Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 28/2021 từ ngày 12-07-2021 đến ngày 18-07-2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/12-07-2021

Sáng

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó Phòng: KH-TH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/13-07-2021

Sáng

10h00

Họp xét điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy (đợt bổ sung), liên thông CQ và LTVLVH.

- BGH;
- Phòng ĐTĐH;
- Lãnh đạo Phòng CT-CTSV.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp sơ tuyển đề tài KHCN cấp Đại học Huế năm 2022.

- Theo Quyết định Hội đồng số 1711/QĐ-ĐHYD ngày 8/7/2021.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Họp rà soát Module 14 Hệ Sinh sản chương trình Y khoa.

- Trưởng/ Phó Module và giảng viên tham gia giảng dạy Module 14;
- ThS. Trần Văn Thống – HAIVN;
- Các thành viên theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Lê Minh Tâm

16h30

Ban Giám hiệu gặp mặt đoàn cán bộ và sinh viên tình nguyện hỗ trợ chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.

- TV. Đảng ủy, CT HĐT, BGH, BGĐ B/v ;
- TV. Công đoàn, TV Đoàn TN;
- Đd lãnh đạo phòng: TCHC-TTPC, CT-CTSV;
- CB và SV tình nguyện.

Hội trường A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/14-07-2021

Sáng

07h00

Lễ xuất quân đoàn cán bộ và sinh viên tình nguyện hỗ trợ chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.

- Đd BGH;
- Đoàn CB và SV tình nguyện.

Hội trường UBND Tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh TTH

08h00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công đoàn Đại học Huế (Xét thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021).

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số15/QĐ-CĐ, ngày 17/12/2018 của Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

Chiều

14h00

Họp rà soát Module 6 - Từ tế bào đến mô chương trình Y khoa.

- Trưởng/ Phó Module và giảng viên tham gia giảng dạy Module 6;
- ThS. Trần Văn Thống - HAIVN;
- Các thành viên theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Đặng Công Thuận

14h00

Họp về Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

- BGH;
- Phòng: ĐTSĐH, KHCN-HTQT;
- Khoa/Bộ môn/Viện có đào tạo nghiên cứu sinh.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Họp rà soát dự án AP-CMP.

- BGH;
- BQL Dự án AP-CMP;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT; KHTC-CSVC.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/15-07-2021

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Hội thảo trực tuyến xây dựng kế hoạch hoạt động năm thứ 3 của Mạng lưới Một sức khỏe các Trường Đại học Việt Nam (từ ngày 15-16/7/2021).

- TS. Đặng Thị Anh Thư;
- TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn;
- PGS. Trần Xuân Chương;
- BS. Nguyễn Duy Bình.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

09h00

Họp bàn về tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học năm 2021.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH; CT-CTSV; TCHC-TTPC; KHTC-CSVC, TT CNTT.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Lãnh đạo Trường Đại học Y - Dược tiếp công dân.

- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Hội thảo khoa học trực tuyến “Cập nhật và ứng dụng thực hành lâm sàng tại Việt Nam trong điều trị bệnh lý Mạch máu não”.

- BGĐ B/v,
- Khoa Nội TM,
- Phòng khám Nội, TT cấp cứu Đa khoa và Đột quỵ, ĐV ICU,
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT, và học viên đăng ký.

Hội trường 3.13

Ban tổ chức

14h00

1. Từ 14h00 - 15h00: Đoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế công bố Quyết định Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động 69-CTr/TU, ngày 03/2/2020 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Đảng ủy Đại học Huế.
2. Từ 15h00 - 17h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

14h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp ĐHH 2019 của ThS. Trần Thế Huân.

- Theo Quyết định Hội đồng số 1713/QĐ-ĐHYD ngày 08/7/2021.

Phòng họp II

PGS.TS. Trần Hữu Dũng

14h00

Họp rà soát viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0.

- BGH;
- Trưởng, phó và thư ký các tiểu ban chương trình kỹ thuật XNYH;
- Phòng KT-BĐCLGD.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

15h00

Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng B/v Trường.

- Theo Quyết định số 1275/QĐ-BVYD ngày 06/11/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Sáu/16-07-2021

Sáng

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng các Phòng/TT, Khoa ĐTQT.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

15h00

Họp thông qua danh mục đấu thầu thuốc năm 2022 tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế.

- BGĐ B/v;
- Thành viên Hội đồng thuốc và điều trị theo QĐ số 580/QĐ-BVYD ngày 15/6/2020;
- BCN Trung tâm điều trị vô sinh và nội tiết sinh sản;
- Trưởng Phòng Khám YHCT.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Livestream tư vấn sức khỏe trong mùa dịch Covid-19 cao điểm: Xóa tan nỗi lo ung thư.

- Phòng: NCKH-ĐN-ĐT, CNTT B/v;
- Khoa Ung bướu;
- Nhân viên y tế,
- Người dân có nhu cầu.

Hội trường 3.13

ThS. Nguyễn Trần Thúc Huân

15h00

Họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy - quy chế.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng ĐTĐH;
- Phòng CT-CTSV;
- BCH Đoàn TN - Hội SV.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Trà My chuyên ngành Y học tâm thể và tâm lý liệu pháp bằng hình thức trực tuyến.

- Hội đồng theo QĐ của Đại học Freiburg, Đức.

Phòng Multimedia, tầng 2 nhà B

Chủ tịch Hội đồng

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế