Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 28/2020 từ ngày 06-07-2020 đến ngày 12-07-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/06-07-2020

Sáng

09h00

Họp Ban chấp hành Hội Cựu Giáo chức.

- BCH Hội Cựu Giáo chức Trường.

Phòng Hội đồng Trường - Nhà A

Chủ tịch Hội CGC

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban công tác Viện Đào tạo và BDCBQLYT tháng 7/2020.

- BGH;
- Viện Đào tạo và BDCBQLYT.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp xét duyệt Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý của Bệnh viện.

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: TCHCTT và PC, Phòng TCHC B/v (chuẩn bị báo cáo).

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Thẩm định giáo trình Module 5 - Từ phân tử đến tế bào, Module 8 - Hệ hô hấp chương trình Y khoa tích hợp.

- Hội đồng thẩm định.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Võ Tam

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

17h00

Họp Ban chấp hành Đảng uỷ bộ phận Bệnh viện Trường.

- Ban chấp hành ĐUBP B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/07-07-2020

Sáng

08h00

Hội nghị giao ban công tác kế hoạch tài chính và cơ sở vật chất 6 tháng đầu năm 2020.

- Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng KHTC-CSVC;
- Kế toán trưởng.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

10h00

Họp Hội đồng tuyển dụng xét ký tiếp hợp đồng lao động đợt 1 năm 2020.

- Hội đồng tuyển dụng theo QĐ 787/QĐ-ĐHYD ngày 16/4/2020.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên lần thứ VII - năm 2020.
Hội đồng 1: Hội trường A
Hội đồng 2: Phòng họp II
Hội đồng 3: Hội trường 1.01
Hội đồng 4: Phòng BVLV 1 - Trung tâm TT-TV
Hội đồng 5: Phòng BVLV 2 - Trung tâm TT-TV
Hội đồng 6: Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC
Hội đồng 7: Phòng TT GDSK - Khoa YTCC
Hội đồng 8: Phòng BVLV 3 - Trung tâm TT-TV

- Theo Giấy mời.

Hội trường A (Khai mạc và Bế mạc) và các phòng Hội đồng

Ban Tổ chức

16h30

Họp triển khai các hoạt động nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7/2020.

- BCH Hội CCB Trường.

Văn phòng Hội đồng Trường, nhà A.

Chủ tịch Hội CCB Trường

* Thứ Tư/08-07-2020

Sáng

07h30

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện qui trình tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025.
1. Từ 07h30 - 08h00: Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ;
2. Từ 08h00 - 09h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt;
3. Từ 09h00 - 10h00: Hội nghị Đảng ủy;
4. Từ 10h00 - 10h30: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy;
5. Từ 10h30 - 11h30: Hội nghị Đảng ủy (bước 5).

1. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH.
2.
- Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy cơ sở;
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;
3. Đảng ủy viên ĐHH.
4. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH.
5. Đảng ủy viên ĐHH.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

Chiều

13h30

Hội nghị thực hiện qui trình nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025
1. Từ 13h30 - 14h30: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế (bước 1);
2. Từ 14h30 - 15h30: Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 2);
3. Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế (bước 3);
4. Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế; (bước 4);
5. Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế (bước 5).

1. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH;
2.
- Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy cơ sở;
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường đại học thành viên;
3. Đảng ủy viên ĐHH.
4. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH.
5. Đảng ủy viên ĐHH.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

14h00

Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo lâm sàng Y4-6.

- BGH;
- Ban đổi mới chương trình;
- Trưởng/ Phó module năm 4-6 ngành Y khoa;
- Giảng viên tham gia giảng dạy lâm sàng sinh viên Y khoa năm 4-6;
- Tổ chương trình Phòng ĐTĐH.

Hội trường Quốc tế - Tầng 3 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

16h00

Tập huấn về "Tương tác thuốc và những vấn đề thường gặp trong lâm sàng".

- Khoa Dược;
- Toàn bộ điều dưỡng, kỹ thuật viên các khoa phòng, đơn vị, trung tâm của bệnh viện ( Nhóm 1).

Phòng Tiền lâm sàng

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

17h30

Tổ chức Giải Bóng chuyền Nam - Nữ sinh viên Đại học Y Dược Huế chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Ban Tổ chức;
- Các Đội bóng;
- Cán bộ và sinh viên quan tâm.

Sân trường ĐHYD Huế (trước Trung tâm TT-TV)

Đoàn Thanh niên

* Thứ Năm/09-07-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Giao ban công tác Khoa ĐTQT tháng 7/2020

- BGH;
- Khoa ĐTQT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Thẩm định giáo trình Module 6 - Từ tế bào đến mô, Module 10 - Hệ Cơ Xương Khớp

- Hội đồng thẩm định.

Phòng họp QT - Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban công tác Trung tâm TT-TV tháng 7/2020.

- BGH;
- Trung tâm TT-TV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do Bệnh viện Trường hỗ trợ kinh phí năm 2019-Hội (HĐ 2).

- Theo Quyết định số 1348/QĐ-ĐHYD ngày 11/06/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

14h00

Rà soát và triển khai giảng dạy ca lâm sàng cho sinh viên Y2, Y3

- BGH;
- Ban đổi mới chương trình;
- Trưởng/ Phó module năm 1-3 ngành Y khoa;
- Giảng viên tham gia giảng dạy sinh viên Y khoa năm 1-3;
- Tổ chương trình Phòng ĐTĐH.

Hội trường Quốc tế - Tầng 3 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

14h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trần Thảo Nguyên – Ngành Sản Phụ khoa.

- Theo Quyết định số 725/ QĐ-ĐHH ngày 22/5/2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế.

Hội trường Bảo vệ Luận án - Đại học Huế, số 4 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp Hội đồng Y đức đề tài các lớp Sau đại học.

- PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo;
- PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm;
- Phòng: KHCN-HTQT, ĐT-SĐH.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

15h00

Họp Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện.

- Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện Theo QĐ số 336/QĐ-BVYD ngày 20/4/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Tập huấn về "Tương tác thuốc và những vấn đề thường gặp trong lâm sàng".

- Khoa Dược;
- Toàn bộ điều dưỡng, kỹ thuật viên các khoa phòng, đơn vị, trung tâm của bệnh viện ( Nhóm 2).

Phòng Tiền lâm sàng

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

16h00

- Giao ban công tác điều trị tháng 6/2020.
- Trình và bình bệnh án Khoa Ngoại Tiêu hóa.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/Phó phòng KHTH;
- Trưởng phòng ĐD, BCN và Điều dưỡng trưởng các khoa LS;
- Toàn thể BCN, BS điều trị, điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại Tiêu hóa,BCN Khoa Dược.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

16h30

Họp giao ban công tác xây dựng cải tạo nhà C.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHTC-CSVC;
- Thành viên Tổ giám sát, đại diện đơn vị thi công.

Phòng khách HT A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

17h30

Khai mạc Giải Bóng đá Nam - Nữ sinh viên Đại học Y Dược Huế chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- BCH Đoàn Thanh niên;
- Các đội bóng;
- Cán bộ và sinh viên quan tâm.

Dự kiến: Sân Uyên Phương - số 150 đường Nguyễn Trãi

Đoàn Thanh niên

* Thứ Sáu/10-07-2020

Sáng

07h00

Đại hội Hội Cựu Giáo chức Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Theo Giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

09h00

Tiếp Lãnh đạo huyện Nghi Lộc, Hà Tĩnh và BGĐ Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc đến làm việc tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: KHTH, NCKH-ĐN-ĐT;
- Phó TP: TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban công tác Viện Y Sinh học tháng 7/2020.

- BGH;
- Viện Y Sinh học.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội thảo về đánh giá nhu cầu sử dụng bệnh nhân chuẩn trong chương trình đào tạo ngành Răng Hàm Mặt.

- BGH;
- BQL Dự án HPET;
- Tổ chương trình;
- Khoa Răng Hàm Mặt.

Hội trường QT, tầng 3, Khoa YTCC

Ban Tổ chức

* Thứ Bảy/11-07-2020

Sáng

07h30

Chung kết Cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên - Star Award 2020 Cụm Huế.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Đại học Huế;
- Thường trực Đoàn Thanh niên các trường;
- 30 thí sinh tham gia vòng chung kết.

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đoàn Đại học Huế

07h30

Họp Hội đồng tuyển sinh CKI, CKII đợt 1/2020 (phiên 2).

- Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

08h30

Họp xét đăng ký giảng viên thỉnh giảng và người hướng dẫn thực hành năm 2020.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHCTT và PC, ĐTĐH, ĐTSĐH, KHTC và CSVC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp thẩm định Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2019 - 2021.

- Hội đồng thẩm định.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

16h00

Bế mạc Giải Bóng đá CBVC-NLĐ Trường ĐHYD Huế lần thứ III - năm 2020.

- CBVC-NLĐ toàn Trường.

Sân Bóng đá Uyên Phương - số 150 đường Nguyễn Trãi

Chủ tịch Công đoàn

* Chủ nhật/12-07-2020

Chiều

18h00

Vòng Bán kết Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Đại học Huế 2020,

- 30 thí sinh tham gia vòng Bán kết;
- Sinh viên tham gia cổ vũ (Theo công văn điều động).

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế