Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 30/2020 từ ngày 20-07-2020 đến ngày 26-07-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/20-07-2020

Sáng

07h30

Họp Hội đồng sơ tuyển danh mục đề tài cấp Đại học Huế năm 2021.

- Theo Quyết định số 1790/QĐ-ĐHYD ngày 17/7/2020.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp xây dựng phần mềm Quản lý công tác tổ chức cán bộ.

- Phòng TC, HC, TT và PC (B/p TCCB);
- Đại diện Tổ CNTT;
- Chuyên gia tư vấn phần mềm ĐH Cần Thơ.

Văn phòng Hội đồng Trường, nhà A.

TS. Nguyễn Văn Hùng

08h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp Hội đồng Tuyển sinh đại học năm 2020 của Đại học Huế.

- Thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số595/QĐ-ĐHHngày 23/4/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp giao ban công tác nghiệm thu CTĐT Y Khoa và RHM dựa trên năng lực.

- Thành viên các Tiểu ban 9, 10;
- Trưởng, phó, cố vấn Ban thư ký.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

10h30

Báo cáo sơ bộ về công tác khảo sát để phục vụ việc lập đề án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Trường và Bệnh viện Trường.

- BGH, BGĐ B/v;
- Đd lãnh đạo Phòng: KHTC-CSVC;
- Lãnh đạo Phòng: QT-CSVC B/v;
- CN. Hồ Ngọc Phước;
- Đơn vị tư vấn.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Hội đồng Đại học Huế.

- Thành viên Hội đồng Đại học Huế theo Quyết định số1355/QĐ-ĐHHngày 30/11/2017 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế

14h00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do Bệnh viện Trường hỗ trợ kinh phí năm 2019 - Hội đồng 2.

- Theo Quyết định số 1348/QĐ-ĐHYD ngày 11/06/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/21-07-2020

Sáng

07h30

Họp xét hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2020.

- BGH;
- Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng ĐTĐH.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Khai giảng lớp Nội soi Tiêu hóa cơ bản.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng NCKH-ĐN- ĐT;
- Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi;
- Các học viên lớp học.

Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi

Ban Tổ chức

09h00

Họp rà soát tiến độ thi công cải tạo Trung tâm Điều trị Vô sinh và NTSS

- BGĐ B/v;
- BGĐ Trung tâm Điều trị vô sinh và NTSS;
- Trưởng phòng: QT-CSVC, VTTTB, TCKT B/v;
- ĐD đơn vị thi công;
- KS. Cao Minh Tùng.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp xét đối tượng tham gia đào tạo sĩ quan dự bị năm 2020.

- BGH;
- Đd lãnh đạo Phòng TC, HC, TT và PC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp bàn triển khai Chương trình phẫu thuật miễn phí với sự hỗ trợ của Global Care, Hàn Quốc và Bệnh viện ĐHYD Huế.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, KHTC, KHTC, NCKH-ĐT-CĐT B/v;
- Các khoa liên quan: CTCH-LN, RHM, TMH, Ung bướu;
- ThS. Lê Hồng Phúc (chuẩn bị nội dung).

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Xây dựng và triển khai chương trình lâm sàng Y3 - Bộ môn Nội.

- BGH;
- Ban đổi mới chương trình;
- BCN bộ môn Nội, Giảng viên bộ môn Nội tham gia giảng dạy lâm sàng sinh viên Y khoa năm 3;
- Tổ chương trình Phòng ĐTĐH.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Họp giao ban công tác nghiệm thu CTĐT Y Khoa và RHM dựa trên năng lực.

- Thành viên các Tiểu ban 6, 7, 8;
- Trưởng, phó, cố vấn Ban thư ký.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h30

Xây dựng và triển khai chương trình lâm sàng Y3 - Bộ môn Ngoại.

- BGH;
- Ban đổi mới chương trình;
- BCN Bộ môn Ngoại, Giảng viên Bộ môn Ngoại tham gia giảng dạy lâm sàng sinh viên Y khoa năm 3;
- Tổ chương trình Phòng ĐTĐH.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h30

Họp bàn kế hoạch tham quan, nghỉ mát cho các cán bộ có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Nhà trường.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

Chủ tịch Công đoàn

16h30

Thẩm định giáo trình Module 7.1 (RHM): Từ tế bào đến mô.

- Hội đồng thẩm định.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Tư/22-07-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp chuẩn bị nội dung họp Hội đồng Khoa học Đào tạo.

- BGH;
- Trưởng phòng: ĐTĐH, ĐT-SĐH, KHCN-HTQT, KT-BĐCLGD.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội nghị giao ban khám chữa bệnh.

- Giám đốc Bv Trường;
- Trưởng Phòng KHTH.

Hội trường Sở Y tế

Ban Tổ chức

16h30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/23-07-2020

Sáng

08h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Hoàng Thị Bạch Yến – Ngành Y tế công cộng.

- Theo Quyết định số 762/QĐ-ĐHH ngày 03/6/2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế.

Hội trường Bảo vệ Luận án - Đại học Huế, Số 4 Lê Lợi – Thành phố Huế.

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Hội thảo "Tăng cường chất lượng đào tạo khối ngành sức khỏe"

- Theo giấy mời.

TP Đà Nẵng

Lãnh đạo Bộ Y tế

09h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài DHH 2018 của BS. Nguyễn Thị Châu Anh.

- Theo Quyết định số 1791/QĐ-ĐHYD ngày 17/07/2020.

Phòng họp II

PGS.TS. Ngô Viết Quỳnh Trâm

10h00

Lãnh đạo Trường Đại học Y Dược tiếp công dân.

- Đd BGH;
- Trưởng phòng TC,HC,TT và PC.

Phòng Hội đồng Trường - Nhà A

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

10h00

Thẩm định giáo trình Module 7.2 (RHM): Từ tế bào đến mô.

- Hội đồng thẩm định.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp Hội đồng thuốc và điều trị, thực hiện công văn 2101/BHXH-DVT ngày 29/6/2020 của BHXH Việt Nam và công văn số 323/TTMS-NVĐT ngày 13/7/2020 của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia về việc tổ chức đấu thầu mua thuốc phục vụ khám chữa bệnh BHYT.

- Hội đồng thuốc và điều trị theo QĐ số 580/QĐ-BVYD ngày 15/6/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Họp thường trực Hội đồng thuốc và điều trị về việc mua hóa chất sinh phẩm sử dụng 06 tháng cuối năm 2020.

- Thường trực Hội đồng thuốc và điều trị.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm 2018 do Bệnh viện Trường hỗ trợ kinh phí -Hội đồng 4.

- Theo Quyết định số 1670/QĐ-ĐHYD ngày 07/7/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Sáu/24-07-2020

Sáng

07h00

Viếng và dâng hương Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - liệt sĩ.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Đại học Huế.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh các cơ sở trực thuộc.

Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Quảng Trị

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đại học Huế

07h30

Tham gia Lễ dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử Chín hầm, tỉnh TT Huế.

- BCH Đoàn TN - Hội SV Trường ĐHYD Huế;
- CLB Tiếp sức người bệnh, Đội tình nguyện Chủ nhật xanh Y Dược Huế.

Di tích lịch sử Chín hầm, phường An Tây, Tp Huế

BCH Đoàn Thanh niên

07h30

Thẩm định giáo trình Module 13 (RHM): Thần kinh và Y học cổ truyền.

- Hội đồng thẩm định.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Võ Tam

08h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Đoàn Hiếu Trung – Ngành Nội khoa.

- Theo Quyết định số 1366/QĐ-ĐHYD ngày 15/6/2020.

Phòng Bảo vệ luận án 1, tầng 4, Trung tâm TT-TV

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Họp BCH Hội Cựu Giáo Chức Trường nhiệm kỳ 2020-2025.

- BCH Hội Cựu Giáo Chức Trường.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội CGC

Chiều

14h00

Hội thảo giới thiệu các phương pháp giảng dạy và đánh giá trên lâm sàng trong chương trình ngành Răng Hàm Mặt đổi mới.

- BGH;
- BQL Dự án HPET;
- Tổ chương trình ĐTĐH;
- Khoa Răng Hàm Mặt.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

14h00

Tập huấn công tác thanh tra kỳ thi THPT năm 2020.

- BGH;
- Phòng TC, HC, TT&PC;
- Các CB có tên theo danh sách.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

14h00

Thẩm định giáo trình Module 11: Hệ Tiêu Hóa chương trình Y khoa.

- Hội đồng thẩm định.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Nghiệm thu hạng mục: Cải tạo mặt đứng bên nhà 5 tầng (mặt giáp Gamma).

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: TCKT;
- Phó Trưởng phòng QT-CSVC.

Tiền sảnh Trung tâm Gamma

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h30

Họp xét điều kiện thi tốt nghiệp CKI, BSNT năm 2020.

- Hội đồng tốt nghiệp theo Quyết định số 1095/QĐ-ĐHYD ngày 20/5/2020;
- Tổ giúp việc theo Quyết định số 1097a/QĐ-ĐHYD ngày 20/5/2020.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

16h30

BTV Đoàn Thanh niên, BTK Hội Sinh viên báo cáo Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường kế hoạch chương trình tình nguyện mùa hè xanh năm 2020.

- Thường vụ Đảng ủy, BGH;
- BTV Đoàn Thanh niên, BTK Hội Sinh viên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Bảy/25-07-2020

Sáng

07h30

Tổ chức Chương trình "Tư vấn sức khỏe tâm lý, phương pháp học tập trong y khoa và sức khỏe tình dục-giới cho sinh viên năm thứ nhất, năm học 2019-2020" (cả ngày).

- Ban tổ chức;
- Các giảng viên tham gia tư vấn;
- Sinh viên năm 1 hệ chính quy (chia 3 nhóm).

Hội trường A, Hội trường QT, Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

08h00

Sinh hoạt nghiên cứu sinh toàn trường lần 1 năm 2020.

- BGH;
- Phòng: ĐT-SĐH, KHTC-CSVC;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- Đơn vị phân tích số liệu – Viện nghiên cứu sức khỏe cộng đồng;
- Toàn thể NCS của Nhà trường;
- Cán bộ hướng dẫn NCS;
- BCN và giáo vụ Sau đại học BM: Nội, Ngoại, Phụ Sản, Nhi, CĐHA, Khoa YTCC, Viện Y Sinh học.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

08h00

Tập huấn "Sử dụng phần mềm SPSS trong nghiên cứu y học" dành cho đối tượng là học viên SĐH (Cả ngày).

- BGĐ Trung tâm TT-TV;
- Học viên SĐH.

Phòng máy tính tầng 4, Trung tâm TT-TV

Ban Tổ chức

Chiều

18h30

Chương trình đêm nhạc “Guitar Đam Mê 10”.

- Khách mời;
- Cán bộ và sinh viên có quan tâm;
- CLB Guitar Sinh viên Y Dược Huế.

Hội trường A

BCH Đoàn Thanh niên

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế