Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 29/2017 từ ngày 10-07-2017 đến ngày 16-07-2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/10-07-2017

Sáng

07h00

Báo cáo về công tác triển khai xét tuyển đại học năm 2017.

- BGH;
- ThS Ngô Văn Đồng, CN Phan Văn Thắng.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Tổ chức tư vấn việc làm cho SV tốt nghiệp.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: TCHC, ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV.

Hội trường A

Ban tổ chức

08h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy ĐHH

08h30

Tiếp Trường Nha Đại học Quốc gia Chonbuk - Hàn Quốc.

- BGH; BGĐ B/v
- Đại diện lãnh đạo các phòng: KHCN-HTQT, TCHC, NCKH-ĐT-ĐN-CĐT, HCQT, KHTH, Điều dưỡng B/v.
- Các Khoa: RHM, GMHS
- PGS Nguyễn Viết Nhân.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Họp với Đơn vị DNA Bank, Hàn Quốc.

- BGH;
- Trưởng Khoa Dược; BCN BM. Di truyền YH;
- TS. Lê Thanh Nhã Uyên.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Họp Đảng ủy Đại học Huế.

- Các đ/c Đảng ủy viên ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy ĐHH

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Hội nghị Giao ban công tác kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất quý III năm 2017.

- Đại diện lãnh đạo các trường và đơn vị;
- Trưởng hoặc Phó phòng (Tổ) KHTC;
- Trưởng hoặc Phó phòng (Tổ) CSVC;
- Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán;
- Kế toán tổng hợp.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc ĐHH

14h00

Hội thảo "Cập nhập vấn đề phục hồi chức năng và thẩm mỹ trong điều trị Răng Hàm Mặt".

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban tổ chức

15h30

Họp rà soát kế hoạch năm 2017-2018 của Dự án HPET và IMPACT-MED.

- BGH;
- Nhóm nòng cốt Ban QLDA HPET và IMPACT-MED;
- Điều phối viên và Thư ký dự án chuẩn bị nội dung.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/11-07-2017

Sáng

07h30

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân hệ chính quy năm học 2016-2017.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Ban tổ chức

08h00

Tiếp GS Matthew Bogenschutz – ĐH Virginia Commonwealth, Hoa Kỳ.

- BGH, BGĐ Trung tâm YHGĐ;
- Lãnh đạo: Phòng KHCN-HTQT, Khoa YTCC, Văn phòng OGCDC.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Đoàn Đức Hoằng - Chuyên ngành: Nội tim mạch

- Theo quyết định số: 1265 /QĐ-ĐHYD ngày 05 tháng 06 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế

Phòng BVLV – Tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Bác sĩ Y khoa hệ chính quy năm học 2016-2017.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Ban tổ chức

14h00

Lễ giao nhận con nuôi tại Bệnh viện Trường.

- Đại diện: Sở Tư pháp, UBND P. Vĩnh Ninh;
- BGĐ B/v;
- BCN. Khoa Nhi SS;
- Gia đình nhận con nuôi.

Phòng Giao ban B/v

Ban tổ chức

16h00

Giao ban Công tác Dược B/v tháng 6/2017

- Ban Giám đốc B/v;
- Khoa Dược B/v.

Phòng Giao ban Bệnh viện

PGS. TS Đoàn Phước Thuộc

16h00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn.

- TV. Công đoàn.

Văn phòng Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn

16h30

Họp phát triển dự án Trung tâm chuyển giao công nghệ và khu nhà đa chức năng (Phiên 2).

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: ĐT ĐH, ĐT SĐH, QT-CSVC, KHCN-HTQT (chuẩn bị nội dung)

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Tư/12-07-2017

Sáng

08h00

Họp nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ của PGS. Nguyễn Thị Hoài.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp triển khai thí điểm chương trình giảng dạy PBL cho các môn điều dưỡng Nội, Sản, Nhi và quy chế đánh giá sinh viên theo phương pháp mới .

- BGH, BQL dự án;
- Lãnh đạo: Phòng Đào tạo ĐH,Khoa Điều dưỡng.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

09h00

Họp Hội đồng thông qua đề cương đề tài NCKH cấp trường do Bệnh viện Trường hỗ trợ kinh phí năm 2017.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Đại hội Hội Cựu chiến binh Đại học Huế, lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022

1. Phiên trù bị: Từ 9h00 - 11h00
Đại biểu các Hội CCB cơ sở (theo danh sách được phân bổ).
2. Phiên chính thức: Từ 14h00 - 17h00
- Đại biểu (Có giấy mời)
- Đại biểu các Hội CCB Cơ sở (theo danh sách được phân bổ).

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

10h00

Họp bàn về việc triển khai lắp đặt thiết bị dự án tại Khoa VLTL-PHCN Bệnh viện Trường .

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, KH-TH B/v, Khoa VLTL-PHCN B/v.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

- Hội đồng KH - ĐT.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Năm/13-07-2017

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

07h30

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân hệ liên thông năm học 2016-2017.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Ban tổ chức

09h00

Tiếp TS. Tracy Fortune, Đại học La Trobe, Úc.

- BGH; Phòng KHCN - HTQT;
- BCN Bộ môn PHCN;
- PGS. Nguyễn Viết Nhân.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Giao ban công tác học sinh, sinh viên học kỳ II năm học 2016-2017.

- Đại diện BGH;
- Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV.

Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ

PGĐ Trương Quý Tùng

14h00

Họp xét nâng lương, ký tiếp hợp đồng lao động XĐTH đợt 1/2017 và một số công tác tổ chức nhân sự Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Chủ tịch Công đoàn B/v;
- Trưởng phòng KH-TH B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

14h00

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường năm 2015-2016 - Hội đồng 2.

- Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa ĐTQT

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Giao ban công tác Kế hoạch tổng hợp và Quản lý chất lượng B/v tháng 6/2017.
-

- BGĐ B/v;
- Các phòng: KH-TH, QLCL B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

* Thứ Sáu/14-07-2017

Sáng

06h30

Lễ xuất quân Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2017.

- Khách mời;
- BCH Đoàn thanh niên - Hội sinh viên;
- Tình nguyện viên các mũi chiến dịch tình nguyện hè 2017.

Tiền sãnh khu nhà B

Đoàn - Hội

08h00

Họp xét nâng lương đợt 1 năm 2017.

- Hội đồng xét nâng lương.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

09h30

Họp bàn kế hoạch làm việc với đoàn SEAADE - Tham vấn và đánh giá (trong khuôn khổ DA HPET).

-Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

14h00

Thi tốt nghiệp chuyên khoa cấp II năm 2017.

- Hội đồng thi Tốt nghiệp CKII năm 2017.

Các phòng thi

Chủ tịch Hội đồng

14h30

Hội thảo về xét nghiệm proteomics trong y học và vai trò của thiết bị LC/MS/MS.

- Theo giấy mời.

Hội trường TT YHGĐ

Ban tổ chức

15h00

Họp thông qua danh mục thuốc đấu thầu năm 2017- 2018.

- Thường trực Hội đồng thuốc và Điều trị;
- Đd Lãnh đạo Phòng Giám định BHXHTỉnh.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

15h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng

- Đại diện các đơn vị Công đoàn.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Công đoàn

16h30

Tổng kết chuyến làm việc Trường Nha, Đại học quốc gia Chonbuk- Hàn Quốc.

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các phòng/khoa: KHCN-HTQT, TCHC, NCKH-ĐT, Điều dưỡng, RHM, GMHS;
- PGS Nguyễn Viết Nhân.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Bảy/15-07-2017

Sáng

07h30

Khóa đào tạo liên tục về "Xoa bóp - Bấm huyệt" - Khóa I/2017. (Từ ngày 15 - 16/7/2017)

- Theo giấy mời.

Giảng đường 2.03, Nhà B

Ban tổ chức

10h00

Giao ban công tác TC-KT B/v tháng 6/2017.

- BGĐ B/v;
- Phòng TCKT B/v.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle