Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 26/2021 từ ngày 28-06-2021 đến ngày 04-07-2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/28-06-2021

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp năm 2021 cho sinh viên hệ liên thông VLVH và sinh viên hệ chính quy thi đợt bổ sung.

- Hội đồng coi thi TN.

Hội trường 1.01 và các GĐ thi tầng 1 nhà B

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó Phòng: KH-TH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy Trường

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp bàn về tuyển sinh CKI, CKII và Bác sĩ nội trú năm 2021.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTSĐH, TCHC-TTPC;
- Trung tâm CNTT;
- Tổ rà soát yếu tố dịch tễ.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h00

Họp xét duyệt danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2021 tham gia khóa đào tạo Sĩ quan dự bị.

- Thường vụ Đảng ủy, BGH;
- Đại diện Lãnh đạo Phòng: CT-CTSV, ĐTĐH, TCHC-TTPC; Đoàn TN, Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/29-06-2021

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp năm 2021 cho sinh viên hệ liên thông VLVH và sinh viên hệ chính quy thi đợt bổ sung.

- Hội đồng coi thi TN.

Hội trường 1.01 và các GĐ thi tầng 1 nhà B

Chủ tịch Hội đồng

10h00

Họp xét học bổng khuyến khích cho sinh viên.

- BGH;
- Đại diện lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, CT-CTSV, KHTC-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Chiều

14h00

Họp trực tuyến giữa Văn phòng điều phối VOHUN và các bên liên quan, đánh giá nhu cầu hệ thống quản trị tri thức giữa các trường đại học thành viên VOHUN.

- Lãnh đạo và 01 giảng viên Khoa YTCC;
- Đd Lãnh đạo Phòng/Trung tâm/BM: ĐTĐH, KHCN-HTQT, CT-CTSV, KT-BĐCLGD, CNTT, TT-TV, Truyền nhiễm - Lao.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

15h00

Thẩm định giáo trình "Một số chuyên đề Ký sinh trùng y học" (Dành cho ngành KTXNYH).

- Hội đồng thẩm định.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

* Thứ Tư/30-06-2021

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp năm 2021 cho sinh viên hệ liên thông VLVH và sinh viên hệ chính quy thi đợt bổ sung học phần thực hành (từ ngày 30/6 - 02/7/2021).

- Hội đồng chấm thi TH TN.

Tại các Hội đồng thi

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Tập huấn “Nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo”. (Cả ngày)

- Theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC, kết hợp online.

Trung tâm KĐCLGD - ĐHQG Hà Nội

Chiều

14h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ B2019 của PGS.TS. Lê Minh Tâm.

- Hội đồng theo Quyết định số 775/QĐ-ĐHH ngày 10/6/2021 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp II

GS.TS. Nguyễn Hải Thủy

14h00

Tập huấn “Nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

- Theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC, kết hợp online.

Trung tâm KĐCLGD - ĐHQG Hà Nội

14h00

Hội nghị giao ban công tác Quý II và sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
(trực tuyến tại điểm cầu Đại học Huế không quá 20 người)

- Hiệu trưởng.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

16h00

Hội thảo khoa học trực tuyến “Phẫu thuật tạo hình khe hở môi và vạt mạch xuyên”.

- BGĐ B/v;
- Khoa Ngoại CTCH-LN;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT;
- Phòng CNTT và học viên đăng ký.

Hội trường 3.13

Ban Tổ chức

16h30

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ cán bộ và sinh viên.

- Chi ủy viên các chi bộ.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/01-07-2021

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h30

Tiểu ban Nội khoa xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 6 năm 2021.

- Thành viên Tiểu ban Nội khoa theo Quyết định số28/QĐ-HĐTSSĐH của Giám đốc Đại học Huế;
- Ứng viên dự tuyển.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Tiểu ban

08h30

Văn phòng ADB họp trực tuyến với Bộ GĐ&ĐT và 05 đơn vị liên quan về đề xuất dự án vốn vay ADB.

- BGH;
- Lãnh đạo P. KHCN-HTQT, KHTC-CSVC và các chuyên viên liên quan.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài DHH2019 của PGS. TS. Trần Hữu Dũng.

- Hội đồng theo Quyết định số 1556/QĐ-ĐHYD ngày 24/6/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD.

Phòng họp II

GS. TS. Nguyễn Hải Thủy

09h30

Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ liên thông chính quy từ trung cấp năm học 2020-2021.

- BGH;
- Phòng ĐTĐH;
- Lãnh đạo Phòng CT-CTSV.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Tiểu ban Khoa học y sinh xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 6 năm 2021.

- Thành viên Tiểu ban Khoa học y sinh theo Quyết định số28/QĐ-HĐTSSĐH của Giám đốc Đại học Huế;
- Ứng viên dự tuyển.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Tiểu ban

10h00

Lãnh đạo Trường Đại học Y - Dược tiếp công dân.

- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp bàn về công tác đào tạo tại Khoa Dược giai đoạn 2021-2025.

- Thường vụ Đảng ủy, BGH;
- Trưởng các Phòng chức năng;
- Thường trực Ban đổi mới GD; PGS.TS. Đặng Công Thuận, ThS. Trần Thúy Hiền;
- Khoa Dược: Tập thể Lãnh đạo Khoa (chuẩn bị các nội dung đề xuất), Trưởng các BM thuộc Khoa Dược, các GV có học hàm PGS, học vị TS.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/02-07-2021

Sáng

08h00

Hội nghị tập huấn công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 (trực tuyến).

- Thành viên 03 Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Đại học Huế năm 2021 theo Quyết định số566/QĐ-ĐHHngày 12/5/2021 và Quyết định số596/QĐ-ĐHHngày 18/5/2021 của Giám đốc Đại học Huế.
- Ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại HĐGSCS Đại học Huế.

Họp trực tuyến trên Zoom (link vào họp được gửi đến từng thanh viên)

Lãnh đạo Hội đồng Giáo sư Nhà nước

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng các Phòng/TT, Khoa ĐTQT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Hội đồng cơ sở xét công nhận Sáng kiến năm 2021.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

15h00

Livestream Tư vấn bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch Covid-19 cao điểm: Chăm sóc trẻ bị tiêu chảy.

- Phòng: NCKH-ĐN-ĐT, CNTT;
- Khoa Nhi;
- Nhân viên y tế, người dân có nhu cầu.

Hội trường 3.13

ThS.BS. Phạm Võ Phương Thảo

15h00

Họp thông qua danh mục vật tư y tế dụng cụ phục vụ khám chữa bệnh năm 2022 đấu thầu bổ sung vật tư y tế năm 2021.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế