Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 31/2020 từ ngày 27-07-2020 đến ngày 02-08-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/27-07-2020

Sáng

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp triển khai tổ chức "Ngày hội tư vấn tuyển dụng việc làm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2020".

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: CT-CTSV, TCHC-TTPC, ĐTĐH, KHTC-CSVC;
- Đại diện Đoàn TN, Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

15h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/28-07-2020

Sáng

07h30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

07h30

Giao ban công tác nghiệm thu CTĐT Y Khoa và RHM dựa trên năng lực.

- Thành viên các Tiểu ban 6, 7, 8;
- Trưởng phòng ĐTĐH;
- Trưởng, phó, cố vấn Ban thư ký.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Khóa CME Can thiệp liên chuyên khoa (từ ngày 28/7/2020 - 01/08/2020).

- Đd Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP);
- BCN Bộ môn PHCN;
- 06 CBGD từ các Bộ môn: Nhi, Tâm thần, PHCN.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

09h00

Giao ban công tác nghiệm thu CTĐT Y khoa và RHM dựa trên năng lực.

- Thành viên các Tiểu ban 9, 10;
- Trưởng phòng ĐTĐT;
- Trưởng, phó, cố vấn Ban thư ký.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

09h00

Họp Đảng uỷ Đại học Huế.

- Ủy viên BCH Đảng Bộ ĐHH.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

Chiều

14h00

Hội thảo Giới thiệu phương pháp xây dựng các trạm OSCE trong Chương trình đào tạo ngành Răng Hàm Mặt đổi mới.

- BGH;
- BQL Dự án HPET;
- Tổ chương trình ĐTĐH;
- Khoa Răng Hàm Mặt.

Hội trường QT, tầng 3, Khoa YTCC

Ban Tổ chức

14h00

Hội thảo rà soát nội dung giảng dạy và đánh giá Module 15 - Thực hành Y khoa.

- BGH;
- Ban đổi mới chương trình;
- Trưởng/ Phó Module 15;
- BCN Bộ môn: Nội, Ngoại, Phụ Sản, Nhi, Y học Gia đình, PTTH và khoa Điều dưỡng;
- Giảng viên tham gia giảng dạy Module 15.

Đơn vị huấn luyện lâm sàng - tầng 3 nhà B

Ban Tổ chức

* Thứ Tư/29-07-2020

Sáng

08h00

Họp giao ban công tác nghiệm thu CTĐT Y Khoa và RHM dựa trên năng lực.

- Thành viên các Tiểu ban 1-5;
- Trưởng, phó, cố vấn Ban thư ký.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

09h00

Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 (09h00 - 10h00: Hội đồng số 02).

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số1017/QĐ-ĐHHngày 20/7/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện đơn vị đăng ký tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm đề tài.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Rà soát tinh trạng máy siêu âm tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/phó phòng: TCKT, VT-TTB;
- BCN Khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Thẩm định giáo trình Module 15 (RHM): Bệnh học răng

- Hội đồng thẩm định.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

16h00

Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 (16h00 - 17h00: Hội đồng số 03).

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số1017/QĐ-ĐHHngày 20/7/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện đơn vị đăng ký tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm đề tài.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

* Thứ Năm/30-07-2020

Sáng

08h00

Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 (08h00 - 09h00: Hội đồng số 06).

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số1017/QĐ-ĐHHngày 20/7/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện đơn vị đăng ký tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm đề tài.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do Bệnh viện Trường hỗ trợ kinh phí năm 2019 - Hội đồng 5.

- Theo Quyết định số 1802/QĐ-ĐHYD ngày 20/07/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

15h00

Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ chính quy năm học 2019-2020.

- BGH;
- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng ĐTĐH;
- Lãnh đạo Phòng CT-CTSV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/31-07-2020

Sáng

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ CNTT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp hội đồng tuyển dụng Bệnh viện.

- Theo Quyết định của Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện QĐ số 336/QĐ-BVYD ngày 20/4/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Họp Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Trường.

- UBKT Đảng uỷ.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

14h30

Thi kết thúc lớp Khám nội soi Tai Mũi Họng.

- Khoa TMH-M-RHM,
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Phòng Giao ban B/v

Ban tổ chức

15h00

Thẩm định giáo trình Module 12 (RHM): Sản Nhi.

- Hội đồng thẩm định.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp Tổ thư ký xây dựng đề án Trường - Viện.

- Thành viên Tổ thư ký (TGM).

Phòng họp II

PGS. TS. Hoàng Bùi Bảo

* Thứ Bảy/01-08-2020

Sáng

06h30

Lễ ra quân Chương trình "Tiếp sức mùa thi", Chiến dịch Sinh viên tình nguyện "Mùa hè xanh 2020".

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hàn Đoàn Thanh niên, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Huế;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hàn Đoàn Thanh niên, Ban Chấp hành Hội Sinh viên các đơn vị trực thuộc;
- Đội hình Sinh viên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi", "Mùa hè xanh 2020" các đơn vị trực thuộc.

Tiền sảnh Nhà truyền thống Đại học Huế, 03 Lê Lợi

Bí thư Đoàn Đại học Huế

08h00

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2020 phiên thứ hai (Hội đồng III: Khoa học Nông-Lâm-Ngư- Sinh- Y).

- Thành viên Hội đồng III: Khoa học Nông - Lâm - Ngư - Sinh - Y theo Quyết định số553/QĐ-ĐHHngày 9/4/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Các ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2020 thuộc lĩnh vực Khoa học Nông-Lâm- Ngư- Sinh-Y.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Khóa đào tạo liên tục "Cập nhật Gây mê Hồi sức năm 2020" và Workshop "Kiểm soát đường hô hấp"

- Các bác sĩ Gây mê Hồi sức khu vực miền Trung-Tây Nguyên;
- Học viên SĐH chuyên ngành Gây mê Hồi sức và Hồi sức cấp cứu.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Khóa đào tạo liên tục "Cập nhật Gây mê Hồi sức năm 2020" và Workshop "Kiểm soát đường hô hấp"

- Các bác sĩ Gây mê Hồi sức khu vực miền Trung-Tây Nguyên
- Học viên SĐH chuyên ngành Gây mê Hồi sức và Hồi sức cấp cứu.

Trung tâm Gachon-Huế

Ban Tổ chức

* Chủ nhật/02-08-2020

Sáng

07h00

Lễ ra quân chiến dịch Tình nguyện hè năm 2020 và triển khai hưởng ứng Đề án "Ngày Chủ nhật xanh".

- Khách mời (theo giấy mời);
- Đoàn viên các Chi đoàn cán bộ;
- Đội tình nguyện hè.

Sân trường ĐHYD Huế

Ban Tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế