KT.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Mở hồ sơ chào giá cung cấp máy chiếu phục vụ giảng dạy, sửa chữa xe ô tô 75M-0066

- Các thành viên tổ tư vấn mua sắm hàng hóa Trường.

Phòng khách hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Tư/07-08-2019

Chiều

14h00

Họp xét điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo bổ sung năm 2019 đối với người có văn bằng cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp.

- BGH;
- Phòng ĐTĐH.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp báo cáo phương án thi công hệ thống cấp thoát nước và giao ban Cải tạo nhà C.

-BGH;
- Phòng Quản trị-CSVC;
- Đơn vị thi công.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Đào tạo liên tục cho Điều dưỡng - Hộ sinh.

- Ban Giám đốc B/v;
- Phòng Điều dưỡng, NCKH;
- Điều dưỡng, hộ sinh toàn Bệnh viện ( lớp A).

Phòng Tiền lâm sàng 1 - Nhà B

Ban tổ chức

* Thứ Năm/08-08-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

-- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019, phiên 2 (Hội đồng IV: Khoa học Sức khỏe).

- Thành viên Hội đồng IV theo Quyết định số565/QĐ- ĐHHngày 10/5/2019 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h30

Họp Hội đồng Tuyển sinh đại học năm 2019

- Thành phần theo Quyết định số343/QĐ-ĐHHngày 25/3/2019 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch HĐTS

15h00

Nghiệm thu lắp đặt hệ thống camera, điều hoà phòng máy Bộ mộn Vi sinh, phòng CSSK ban đầu, Trưởng BM Giải phẫu học

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng QT-CSVC, KH-TC
- Đại diện các đơn vị liên quan: Phòng TC-HC, Phòng CTSV, BM Vi sinh, BM Giải phẫu học.
- Kế toán tài sản.

Tại các đơn vị

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Đào tạo liên tục cho Điều dưỡng - Hộ sinh.

- Ban Giám đốc B/v;
- Phòng Điều dưỡng, NCKH;
- Điều dưỡng, hộ sinh toàn Bệnh viện ( lớp B).

Phòng Tiền lâm sàng 1 - Nhà B

Ban tổ chức

* Thứ Sáu/09-08-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Phụ trách phòng: HCQT, TCNS.

Phòng họp BGĐ B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Họp chuẩn bị kế hoạch tổ chức Lễ bàn giao Bác sĩ trẻ khóa 6 thuộc dự án 585.

- BGH;
- BQLDA;
- Lãnh đạo phòng: ĐTSĐH, TC-HC, KH-TC
- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp tổng kết Hội nghị tim mạch miền Trung - Tây Nguyên lần thứ X.

- BGH;
- BCH Hội tim mạch miền Trung;
- Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Trường;
- Thành viên ban tổ chức, ban thư ký - hậu cần của Hội nghị.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Hội đồng Thi đua - khen thưởng (Phiên 2).

- Thành viên Hội đồng TĐ-KT.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế