Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 28/2017 từ ngày 01-07-2019 đến ngày 07-07-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/01-07-2019

Sáng

08h00

Thi tốt nghiệp CKII năm 2019. (Thực hành)

- Hội đồng thi theo Quyết định.

Các Phòng thi

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Họp xét khen thưởng toàn khóa hệ liên thông tốt nghiệp năm học 2018-2019.

- BGH;
- Phòng CTSV;
- Đd lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, KHTC, TCHC;
- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy bộ phận Bệnh viện.

- Đảng ủy bộ phận B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Giao ban Ban quản lý Dự án HPET.

- BQL Dự án HPET.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

15h00

Họp Thường trực Hội đồng thuốc giải quyết các vướng mắc trong công tác đấu thầu thuốc năm 2019 và báo cáo tình hình mua thuốc cấp cứu, các hóa chất khẩn cấp.

- BGĐ B/v;
- BHXH: Bà Đinh Thị Thanh Huyền, Bà Ngô Thị Hồng Liên (Phòng Giám định BHYT);
- Trưởng Phòng: TCKT, KHTH B/v;
- Trưởng Khoa Dược B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Họp triển khai hoạt động giai đoạn 2 Chương trình VLIR-IUC

- Thành viên Ban Điều hành, Trưởng và Phó các dự án hợp phần Chương trình VLIR-IUC theo Quyết định số730/QĐ-ĐHHngày 06/6/2018 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 1 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Giám đốc Chương trình

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Làm việc với Tổ chức Work the World, Vương quốc Anh.

- BGH;
- Khoa Đào tạo Quốc tế;
- Tổ chức Work the World: Cô Rebecca Lapper, Cô Ngô Thị Thuận.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/02-07-2019

Sáng

08h00

Tiếp các chuyên gia phẫu thuật chân và mắt cá chân đến từ Trung tâm Y tế Kaiser Permanente - Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT;
- BCN Khoa Ngoại CTCH- Lồng ngực.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp xét điểm trúng tuyển tuyển sinh CKI, CKII năm 2019 đợt 1.

- Hội đồng theo Quyết định.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Giao ban Điều dưỡng trưởng toàn Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng Điều dưỡng;
- Điều dưỡng Trưởng các khoa, trung tâm, đơn vị toàn Bệnh viện.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

14h00

Hội thảo Module 7,11 của chương trình Y khoa đổi mới.

- BQL dự án HPET;
- BCN, giáo vụ, giảng viên tham gia giảng dạy Module 7,11.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Võ Tam

16h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị lễ tốt nghiệp đại học năm 2019.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, CTSV, TCHC, KHTC, QT-CSVC, KT-ĐBCLGD;
- Bí thi Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/03-07-2019

Sáng

08h00

Hội nghị Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng năm 2019 của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Huế.

- Đd Thường trực Đảng ủy;
- Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm UBKT.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Đại học Huế

Chiều

14h00

Họp bàn định hướng phát triển Tạp chí Khoa học đạt chuẩn quốc tế ACI và tổ chức lại hệ thống Tạp chí Khoa học - Đại học Huế.

- Phó hiệu trưởng phụ trách KHCN-HTQT;
- Trưởng phòng KHCN-HTQT;
- Tổng biên tập/Thư ký tòa soạn của các Tạp chí trong ĐHH.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

14h00

Họp chuẩn bị sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động bệnh viện 6 tháng cuối năm 2019.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/Phó phòng: KHTH, HCQT; NCKH-ĐN-ĐT-CĐT, TCKT, TCNS, Điều dưỡng;
- Chủ tịch CĐ Cơ sở thành viên B/v; Bí thư Liên chi đoàn B/V.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Hội thảo Module 8,12 của chương trình Y khoa đổi mới.

- BQL dự án HPET;
- BCN, giáo vụ, giảng viên tham gia giảng dạy Module 8,12.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban tổ chức

16h00

Lớp "Cập nhật hướng dẫn dùng thuốc có dạng bào chế đặc biệt".

- BGĐ B/v;
- Khoa Dược B/v;
- Điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh toàn bệnh viện (Nhóm 1).

Phòng Giao ban B/v

Ban Tổ chức

* Thứ Năm/04-07-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Giao ban công tác Hành chính Quản trị Bệnh viện tháng 7/2019.

- BGĐ B/v;
- Phòng HCQT B/v.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

10h00

Giao ban công tác Vật tư trang thiết bị Bệnh viện tháng 7/2019.

- BGĐ B/v;
- Phòng VT-TTB B/v.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chiều

14h00

Họp Hội đồng Khoa học - Đào tạo thông qua chương trình năm học 2019-2020.

- Hội đồng Khoa học - Đào tạo Trường.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Hội thảo Module 9,13 của chương trình Y khoa đổi mới.

- BQL dự án HPET;
- BCN, giáo vụ, giảng viên tham gia giảng dạy Module 9,13.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban tổ chức

16h00

Lớp "Cập nhật hướng dẫn dùng thuốc có dạng bào chế đặc biệt".

- BGĐ B/v;
- Khoa Dược B/v;
- Điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh toàn bệnh viện (Nhóm 2).

Phòng Giao ban B/v

Ban tổ chức

17h00

Bế mạc chương trình Future Docs. (đợt 1)

- BGH;
- Khoa ĐTQT;
- Các đơn vị tham gia chương trình.

Hội trường tầng 3, Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/05-07-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám đốc B/v.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng HCQT;
- Đại diện Phòng TCNS.

Phòng họp BGĐ B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Tiếp bà Shree Bose, tổ chức National Leadership Academic.

- BGH
- Khoa ĐTQT.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính các gói thầu thuộc dự án mua thuốc năm 2019 tại Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế.

- BGĐ B/v;
- Đd lãnh đạo BHXH tỉnh;
- Lãnh đạo Phòng: KHTH, TCKT, HCQT,
- Thành viên Tổ kỹ thuật theo Quyết định số 499/QĐ-BVYD ngày 25.4.2019;
- Đd các nhà thầu.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp Đảng uỷ Đại học Huế.

- Các đồng chí đảng uỷ viên Đảng uỷ Đại học Huế.

Phòng họp 1.2 số 4 Lê Lợi

Bí thư Đảng uỷ Đại học Huế

Chiều

13h30

Thi tốt nghiệp CKII năm 2019. (Lý thuyết)

- Hội đồng coi thi theo Quyết định.

Hội trường 1.01 và các phòng thi

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp bàn phương án thi công Cải tạo nhà C.

- BGH;
- BQL Dự án ODA Ý.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Hội thảo Module Thực hành Y khoa.

- BQL dự án HPET;
- BCN, giáo vụ, giảng viên tham gia giảng dạy Module thực hành Y khoa năm 2.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

16h00

Họp chuẩn bị đón tiếp đoàn Răng Hàm Mặt, ĐH quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc.

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, TCHC, NCKH-ĐT-ĐN-CĐT, HCQT, KHTH, Điều dưỡng B/v;
- BCN Khoa: RHM, GMHS, PHCN.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h30

Giao ban công tác Tài chính kế toán Bệnh viện tháng 7/2019.

- BGĐ B/v;
- Phòng TCKT B/v.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Bảy/06-07-2019

Sáng

08h00

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động Bệnh viện Trường ĐHYD Huế 6 tháng cuối năm 2019.

- Đảng ủy, BGĐ B/v;
- Đại biểu khách mời (Có giấy mời riêng)
- CBVC và NLĐ toàn Bệnh viện.

Hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế