Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 29/2017 từ ngày 08-07-2019 đến ngày 14-07-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/08-07-2019

Sáng

08h00

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân hệ chính quy năm học 2018- 2019.

- Ban tổ chức;
- Khách mời, sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2019.

TT Văn hóa - Thông tin tỉnh TTH, 41A Hùng Vương, TP Huế

Ban tổ chức

08h30

Lớp Tập huấn về kỹ thuật và Kiểm soát chất lượng xét nghiệm kháng sinh đồ của Cục QLKCB. (Từ ngày 08-12/7/2019)

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT;
- Khoa Vi sinh và các thành phần theo giấy mời.

Giảng đường 3.13, tầng 3, nhà C

PGS.TS. Lê Đình Khánh

09h00

Khai mạc Chương trình Future Docs đợt 2.

- BGH;
- Khoa ĐTQT;
- Các đơn vị tham gia trong chương trình theo giấy mời;
- Tình nguyện viên.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Bác sĩ Y khoa hệ chính quy năm học 2018- 2019.

- Ban tổ chức;
- Khách mời, sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2019.

TT Văn hóa - Thông tin tỉnh TTH, 41A Hùng Vương, TP Huế

Ban tổ chức

15h00

Làm việc với 02 Giáo sư từ ĐH Jeju, Hàn Quốc.

- Đd lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, CTSV;
- Khoa Đào tạo quốc tế.

Phòng họp I

Lãnh đạo Khoa ĐTQT

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

17h15

Tiếp ĐH Jeju, Hàn Quốc.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, CTSV;
- Khoa ĐTQT
- PGS.TS. Trần Xuân Chương.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/09-07-2019

Sáng

08h00

Họp Hội đồng sơ tuyển danh mục đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Huế năm 2020.

- Theo Quyết định số 2081/QĐ-ĐHYD ngày 28/6/2019.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Chấm thi tốt nghiệp CKII năm 2019. (Từ ngày 9-10/7/2019)

- Hội đồng chấm thi theo Quyết định.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Mở thầu các dịch vụ tại Bệnh viện. (Quầy tạp hóa số 1 và Quầy báo, điện thoại)

- Hội đồng quản lý các dịch vụ tại Bv.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

09h30

Họp giao ban rà soát công tác tổ chức Hội nghị Tim mạch miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ X.

- BGH, BGĐ B/v;
- GS. Huỳnh Văn Minh;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, TCHC, QT-CSVC, KHTC, ĐT-SĐH;
- BCH Hội Tim mạch Huế và Hội Tim mạch miền Trung;
- Các đại biểu có giấy mời khác.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp về công tác tổ chức, nhân sự Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: TCNS, KHTH, ĐD;
- BCN Khoa: Nội TM, Nội TH-NT;
- BGĐ Trung tâm Tim mạch;
- BCN Bộ môn Nội.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Tiếp Công ty TNHH MTV Tập đoàn Phúc lợi xã hội Aomori, Nhật Bản.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- Khoa ĐTQT.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Hội thảo rà soát chương trình giảng dạy Răng Hàm Mặt năm 2 và củng cố năng lực dạy và học tích cực.

- Cán bộ giảng dạy Khoa Răng Hàm Mặt;
- Trưởng/Phó Module và các giảng viên tham gia giảng dạy năm 2,3.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

GS. Võ Tam

16h00

Họp triển khai chương trình khám bệnh ngày 27/07/2019 cho các đối tượng chính sách, có công Cách mạng ở Huyện Nam Đông.

- BGH;
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội CCB Trường;
- Đ/c Nguyễn Thị Xuân Huệ: Trưởng Phòng QLXNC Công an Tỉnh TT Huế và một số cán bộ của phòng QLXNC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h30

Họp rà soát công tác mở ngành sau đại học năm 2019.

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/10-07-2019

Sáng

08h00

Tiếp các chuyên gia Phẫu thuật bàn chân và mắt cá chân Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Khoa Ngoại CTCH-Lồng ngực.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Bảo vệ luận án TS cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Minh Quân – chuyên ngành YTCC.

- Theo Quyết định số 656/QĐ-ĐHH ngày 28/5/2019 của Giám đốc ĐHH về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế.

Hội trường bảo vệ luận án, số 4 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân hệ liên thông năm học 2018- 2019.

- Ban tổ chức;
- Khách mời, sinh viên hệ liên thông tốt nghiệp năm 2019.

TT Văn hóa - Thông tin tỉnh TTH, 41A Hùng Vương, TP Huế

Ban tổ chức

16h00

Lớp đào tạo liên tục cho Điều dưỡng, Hộ sinh về Quy trình truyền máu.

- Phòng: Điều dưỡng, NCKH-ĐN-ĐT-CĐT;
- Khoa HHTM;
- Điều dưỡng, hộ sinh các khoa lâm sàng - Nhóm 1 (Theo danh sách đã đăng ký).

Phòng Thực hành Tiền lâm sàng 1, nhà B

Ban tổ chức

* Thứ Năm/11-07-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp chuẩn bị kế hoạch làm việc với đoàn Global Together.

- BGH, BGĐ Bv;
- BGĐ Trung tâm YHGĐ;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, QT-CSVC, NCKH-ĐN-ĐT-CĐT Bv.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Hội đồng Y đức các đề tài của học viên Sau đại học.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, ĐT-SĐH.

VP Khoa Đào tạo quốc tế

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp Hội đồng Trường học kỳ II, năm học 2018-2019.

- Hội đồng Trường theo Quyết định.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng Trường

14h00

Hội thảo Xây dựng bộ câu hỏi MCQ, MEQ và bộ câu hỏi OSCE.

- Toàn thể cán bộ khoa Răng Hàm Mặt.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

TS. Trần Tấn Tài

16h00

Lớp đào tạo liên tục cho Điều dưỡng, Hộ sinh về Quy trình truyền máu.

- Phòng: Điều dưỡng, NCKH-ĐN-ĐT-CĐT;
- Khoa HHTM;
- Điều dưỡng, hộ sinh các khoa lâm sàng - Nhóm 2 (Theo danh sách đã đăng ký).

Thực hành Tiền lâm sàng 1, nhà B

Ban tổ chức

16h00

Họp về bố trí, cải tạo sửa chữa phòng bảo vệ luận văn, luận án.

- BGH;
- Trường Phòng: QT-CSVC, ĐT-SĐH, ĐTĐH;
- Giám đốc Trung tâm TTTV.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h30

Mở hồ sơ chào giá cung cấp 04 máy hút ẩm cho Bộ môn Giải phẫu học, ghế đẩu phòng thí nghiệm cho Bộ môn Vi sinh.

- Các thành viên tổ tư vấn mua sắm hàng hóa Trường.

Phòng khách hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Sáu/12-07-2019

Sáng

07h30

Gặp mặt Đoàn GS. Thạch Nguyễn trong khuôn khổ Hội nghị Tim mạch Miền Trung - Tây Nguyên.

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT;
- Trung tâm Tim mạch.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Khai mạc Khóa CME về Nâng cao Kiến thức và Công nghệ trong Sàng lọc và Chẩn đoán Bệnh Di truyền.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM Di truyền Y học;
- PGS.TS. Hà Thị Minh Thi.

Giảng đường 2.3, nhà G

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Khóa Đào tạo Y khoa liên tục về Siêu âm tim.

- Các bác sỹ và học viên chuyên ngành tim mạch, chẩn đoán hình ảnh.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

08h00

Khóa Đào tạo Y khoa liên tục về Điện tâm đồ.

- Các bác sỹ và học viên Sau Đại học chuyên ngành Tim mạch.

Giảng đường 1.02

Ban tổ chức

08h00

Sinh hoạt Khoa học Trí tuệ nhân tạo trong Tim mạch, trong khuôn khổ Hội nghị Tim mạch Miền Trung - Tây Nguyên.

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT;
- Trung tâm Tim mạch và học viên SĐH.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Tiếp đoàn Học viện Quân Y.

- BGH;
- BQL Dự án HPET;
- Phụ trách khối, năm, module.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Võ Tam

09h00

Hội thảo huấn luyện về Nội soi Tiêu hóa. (ngày 12-13/7/2019)

- BGH;
- Các hội thảo viên theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ và Trung tâm NSTH - Bv Trường

Ban tổ chức

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT ĐoànTN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC, Bảo vệ.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Hội nghị Tim mạch miền Trung Tây Nguyên mở rộng lần thứ X. (từ ngày 12-13/7/2019)

- Các chuyên gia, bác sỹ, học viên sau Đại học chuyên ngành Tim mạch và các lĩnh vực liên quan thuộc các Trường Đại học Y, và các Bệnh viện trong toàn quốc;
- Các đại biểu có giấy mời.

Khách sạn Indochine, 105A Hùng Vương, TP Huế

Ban tổ chức

14h00

Làm việc với chuyên gia Bio GCT về chương trình ung thư đường sinh sản.

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT;
- Khoa GPB.

Phòng họp tầng 6, TT YHGĐ

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho cán bộ bệnh viện.

- Tổ CNTT B/v;
- Cán bộ phụ trách công tác hành chính/điều dưỡng trưởng các khoa, phòng toàn B/v.

Phòng máy tính tầng 4, Trung tâm TT-TV

Tổ CNTT B/v

16h00

Họp giao ban công tác NCKH- ĐN-ĐT- CĐT Bệnh viện tháng 7/2019.

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH- ĐN-ĐT- CĐT B/v.

Phòng NCKH- ĐN-ĐT-CĐT B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

* Thứ Bảy/13-07-2019

Sáng

07h30

Khai giảng lớp Đào tạo liên tục cho Hộ lý, Y công toàn viện năm 2019.

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT;
- Điều dưỡng và học viên.

Phòng Tiền lâm sàng 2, nhà B

PGS.TS. Lê Đình Khánh

08h00

Khóa Đào tạo Y khoa liên tục về Nguyên lý cộng hưởng từ.

- Các bác sỹ, học viên sau Đại học chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

09h00

Làm việc về chương trình thực tập sinh điều dưỡng.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, Khoa ĐTQT, Khoa Điều dưỡng;
- Công ty INTRASE Huế và Tập đoàn Nisso -Net, Tập đoàn Self Grow, Nhật Bản.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Lớp Đào tạo liên tục cho Hộ lý, Y công toàn viện năm 2019.

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT;
- Điều dưỡng và học viên (theo danh sách đã đăng ký).

Phòng Tiền lâm sàng 2, nhà B

PGS.TS. Đình Khánh

14h30

Tiếp và làm việc với chuyên gia KOICA Hàn Quốc.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BQLDA Âm ngữ trị liệu.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Chủ nhật/14-07-2019

Sáng

06h30

Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh 2019. (Từ ngày 14-18/7/2019)

- Khách mời;
- Đội tình nguyện mùa hè xanh 2019 của Đoàn Trường ĐHYD Huế.

Tiền sảnh nhà B, Trường ĐHYD Huế

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế