Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 30/2017 từ ngày 15-07-2019 đến ngày 21-07-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/15-07-2019

Sáng

08h00

Tiếp Trường Nha, Đại học quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Khoa: RHM, GMHS
- Lãnh đạo Phòng: NCKH-ĐT-ĐN-CĐT, KHTH, Điều dưỡng B/v.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Lễ đóng và mở thầu 04 gói thầu: Mua hóa chất, dụng cụ, ... phục vụ công tác giảng dạy và thực hành của năm học 2019 - 2020 (qua mạng).

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: QT-CSVC, KHTC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Tiếp đoàn chuyên gia Dự án Âm ngữ trị liệu.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- ThS. Hà Chân Nhân, BCN BM PHCN.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h30

Tiếp Bà Carolyn Taylor - Sáng lập viên, chủ tịch Tổ chức Global Focus on Cancer, Hoa Kỳ.

- BGH
- Phòng KHCN-HTQT;
- Bs. Nguyễn Văn Cầu.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp rà soát chương trình Module 6 - Tù tế bào đến mô trong CTĐT Bác sỹ Răng Hàm Mặt.

- BQL dự án HPET;
- Trưởng/Phó Module 6;
- Giảng viên Module 6;
- Phòng ĐTĐH;
- Khoa RHM.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

14h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp ĐHH 2017 của PGS.TS. Ngô Viết Quỳnh Trâm.

- Theo Quyết định số1931/QĐ-ĐHYD ngày 17/06/2019.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

15h00

Họp bàn về công tác khám chữa bệnh của phòng khám TMH.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: KHTH, TCNS, QLCL, Điều dưỡng;
- Trưởng/Phó phòng khám TMH;
- BCN khoa TMH-M-RHM;
- Điều dưỡng Trưởng khoa TMH-M-RHM.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/16-07-2019

Sáng

08h00

Hội nghị triển khai chương trình đào tạo năm học 2019-2020.

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Phòng chức năng/Trung tâm/Viện;
- BCN và Giáo vụ ĐH, Giáo vụ SĐH, Trợ lý NCKH, Trợ lý Giáo tài và Thư ký các Khoa/Bộ môn/đơn vị toàn Trường.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

09h00

Mở thầu gói thầu: "Sửa chữa máy tán sỏi ngoài cơ thể".

- Theo Quyết định số 2052/QĐ-ĐHYD ngày 27/6/2019.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp rà soát chương trình Module 7 - Cấu trúc chức năng và cơ thể người trong CTĐT Bác sỹ Răng Hàm Mặt.

- BQL dự án HPET;
- Trưởng/Phó Module 7;
- Giảng viên Module 7;
- Phòng ĐTĐH;
- Khoa RHM.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

14h00

Họp rà soát chương trình Module 8 - Phát triển ngành nghề trong CTĐT Bác sỹ Răng Hàm Mặt.

- BQL dự án HPET;
- Trưởng/Phó Module 8;
- Giảng viên Module 8;
- Phòng ĐTĐH;
- Khoa RHM.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban tổ chức

14h00

Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Tỉnh của PGS.TS. Đặng Công Thuận.

- Hội đồng theo QĐ của Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở Khoa học-Công nghệ Tỉnh

Chủ tịch Hội đồng

* Thứ Tư/17-07-2019

Sáng

08h00

Họp rà soát chương trình Module 9 - Nội, Ngoại cơ sở và Điều dưỡng cơ bản trong CTĐT Bác sỹ Răng Hàm Mặt.

- BQL dự án HPET;
- Trưởng/Phó Module 9;
- Giảng viên Module 9;
- Phòng ĐTĐH;
- Khoa RHM.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

08h00

Đoàn công tác của Bộ Công thương làm việc với Đại học Huế.

- Đd BGH phụ trách KHCN;
- Ban Lãnh đạo Viện Công nghệ sinh học và trưởng các đơn vị thuộc Viện;
- Trưởng phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi và Hội trường 1.1, Viện CNSH

Trưởng đoàn công tác và Giám đốc Đại học Huế.

08h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2017-ĐHH-50 "Nghiên cứu sàng lọc các hợp chất có hoạt tính kháng tế bào ung thư từ một số loài thực vật thuộc chi Anodendron, họ Trúc đào (Apocyaceae) ở Việt Nam".

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số1414/QĐ-BGDĐTngày 23/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đd Trường Đại học Y Dược;
- Chủ nhiệm đề tài và các thành viên;
- Những người quan tâm.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Hội nghị công tác tuyển sinh năm 2019 và thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH.

- Chủ tịch Hội đồng Trường
- Phó Hiệu trưởng phụ trách,
- Trưởng Phòng Đào tạo ĐH.

Đại học Đà Nẵng

Lãnh đạo Bộ GD và ĐT

08h00

Bảo vệ luận án cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Văn Hùng - chuyên ngành Y tế công cộng.

- Hội đồng theo QĐ số 763/QĐ-ĐHH ngày 7/6/2019 của Giám đốc ĐHH.

Hội trường BVLA - Đại học Huế, số 4 Lê Lợi, TP Huế.

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Họp rà soát chương trình Module 14.1 - Cơ sở miệng trong CTĐT Bác sỹ Răng Hàm Mặt.

- BQL dự án HPET;
- Trưởng/Phó Module 14.1;
- Giảng viên Module 14.1;
- Phòng ĐTĐH;
- Khoa RHM.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

16h00

Lớp đào tạo liên tục cho điều dưỡng, hộ sinh về Truyền máu và các tai biến, xử trí khi truyền máu.

- BGĐ B/v;
- Phòng: Điều dưỡng, NCKH-ĐN-ĐT-CĐT;
- Khoa HHTM;
- Điều dưỡng, hộ sinh toàn B/v (Lớp A).

Phòng Thực hành Tiền lâm sàng 1, nhà B

Ban tổ chức lớp học

* Thứ Năm/18-07-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp Hội đồng Thi đua-khen thưởng Bệnh viện Trường.

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

16h00

Lớp đào tạo liên tục cho điều dưỡng, hộ sinh về Truyền máu và các tai biến, xử trí khi truyền máu.

- BGĐ B/v;
- Phòng: Điều dưỡng, NCKH-ĐN-ĐT-CĐT;
- Khoa HHTM;
- Điều dưỡng, hộ sinh toàn B/v (Lớp B).

Phòng Thực hành Tiền lâm sàng 1, nhà B

Ban tổ chức lớp học

17h00

Bế mạc Chương trình Future Docs 2019.

- BGH
- Khoa ĐTQT;
- Các đơn vị tham gia chương trình, theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3, Khoa YTCC

Ban tổ chức.

* Thứ Sáu/19-07-2019

Sáng

08h30

Lễ tiếp nhận 02 ghế máy răng.

- BGH, BGĐ B/v;
- Phòng: KHCN-HTQT, NCKH-ĐT-ĐN-CĐT B/v, VT-TTB B/v.

Phòng họp tầng 6, TT YHGĐ và Phòng khám RHM tầng 5 TTYHGĐ

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Lễ Trao tặng hàng viện trợ của Tổ chức Work the World năm 2019.

- Đd Tổ chức WTW;
- Đd BGĐ Bệnh viện TW Huế
- BGH, BGĐ B/v;
- Đd lãnh đạo: Khoa ĐTQT, Phòng KHCN-HTQT, QT-CSVC, VTTTB B/v
- Các đơn vị nhận tài trợ (theo TB).

Phòng họp II

Tổ chức Work the World

Chiều

14h00

Họp HĐTS xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho các ngành đào tạo của Đại học Huế năm 2019.

- Thành phần theo Quyết định số343/QĐ-ĐHHngày 25 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch HĐTS

14h00

Họp thẩm định đề án thành lập nhà thuốc BV.

- Hội đồng thẩm định đề án.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Ký hợp đồng cung cấp các dịch vụ tại Bệnh viện Trường.

- Hội đồng quản lý các dịch vụ tại B/v.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

16h30

Tổng kết đợt làm việc của đoàn RHM, ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Khoa: RHM, GMHS;
- Lãnh đạo Phòng: NCKH-ĐT-ĐN-CĐT, KHTH, Điều dưỡng B/v.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Bảy/20-07-2019

Sáng

07h30

Tập huấn công tác Phòng cháy chữa cháy năm 2019 cho cán bộ Bệnh viện Trường. (Đợt 2)

- BGĐ B/v;
- Cán bộ có tên theo Thông báo số 889/TB-BVYD ngày 09/7/2019 của Giám đốc Bệnh viện Trường.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

07h30

Lớp đào tạo liên tục cho hộ lý toàn Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Phòng: Điều dưỡng, NCKH-ĐN-ĐT-CĐT;
- Hộ lý toàn B/v (Lớp A - theo danh sách đã đăng ký).

Phòng Thực hành Tiền lâm sàng 1, nhà B

Ban tổ chức lớp học

Chiều

14h00

Lớp đào tạo liên tục cho hộ lý toàn bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Phòng: Điều dưỡng, NCKH-ĐN-ĐT-CĐT;
- Hộ lý toàn B/v (Lớp B - theo danh sách đã đăng ký).

Phòng Thực hành Tiền lâm sàng 1, nhà B

Ban tổ chức lớp học

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế