Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 30/2021 từ ngày 26-07-2021 đến ngày 01-08-2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/26-07-2021

Sáng

07h00

Dâng hương Nghĩa trang Thành phố Huế. (Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, 27/7/1947-27/7/2021)
(Chia nhóm nhỏ, nên đi phương tiện riêng, thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y Tế)

- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH.

Nghĩa trang Thành phố Huế

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

08h00

Chấm thi cuối khóa cho học sinh hệ dự bị đại học năm học 2020-2021.

- Ban chấm thi.

Phòng ĐTĐH số 5

Trưởng Ban chấm thi

08h30

Gặp mặt đoàn cán bộ và sinh viên tình nguyện Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.

- TV Đảng uỷ, BGH, BGĐ B/v
- Đd lãnh đạo: Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, các phòng chức năng;
- 26 CB và SV tình nguyện.

Hội trường A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: KHTH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu Bệnh viện Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp rà soát kinh phí trích 3% từ học phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, KHTC-CSVC, ĐTĐH, ĐTSĐH, TCHC-TTPC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

Chiều

14h00

Giám đốc Đại học Huế làm việc với Ban Quản lý Dự án ODA Ý.

- Thành viên Ban QLDA ODA Ý theo Quyết định1422/QĐ-ĐHHngày 24/10/2019 của Giám đốc Đại học Huế .

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Hội trường 101, Trường ĐHYD Huế

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

17h00

Họp tập thể lãnh đạo Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- BCH Đảng bộ Bộ phận B/v.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/27-07-2021

Sáng

07h00

Tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sĩ nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/2021.

- BCH Đoàn Thanh niên;
- BCN Câu lạc bộ Tiếp sức người bệnh.

Khu Di tích Chứng tích lịch sử Chín Hầm

Đoàn Thanh niên

08h00

Họp xét thi đua, khen thưởng toàn khóa học cho sinh viên hệ liên thông tốt nghiệp năm 2021.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, KHTC-CSVC;
- Phòng Chính trị và CTSV;
- Đoàn TN - Hội SV.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Trường.

- Theo Quyết định số 84/QĐ-BVYD ngày 31/01/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/28-07-2021

Sáng

07h30

Họp Hội đồng Đại học Huế.
(Bố trí ngồi giãn cách, tuân thủ quy định 5K)

- Thành viên Hội đồng ĐHH.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế

09h00

Họp rà soát Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tim mạch miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ XI (lần thứ 2).

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng/TT: KHCN-HTQT, TCHC-TTPC, KHTC-CSVC, ĐT-SĐH, CNTT;
- GS. Huỳnh Văn Minh, PGS.TS. Hoàng Anh Tiến.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp khởi động dự án PACE - UP (hình thức trực tuyến).

- Theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Họp Hội đồng xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2022.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số1021/QĐ-ĐHHngày 21/7/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
(Thành viên dự họp tuân thủ nghiêm quy tắc 5K phòng chống dịch COVID-19)

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung - Chủ tịch Hội đồng

* Thứ Năm/29-07-2021

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h30

Hội thảo trực tuyến Triển khai, thực hiện Thông tư số 17 và 18/2021/TT-BGDĐT.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng ĐTSĐH, ĐTĐH, KT-BĐCLGD;
- Lãnh đạo các đơn vị có đào tạo NCS.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

09h00

Họp triển khai Chương trình VLIR-IUC năm tài chính 2021-2022.

- Thành viên Ban Điều hành Chương trình và Văn phòng Chương trình theo Quyết định số 667/QĐ-ĐHH ngày 26 tháng 5 năm 2021.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Giám đốc Chương trình

10h00

Lãnh đạo Trường Đại học Y - Dược tiếp công dân.

- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Hội thảo khoa học trực tuyến “Cập nhật và ứng dụng thực hành lâm sàng tại Việt Nam trong điều trị bệnh lý mạch máu não”.

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT;
- Trung tâm Cấp cứu đa khoa và đột quỵ, Khoa Nội Tim mạch, Đơn vị ICU, Phòng khám Nội;
- Học viên đã đăng ký.

Hội trường 3.13, tầng 3, nhà C

Ban Tổ chức

14h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài KHCN cấp ĐHH 2019 của ThS. Nguyễn Hữu Tiến.

- Theo Quyết định Hội đồng số 1712/QĐ-ĐHYD ngày 08/7/2021.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

15h00

Họp rà soát viết báo cáo tự đánh giá chường trình đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học theo tiêu chuẩn AUN-QA.

- BGH;
- Trưởng, phó và thư ký các tiểu ban chương trình XNYH (theo QĐ 1782/QĐ-ĐHYD ngày 15/7/2021);
- Phòng KT-BĐCLGD.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

16h00

Họp Tập thể Lãnh đạo Đại học Huế.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

* Thứ Sáu/30-07-2021

Sáng

08h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt Đại học Huế lấy phiếu giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư và Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, nhiệm kỳ 2025-2030 (Bước 1)
(Bố trí ngồi giãn cách, thực hiện nghiêm 5K)

* Đại học Huế:
- Đảng ủy viên ĐHH;
- Ủy viên Thường vụ Công đoàn;
* Các trường đại học thành viên:
- Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy cơ sở;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng trường;
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Hội trường tầng 3 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Thường trực Đảng ủy Đại học Huế

09h30

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng các Phòng/TT, Khoa ĐTQT.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Tọa đàm về "Bảo đảm chất lượng đào tạo trực tuyến giáo dục đại học tại Việt Nam"

- PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo;
- ThS. Nguyễn Văn Thanh.

Trực tuyến qua Zoom

Ban Tổ chức

10h30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

Chiều

14h00

Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế lấy phiếu giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2025-2030 (Bước 2).

- Đảng ủy viên ĐHH.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Thường trực Đảng ủy Đại học Huế

15h00

Livestream tư vấn sức khỏe trong mùa dịch Covid-19 cao điểm: "Loét tỳ đè - Cập nhật điều trị và tư vấn chăm sóc dự phòng"

- Khoa Ngoại CTCH-LN;
- Phòng: NCKH-ĐN-ĐT, Phòng CNTT;
- Nhân viên y tế;
- Người dân có nhu cầu.

Hội trường 3.13, tầng 3, nhà C

TS. Lê Hồng Phúc

16h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế (Bước 3).

- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

* Thứ Bảy/31-07-2021

Sáng

07h30

Phỏng vấn các ứng viên tuyển dụng năm 2021.

- Ban phỏng vấn (theo QĐ);
- Ứng viên tuyển dụng

Phòng họp II và Hội trường 1.01

Trưởng Ban phỏng vấn

08h00

Khóa đào tạo Y khoa liên tục trực tuyến “Cập nhật gây mê hồi sức năm 2021”.

- BGĐ B/v;
- Phòng: NCKH-ĐN-ĐT, CNTT;
- Khoa GM-HS-CC-CĐ;
- Học viên đã đăng ký.

Hội trường 3.13, tầng 3, nhà C

Ban Tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế