Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 32/2017 từ ngày 29-07-2019 đến ngày 04-08-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/29-07-2019

Sáng

08h00

Họp Hội đồng Tuyển dụng năm 2019. (Cả ngày)

- Thành viên Hội đồng Tuyển dụng.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Lễ đóng và mở thầu gói thầu số 04: Mua vật tư dụng cụ y tế và dược phẩm, ... phục vụ công tác giảng dạy và thực hành của năm học 2019 - 2020 (qua mạng).

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: Quản trị-CSVC, Kế hoạch-TC.

Phòng khách Hội trường A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

Chiều

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

* Thứ Ba/30-07-2019

Sáng

08h00

Tiếp GS. Danielle Gallegos, Đại học Công Nghệ Queensland, Úc để thảo luận về phát triển lĩnh vực dinh dưỡng - ATTP tại Trường và Bệnh viện Trường ĐHYD Huế.

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo: Phòng KHCN-HTQT, Khoa YTCC;
- ThS. Hoàng Thị Bạch Yến.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Hội thảo "Định huớng xây dựng Ngân hàng câu hỏi luợng giá trong chuơng trình đào tạo dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp" (30-31/7).

- Đoàn công tác của Truờng.

Hà Nội

Lãnh đạo Bộ Y tế

09h00

Mở thầu gói thầu Thi công xây lắp công trình Cải tạo khối nhà hành chính và nhà D của Trường Đại học Y dược, Đại học Huế.

- Thành viên theo Quyết định số819/QĐ-ĐHHngày 19/6/2019 của Giám đốc Đại học Huế.
- Các nhà thầu tham dự thầu.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

* Thứ Tư/31-07-2019

Chiều

14h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Trần Minh Triết – chuyên ngành Nội khoa.

- Hội đồng theo QĐ số 803/QĐ-ĐHH ngày 13/6/2019 của Giám đốc ĐHHvề việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế.

Hội trường BVLA – Đại học Huế, số 4 Lê Lợi, TP Huế

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Hội nghị Giao ban khám chữa bệnh của Sở Y tế tỉnh T.T. Huế.

- Giám đốc B/v.
- Trưởng Phòng KH-TH.

Hội trường tầng 4, Sở Y tế tỉnh T.T. Huế

Giám đốc Sở Y tế

16h00

Đào tạo liên tục cho Điều dưỡng – Hộ sinh.

- Ban Giám đốc B/ v;
- Phòng Điều dưỡng, NCKH;
- Điều dưỡng, hộ sinh toàn Bệnh viện ( lớp A).

Phòng thực hànhTiền lâm sàng 1, nhà B

Ban tổ chức

* Thứ Năm/01-08-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

-- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Mở thầu gói thầu: Thay bóng tăng sáng x-quang máy tán sỏi ngoài cơ thể.

- Hội đồng theo quyết định số 2052/QĐ-ĐHYD ngày 27/6/2019.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Họp xét điều kiện thi tốt nghiệp CKI thuộc dự án 585 - Bộ Y tế

- Thành viên Hội đồng theo QĐ;
- Phòng Đào tạo SĐH.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Nghiệm thu gói thầu số 03: Máy siêu âm màu tổng quát.

- Hội đồng theo quyết định số 908/QĐ-BVYD ngày 12/7/2019.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Hội thảo "Lồng ghép tầm soát, tư vấn, quản lý dinh dưỡng trong chăm sóc ban đầu"

- BCN Chương trình VLIR-IUC, ĐHH;
- SYT tỉnh TT- Huế, BS và điều dưỡng tuyến YTCS;
- BGH;
- CBGD BM. Dinh dưỡng, Khoa YTCC & TT YHGĐ
- HTV quan tâm tham dự.

Hội trường TT YHGĐ (tầng 6)

Ban tổ chức

15h00

Giao ban 5 Tiểu ban chuẩn bị công tác Đánh giá giữa chu kỳ cơ sở giáo dục.

- BGH, GS.Võ Tam;
- Trưởng, phó, thư ký 5 Tiểu ban;
- Lãnh đạo phòng CTSV;
- Phòng KT-ĐBCLGD;

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Báo cáo công tác đấu thầu thuốc 2019 và đề xuất phương án mua bổ sung các thuốc không trúng thầu.

- BGĐ B/v;
- Thường trực Hội đồng thuốc và điều trị B/v;
- Lãnh đạo Phòng: KHTH, TCKT;
- BCN Khoa Dược

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Đào tạo liên tục cho Điều dưỡng – Hộ sinh.

- Ban Giám đốc B/ v;
- Phòng Điều dưỡng, NCKH;
- Điều dưỡng, hộ sinh toàn Bệnh viện ( lớp B).

Phòng thực hànhTiền lâm sàng 1, nhà B

Ban tổ chức

* Thứ Sáu/02-08-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Phụ trách phòng: HCQT, TCNS.

Phòng GĐ B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Họp bàn về việc thanh lý hàng viện trợ của GS. Gary Heit.

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: Kế hoạch-TC, Quản trị -CSVC, TCKT B/v
- Kế toán tài sản Trường và Bệnh viện.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp về công tác tổ chức của Khoa Nhi Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng HCQT;
- PT Phòng TCNS (chuẩn bị nội dung);
- BCN Khoa Nhi.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp thông qua Đề án Thành lập Tổ Công tác xã hội của Bệnh viện.

- Ban Giám đốc B/v;
- Chủ tịch CĐ CSTV B/v;
- Trường phòng: KHTH, Điều dưỡng, QLCL, TCNS (chuẩn bị nội dung).

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Hội thảo Khoa học chuyên đề “Hoạt động trị liệu cho bệnh nhân tâm thần”.

- BGĐ B/v
- Khoa VLTL-PHCN và các thành phần theo giấy mời.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Lê Đình Khánh

14h00

Họp chuẩn bị nội dung Đề án Tự chủ đại học.

- BGH; BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các phòng chức năng.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Tiếp đoàn Cure Cervical Cancer, Hoa Kỳ.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN. BM Phụ sản.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Công tác vệ sinh, vệ sỹ, nhà xe Bệnh viện tháng 7/2019.

- BGĐ B/v;
- Chủ tịch CĐ CSTV B/v;
- Lãnh đạo Phòng: HCQT, Điều dưỡng, QLCL,
- Đại diện lãnh đạo và nhân viên công ty: Vệ sinh Phú Xuân, Vệ sỹBạch Hổ.
- Đại diện nhà xe Bệnh viện.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Bảy/03-08-2019

Sáng

07h30

Lớp đào tạo liên tục cho hộ lý toàn Bệnh viện.

- Ban Giám đốc B/ v;
- Phòng Điều dưỡng, NCKH;
- Hộ lý toàn Bệnh viện ( lớp A).

Phòng thực hànhTiền lâm sàng 1, nhà B

Ban tổ chức

Chiều

14h30

Lớp đào tạo liên tục cho hộ lý toàn Bệnh viện.

- Ban Giám đốc B/ v;
- Phòng Điều dưỡng, NCKH;
- Hộ lý toàn Bệnh viện ( lớp B).

Phòng thực hànhTiền lâm sàng 1, nhà B

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế