Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 28/2017 từ ngày 03-07-2017 đến ngày 09-07-2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/03-07-2017

Sáng

08h00

Tiếp và làm việc với đoàn VCF.

- BGH;
- Ban QLDA IMPACT-MED.

Phòng họp I

GS. Võ Tam

08h30

Chương trình tập huấn VIẾT BÀI BÁO KHOA HỌC BẰNG NGÔN NGỮ TIẾNG ANH, GỬI BÀI/ĐĂNG BÀI, VÀ QUẢNG BÁ.
Người trình bày: GS. Kim Hyungsun, Đại học Inha Hàn Quốc, Tổng thư ký Hội đồng biên tập viên khoa học châu Á.

Theo danh sách đăng ký.

Hội trường Đại học Huế số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

Ban tham mưu B/v trường.

Phòng giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chiều

13h30

Làm việc với đoàn VCF (thảo luận nhóm):
13h30 - 15h15: Nhóm đại diện BCS lớp, Đoàn TNCSHCM, Hội SV Trường
15h15 - 17h00: Nhóm SV có hoàn cảnh khó khăn

- Theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

BQLDA

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng Bv.

Phòng giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

16h00

Họp về kế hoạch cung cấp hóa chất sinh phẩm phục vụ cho công tác đào tạo lớp Thạc sĩ Y sinh học của năm học 2017- 2018.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: Đào tạo SĐH, KH-TC, QT-CSVC;
- Lãnh đạo Viện Y sinh học.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/04-07-2017

Sáng

08h00

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Tỉnh mã số TT 2014 - KC 14 của BVTW Huế

- Hội đồng theo QĐ số 1371/QĐ-UBND của UBND tỉnh T.T.Huế.

Sở KHCN Tỉnh TTH

GS. Võ Tam

08h00

Chấm thi Tốt nghiệp CKI, BSNT năm 2017. (Từ ngày 04-05/7/2017)

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Làm việc với đoàn VCF (Tiếp theo)
8h00 - 9h30: Phỏng vấn sâu SV có hoàn cảnh khó khăn
9h30 - 11h00: Phỏng vấn sâu SV có hoàn cảnh khó khăn

- Theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

BQLDA

08h30

Chương trình tập huấn
VIẾT BÀI BÁO KHOA HỌC BẰNG NGÔN NGỮ TIẾNG ANH, GỬI BÀI/ĐĂNG BÀI, VÀ QUẢNG BÁ
Người trình bày: GS. Kim Hyungsun, Đại học Inha Hàn Quốc, Tổng thư ký Hội đồng biên tập viên khoa học châu Á

Theo danh sách đăng ký.

Hội trường Đại học Huế số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

09h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ của PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài.

- Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa ĐTQT

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Các dự án thuộc Chương trình VLIR-IUC.

- Trưởng, phó các Dự án thuộc Chương trình;

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi.

Giám đốc Đại học Huế

14h00

Lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu số 1 "Mua vật tư tiêu hao, vật tư thay thế dùng trong can thiệp tim mạch" và gói thầu số 2 "Mua vật tư tiêu hao, vật tư thay thế dùng trong phẫu thuật chấn thương, phẫu thuật mắt".

- Theo giấy mời.

Phòng giao ban B/v

Chủ tịch hội đồng

14h30

Tiếp đoàn các chuyên gia từ ĐH California Davis, Hoa Kỳ và ĐHQG Đài Loan.

- BGH, BGĐ B/v;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN các BM: Sinh hóa, Huyết học, Đơn vị ICU
- PGS. Nguyễn Viết Nhân, PGS. Phan T Minh Phương. 

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Làm việc với Viện Tài nguyên & Môi trường ĐHH về tư vấn bể xử lý nước thải.

- BGĐ B/v;
- Phòng HCQT B/v;
- PGS. TS Trần Đình Bình.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

15h30

Họp phát triển dự án Trung tâm chuyển giao công nghệ và khu nhà đa chức năng.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, QT-CSVC, ĐT ĐH, ĐT SĐH.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h30

Giao ban Ban quản lý dự án ODA Ý.

- BQL dự án ODA Ý;
- Phòng QT-CSVC phối hợp công ty CDC chuẩn bị nội dung.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/05-07-2017

Sáng

08h00

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường NH 2015-2016 (Hội đồng 1).

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Khóa tập huấn “Xét nghiệm tại chỗ (POCT)” và Hội thảo về “Các chỉ điểm tim mạch, chăm sóc tích cực, điều phối viên xét nghiệm tại chỗ, các chẩn đoán phân tử nhanh và hiệu quả”

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, Trung tâm YHGĐ

Ban tổ chức

Chiều

14h00

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường NH 2015-2016 (Hội đồng 1 tiếp theo).

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp phổ biến công tác cộng tác viên Website của Bệnh viện.

- Theo Giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

PGS. TS Lê Đình Khánh

* Thứ Năm/06-07-2017

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu

- BGH
- Trưởng, Phó phòng TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường NH 2015-2016 (Hội đồng 3).

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Võ Minh Phương - Chuyên ngành: Nội tiết

- Theo quyết định số: 908 /QĐ-ĐHYD ngày 27 tháng 04 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Huế.

Phòng BVLV, tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp chuẩn bị tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy và liên thông năm 2017.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: ĐT ĐH, TC-HC, CTSV, KHTC, QT-CSVC
- Đại diện Đoàn TN, Hội SV.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

15h00

Họp đoàn cán bộ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà Trường đi tham quan nước ngoài.

- Theo giấy mời.

Phòng họp I

Chủ tịch Công đoàn

15h00

Ban Thường vụ Đoàn thanh niên báo cáo kế hoạch chiến dịch tình nguyện hè 2017

- TV. Đảng ủy;
- TV. Đoàn TN.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

16h00

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường năm 2015 (Chuyên ngành Cơ bản -YTCC)

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

16h30

Họp Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh NK 2017-2022.

- BCH Hội CCB.

Phòng họp I

Chủ tịch Hội CCB

* Thứ Sáu/07-07-2017

Sáng

08h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Thái Quang Hùng - Chuyên ngành: Y tế công cộng

- Theo quyết định số: 523 /QĐ-ĐHH ngày 26/5/2017 của Giám đốc Đại học Huế.

Hội trường BVLA- Đại học Huế, Số 4 Lê Lợi- Huế

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Tiếp đoàn Hội từ thiện Lifestart.

- Đại diện: BGH, BGĐ B/v;
- Đd lãnh đạo phòng: TC-HC, CTSV, KHCN-HTQT, HCQT B/v;
- Lãnh đạo ĐV Vật lý trị liệu-PHCN

Phòng họp II

GS. Võ Tam

09h00

Giao ban Hành chính.

- BGH, BGĐ B/v
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN
- Trưởng, Phó các phòng/TT, khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Họp giao ban giám sát công trình khu nhà học 7 tầng.

- Chủ đầu tư;
- Đơn vị thi công;
- Tổ giám sát.

Tại công trình

BQLDA

14h00

Hội nghị Giao ban công tác Đại học Huế quý III/2017.

- Hiệu trưởng các trường đại học thành viên.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi.

Giám đốc Đại học Huế

* Thứ Bảy/08-07-2017

Sáng

07h30

Khóa đào tạo liên tục về chuyên môn YHCT và cập nhật văn bản pháp luật. (Từ ngày 08-09/7/2017)

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Ban tổ chức

08h00

Khóa đào tạo liên tục cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên toàn Bệnh viện năm 2017. (Cả ngày)

- Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên theo thông báo của Bệnh viện.

Giảng đường 1.13 (Nhà C)

Ban Tổ chức

Chiều

14h00

Tập huấn chế độ thanh toán trong khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: KH-TH, Điều dưỡng, TCKT;
- BCN các khoa Lâm sàng, Cận lâm sàng;
- ĐDT, KTV trưởng, ĐD hành chính các đơn vị toàn BV;
- Tổ CNTT B/v;
- Toàn thể kế toán viên B/v.

Hội trường 1.01

TS. Nguyễn Sanh Tùng

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 25/2016: Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 24/2016: Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 25/6/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle