Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 27/2020 từ ngày 29-06-2020 đến ngày 05-07-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/29-06-2020

Sáng

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH.

Phòng họp Giám đốc Đại học Huế, số 03 Lê Lợi.

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường.

Phòng họp I

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra NK 2020-2025

Chiều

14h00

Họp bàn về đào tạo ngoại ngữ không chuyên.

- Đại diện BGH;
- Trưởng phòng: ĐTĐH, ĐT-SĐH, CT-CTSV.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

15h00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ Công nghệ y sinh học khóa 6.

- Hội đồng chấm luận văn theo Quyết định;
- Học viên khóa 6.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

15h00

Họp Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Đại học Huế mở rộng.

- Các đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các Hội Cơ sở.

Phòng họp Công đoàn Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Đại học Huế

15h30

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/30-06-2020

Sáng

07h30

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nghệ thuật nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Đại học Huế:
- Ban Thường vụ Đảng ủy.

Hội trường Trường Đại học Nghệ thuật, số 10 Tô Ngọc Vân

Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Nghệ thuật

08h00

Sinh hoạt Khoa học với chuyên đề "Phục hồi trực tiếp và gián tiếp vùng răng sau: Chỉ định, vật liệu và quy trình thực hiện trên lâm sàng" (Cả ngày).

- Giảng viên Khoa RHM;
- Các Giảng viên kiêm nhiệm tại các Bệnh viện thực hành;
- Sinh viên RHM5, RHM6.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

08h00

Giao ban công tác KHCN-HTQT và Tạp chí Y Dược học tháng 7/2020.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT và Tạp chí Y Dược học.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

09h00

Giao ban công tác Viện NCSKCĐ tháng 7/2020.

- BGH;
- Viện NCSKCĐ.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

10h00

Giao ban công tác Y học gia đình tháng 7/2020.

- BGH;
- Trung tâm YHGĐ.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

Chiều

13h30

Khai giảng lớp Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo Nguyên lý y học gia đình - Lâm Đồng năm 2020.

- Ban tổ chức;
- Học viên theo Quyết định.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban Tổ chức

13h30

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

* Đại học Huế:
- Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, đường Điện Biên Phủ, TP Đông Hà

Bí thư Đảng ủy Phân hiệu

13h30

Phúc tra hoạt động Công đoàn năm học 2019 – 2020 đối với CĐCS Trường Đại học Sư phạm và CĐCS Trường Đại học Y Dược.

* CĐCS Trường ĐHSP và CĐCS Trường ĐHYD:
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ;
- Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Kế toán và phụ trách Văn phòng Công đoàn.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

14h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ Công nghệ y sinh học khóa 6.

- Hội đồng chấm luận văn theo Quyết định;
- Học viên khóa 6.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

* Thứ Tư/01-07-2020

Sáng

08h00

Họp giao ban Ban Quản lý Dự án ODA Ý.

- Thành viên BQL Dự án ODA Ý theo Quyết định1422/QĐ-ĐHHngày 24/10/2019 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Trương Quý Tùng - Giám đốc Dự án

08h00

Giao ban công tác ĐTĐH, CT-CTSV tháng 7/2020.

- BGH;
- Phòng: ĐTĐH, CT-CTSV.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

09h00

Giao ban công tác ĐT-SĐH tháng 7/2020.

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

10h00

Thẩm định giáo trình đại học Ký sinh trùng y học.

- Hội đồng thẩm định.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban công tác KT-BĐCLGD tháng 7/2020.

- BGH;
- Phòng KT-BĐCLGD.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Chiều

14h00

Giao ban Phòng Công nghệ thông tin.

- BGĐ B/v;
- Phòng Công nghệ thông tin.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

15h00

Giao ban Phòng NCKH-ĐN-ĐT.

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

16h00

Giao ban BQL Dự án HPET.

- BGH;
- BQL Dự án HPET;
- Tổ thư ký Dự án HPET;

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp thông qua quy trình kỹ thuật mới của Trung tâm điều trị vô sinh và Nội tiết sinh sản.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: KHTH, TCKT, NCKH-ĐN-ĐT, TC-HC;
- BCN Trung tâm điều trị vô sinh và Nội tiết sinh sản;
- BCN các khoa đăng ký danh mục kỹ thuật mới.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

* Thứ Năm/02-07-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy Đại học Huế.

- Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy ĐHH.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

Chiều

14h00

Họp Hội đồng Y đức đề tài các lớp Sau đại học

- Phòng KHCN-HTQT
- Phòng ĐT-SĐH

Phòng Tạp chí

GS. Võ Tam

14h00

Thẩm định kế hoạch bài giảng và hướng dẫn học tập Module 18, 30, 25, 26.

- Hội đồng thẩm định (Theo giấy mời).

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Giao ban Phòng KH, TC và CSVC

- BGH;
- Phòng KH, TC và CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

17h00

Họp Hội đồng kỷ luật Trường.

- Hội đồng kỷ luật Trường.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/03-07-2020

Sáng

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ CNTT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Khóa đào tạo về an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ năm 2020 tại Bệnh viện Trường ĐHYD Huế.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

13h30

Khóa đào tạo liên tục về chăm sóc tiền sản.

- BGH;
- PGS. TS. Lê Minh Tâm: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Phụ sản, phụ trách khóa học;
- Học viên chuyên ngành Sản phụ khoa.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

14h00

Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Ban Cố vấn Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Đại học Huế 2020.

- Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Đại học Huế 2020 theo Quyết định số822/QĐ-ĐHHngày 12/6/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi

15h00

Họp xét kỷ luật sinh viên vắng học quá thời gian quy định, sinh viên vi phạm quy chế CTSV.

- BGH;
- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng: CT-CTSV, ĐTĐH;
- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp báo cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Đại học Huế 2020.

- Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Đại học Huế 2020 theo Quyết định số822/QĐ-ĐHHngày 12/6/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi

16h00

- Giao ban công tác điều trị tháng 6/2020.
- Trình và bình bệnh án Khoa Ngoại Tiêu hóa.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/Phó phòng KHTH;
- Trưởng phòng ĐD, BCN và Điều dưỡng trưởng các khoa LS;
- Toàn thể BCN, BS điều trị, điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bộ phận Dược lâm sàng.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

16h30

Họp cấp ủy mở rộng.

- Cấp ủy các chi bộ.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Bảy/04-07-2020

Sáng

08h00

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Đại học Huế và Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.

* Công đoàn cơ sở trực thuộc:
- Chủ tịch, Phó chủ tịch;
- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

08h00

Khóa đào tạo về an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ năm 2020 tại Bệnh viện Trường ĐHYD Huế.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

08h00

Họp chuẩn bị nghiệm thu chương trình đổi mới Y khoa và Răng Hàm Mặt.

- BGH;
- BQL dự án HPET;
- Phòng Khảo thí- BĐCLGD (chuẩn bị nội dung).

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Khóa đào tạo về an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ năm 2020 tại Bệnh viện Trường ĐHYD Huế.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế