Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 27/2021 từ ngày 05-07-2021 đến ngày 11-07-2021

File đính kèm: Download

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/05-07-2021

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp đại học năm 2021 cho sinh viên hệ liên thông chính quy từ trung cấp.

- Hội đồng coi thi TN.

Hội trường 1.01 và các GĐ thi

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Gặp mặt đoàn kiểm tra kỳ thi THPT năm 2021.

- Theo Giấy mời.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó Phòng: KH-TH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Đại học Huế.

- Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định97/QĐ-ĐHHngày 29/01/2021 và Quyết định102/QĐ-ĐHHngày 01/02/2021 của Giám đốc Đại học Huế.

Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/zqj-ekpm-yow

Giám đốc Đại học Huế

Chiều

15h00

1. Họp bàn phương án học viên, sinh viên trở lại học tập trung tại Trường, kế hoạch học tập ANQP của sinh viên năm 1.
2. Họp bàn triển khai thi học kỳ/học phần online.

- BGH;
- Phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH, TCHC-TTPC, CT-CTSV, KHTC-CSVC, KT-BĐCLGD, TT CNTT, Tổ sàng lọc dịch tễ, Đoàn TN;
- Phòng ĐTĐH và ĐTSĐH chuẩn bị nội dung (phiên 1); KT-BĐCLGD và Trung tâm CNTT chuẩn bị nội dung (phiên 2);

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/06-07-2021

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp đại học năm 2021 cho sinh viên hệ liên thông chính quy (học phần thực hành từ ngày 06/7 - 09/7/2021).

- Hội đồng chấm thi TH TN.

Các Hội đồng thi

Chủ tịch Hội đồng

07h00

Kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THTP năm 2021 (06/7-08/7).

- Đoàn kiểm tra theo QĐ 2159/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Các Trường có tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong tỉnh TTH

Đoàn kiểm tra

08h00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng.

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHH;
- Chủ tịch/ Phó Chủ tịch các CĐCS trực thuộc.

Họp trực tuyến

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

10h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tiêu hóa- Nội soi miền Trung mở rộng lần thứ VII.

- BGH;
- GS. Trần Văn Huy;
- BGĐ TT Nội soi Tiêu hóa;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, KHTC-CSVC, TCHC-TTPC;
- Trung tâm CNTT.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Mở hồ sơ đề xuất tài chính gói Xây dựng Trung tâm Sản Nhi thuộc dự án ODA Ý.

- BQL dự án ODA Ý.

Phòng họp II

Giám đốc dự án

15h00

Họp rà soát Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tim mạch miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ XI ngày 07 - 08/8/2021.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng/TT: KHCN-HTQT, KHTC-CSVC, CNTT;
- GS.TS. Huỳnh Văn Minh, PGS.TS. Hoàng Anh Tiến.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/07-07-2021

Sáng

09h00

Họp rà soát học phần Thực hành Y khoa.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng ĐT ĐH
- Đại diện Ban chủ nhiệm các Bộ môn: Nội, Ngoại, Phụ sản, Nhi, Y học gia đình;
- ThS. Trần Văn Thống – HAIVN
- Các thành viên theo giấy mời.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

Chiều

15h00

Họp thông qua danh mục vật tư y tế dụng cụ phục vụ khám chữa bệnh năm 2022 đấu thầu bổ sung vật tư y tế năm 2021.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Họp Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Đại học Huế triển khai công tác Hội 6 tháng cuối năm.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Đại học Huế;
- Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội CCB các cơ sở trực thuộc.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Đại học Huế

15h00

Họp bàn triển khai đề án DOAJ của Tạp chí Y Dược học.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng/TT: KHCN-HTQT; KHTC-CSVC; CNTT
- Ban Thư ký – Trị sự Tạp chí Y Dược học;
- Các thành viên theo giấy mời.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h00

Họp BCH Đảng ủy bộ phận Bệnh viện Trường.

- Đảng ủy viên ĐUBP Bệnh viện Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Năm/08-07-2021

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp xét thi đua, khen thưởng toàn khóa học cho các lớp sinh viên năm cuối khóa hệ chính quy.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng ĐTĐH;
- Đd Lãnh đạo Phòng KHTC-CSVC;
- Đd BCH Đoàn TN - Hội SV;
- Phòng CT-CTSV.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/09-07-2021

Sáng

08h00

Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý III năm 2021.

- Hiệu trưởng.

Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/ezs-ncge-gqx

Giám đốc Đại học Huế

09h00

Họp thông qua danh mục hóa chất sinh phẩm đấu thầu năm 2022 tại Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Thường trực Hội đồng thuốc và Đại diện BCN các khoa phòng khối cận lâm sàng BV Trường (TGM).

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

13h30

Trao đổi trực tuyến về hợp tác đào tạo và làm việc tại CHLB Đức về điều dưỡng.

- Khoa ĐTQT;
- Phòng: CT-CTSV, ĐTĐH.

Phòng Multimedia, tầng 2, nhà B

Khoa ĐTQT

14h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài KHCN cấp ĐHH 2019 của PGS. TS. Hồ Việt Đức.

- Theo Quyết định HĐ số 1641/QĐ-ĐHYD ngày 02/7/2021.

Phòng họp II

PGS.TS. Trần Hữu Dũng

15h00

Họp bàn kế hoạch thực hành lâm sàng cho sinh viên toàn Trường.

-BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, TCHC-TTPC;
- Ban chủ nhiệm và giáo vụ đại học các khoa, bộ môn có SV THLS.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công đoàn Đại học Huế. (Xét thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021)

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số15/QĐ-CĐ, ngày 17/12/2018 của Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

15h00

Livestream Tư vấn bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch Covid-19 cao điểm: Những vấn đề cần lưu ý sau tán sỏi nội soi niệu quản.

- Khoa Ngoại TN-TK;
- Phòng: NCKH-ĐN-ĐT, CNTT;
- Nhân viên y tế;
- Người dân có nhu cầu.

Hội trường 3.13 - Nhà C

ThS.BS. Võ Minh Nhật

15h30

Nghiệm thu cơ sở đề tài KHCN cấp ĐHH 2019 của ThS. Nguyễn Đình Quỳnh Phú.

- Theo Quyết định HĐ số 1640/QĐ-ĐHYD ngày 02/7/2021.

Phòng họp II

PGS.TS. Trần Hữu Dũng

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế