Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 29/2020 từ ngày 13-07-2020 đến ngày 19-07-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/13-07-2020

Sáng

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp triển khai công tác viết báo cáo tự đánh giá chuẩn bị nghiệm thu CTĐT Y khoa và RHM dựa trên năng lực.

- BGH;
- Thành viên tiểu ban chuyên trách theo QĐ 1693, 1694 ngày 8/7/2020.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do Bệnh viện Trường hỗ trợ kinh phí năm 2019- (HĐ 3).

-Theo Quyết định số 1426/QĐ-ĐHYD ngày 18/06/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/14-07-2020

Sáng

07h30

Khóa tập huấn “Cập nhật chẩn đoán bệnh do vi nấm” (Thời gian tập huấn: Từ 14/7 đến 16/7/2020, Sáng: từ 07h30; Chiều: từ 14h00).

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng NCKH-ĐN-ĐT, BCN Khoa Ký sinh trùng;
- Các chuyên viên liên quan;
- Các học viên khoá tập huấn.

Phòng Thực tập 1, tầng 2, nhà B

Ban Tổ chức

08h00

Tiếp và làm việc với Sở Y tế tỉnh TTH về kiểm tra quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: KHTH, TCKT;- Phụ trách phòng TC-HC;- BCN KhoaDược và các cá nhân liên quan.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

10h00

Lễ trao học bổng ADM năm học 2019-2020 cho sinh viên.

- BGH;
- Đd Lãnh đạo Phòng: CT-CTSV, ĐTĐH, KHCN-HTQT;
- Đd Đoàn TN, Hội SV;
- Đd Hội ADM (Bà Ngô Thu Hằng);
- ThS Hoàng Thị Ngọc Hà, BM CĐHA;
- 45 sinh viên được nhận học bổng ADM.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

Chiều

14h00

Họp Ban Xây dựng Chiến lược Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2025.

- Thành viên Ban Xây dựng theo Quyết định số926/QĐ-ĐHHngày 02/7/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban

14h00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do Bệnh viện Trường hỗ trợ kinh phí năm 2019- (HĐ 4).

- Theo Quyết định số 1427/QĐ-ĐHYD ngày 18/06/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Tư/15-07-2020

Sáng

09h30

Tiếp Bà Helène Dejoux, Phó Giám đốc Văn phòng AUF Châu Á Thái Bình Dương

- BGH;
- LĐ Phòng KHCN-HTQT, TS. Hồ Xuân Dũng, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

09h30

Thẩm định giáo trình Module 6 (RHM): Cấu trúc chức năng và cơ thể người.

- Hội đồng thẩm định.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế duyệt nội dung, chương trình Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

Phòng họp Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, số 54 Hùng Vương

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

14h00

Họp Hội đồng Y đức các lớp Sau đại học.

- PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo, PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm;
- Phòng: ĐT-SĐH, KHCN-HTQT.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

15h00

Thẩm định giáo trình Module 13 (Y khoa): Hệ Thần kinh nội tiết.

- Hội đồng thẩm định.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Thẩm định giáo trình Module 4 (RHM): Khoa học cơ bản.

- Hội đồng thẩm định.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/16-07-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h30

Thẩm định giáo trình Module 5 (RHM): Từ phân tử đến tế bào.

- Hội đồng thẩm định.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Võ Tam

08h30

Thẩm định giáo trình Module 8 (RHM) : Phát triển ngành nghề

- Hội đồng thẩm định.

Phòng họp QT - Khoa YTCC

GS. Võ Tam

09h30

Thẩm định giáo trình Module 12 (Y khoa) : Hệ Thận Tiết Niệu

- Hội đồng thẩm định.

Phòng họp QT - Khoa YTCC

GS. Võ Tam

10h00

Nghiệm thu gói thầu: Mua thiết bị điện tử phục vụ giảng dạy PBL và lượng giá sinh viên (Dự án HPET).

- Thành phần theo Quyết định 1697/QĐ-ĐHYD ngày 10/7/2020.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Tổng kết tập huấn sử dụng Hệ thống tích hợp thông tin Quản lý đào tạo năm 2020.

- BGH
- Lãnh đạo các phòng chức năng có liên quan;
- Trung tâm Công nghệ phần mềm ĐHCT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp Hội đồng thuốc và điều trị, thực hiện công văn 2101/BHXH-DVT ngày 29/6/2020 của BHXH Việt Nam về việc đấu thầu mua thuốc phục vụ khám chữa bệnh BHYT.

- Hội đồng thuốc và điều trị theo QĐ số 580/QĐ-BVYD ngày 15/6/2020;(Khoa Dược chuẩn bị nội dung).

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Thẩm định giáo trình Module 7 (Y khoa): Đề kháng đáp ứng miễn dịch

- Hội đồng thẩm định.

Phòng họp QT - Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/17-07-2020

Sáng

08h00

Tiếp Chủ tịch Chi Hội Siêu âm Việt Nam.

- BGH;
- Phòng: ĐTSĐH; KHCN-HTQT;
- BCN Bộ môn CĐHA.

Phòng họp I

PGS. TS. Hoàng Bùi Bảo

08h30

Khóa đào tạo liên tục "Chẩn đoán hình ảnh cập nhật trong bệnh gan, tuyến vú và tuyến giáp".

- BCN và CBGD Bộ môn CĐHA;
- Hội thảo viên đăng ký.

Hội trường Quốc tế - Tầng 3 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

08h30

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Vĩnh Khánh chuyên ngành Nội khoa.

- Hội đồng theo Quyết định.

Phòng Bảo vệ luận án 1, tầng 4, Trung tâm TT-TV

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ CNTT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Thẩm định giáo trình Module 14 (RHM): Chẩn đoán và can thiệp cộng đồng 1.

- Hội đồng thẩm định.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

15h00

Thẩm định giáo trình Module 14 (Y khoa): Hệ sinh sản.

- Hội đồng thẩm định.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

16h00

Thẩm định giáo trình Module 21 (Y khoa): Y học cộng đồng 1.

- Hội đồng thẩm định.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

* Thứ Bảy/18-07-2020

Chiều

14h00

Khai giảng lớp đào tạo liên tục Phục hồi chức năng và Chẩn đoán hình ảnh tại Quảng Nam.

- Ban tổ chức;
- Sở Y tế Quảng Nam;
- Học viên.

Sở Y tế Quảng Nam (số 15 Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam)

Ban Tổ chức

14h00

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Đại học Huế.

- Hiệu trưởng.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: GS.TS. Phùng Xuân Nhạ

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế