Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 26/2020 từ ngày 22-06-2020 đến ngày 28-06-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/22-06-2020

Sáng

08h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, BGH
- Thành viên Hội đồng trường là công chức, viên chức của Trường
- Ban Chấp hành Công đoàn; BCH Đoàn TN, Ban TK Hội SV;
- Chủ tịch Hội CCB; Bí thư đảng bộ trực thuộc;
- Bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ; Chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc
- Trưởng, Phó Trưởng các khoa, bộ môn, phòng, trung tâm, viện;
- Trưởng phó Khoa, Phòng, Trung tâm, đơn vị thuộc Bệnh viện Trường;
- GS, PGS, TSKH, TS, GVCC và tương đương trở lên.

Hội trường A, Trường Đại học Y Dược, số 06 Ngô Quyền

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Võ Thanh Hùng – Ngành Nội khoa.

- Theo Quyết định số 621/QĐ-ĐHH ngày 06/5/2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế.

Hội trường Bảo vệ Luận án - Đại học Huế, số 04 Lê Lợi.

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp Tiểu ban Tổ chức, Phục vụ và Lễ tân Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ X.

- Thành viên Ban Tổ chức, Phục vụ và Lễ tân.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Tiếp đoàn công tác của USAID tại Việt Nam.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Bộ môn Phục hồi chức năng.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

17h30

Duyệt chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ trường Đại học Y Dược lần thứ X.

- BGH,Thường vụ Đảng ủy;
- Lãnh đạo Phòng: TC, HC, TT-PC, KHTC-CSVC;
- BCH Đoàn TN - Hội SV (chuẩn bị).

Hội trường A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/23-06-2020

Sáng

07h30

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Đại học Huế:
- Ban Thường vụ Đảng ủy.

Hội trường, Trường Đại học Kinh tế, số 99 Hồ Đắc Di

Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế

08h00

Chấm thi tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, II - đợt 1 năm 2020 (từ ngày 23 - 26/6/2020, buổi sáng từ 08h00 đến 11h00, buổi chiều từ 14h00 đến 17h00).

- Hội đồng chấm thi theo Quyết định.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Minh Tuấn – Ngành Nội khoa.

- Theo Quyết định số 660/QĐ-ĐHH ngày 13/5/2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế.

Hội trường Bảo vệ Luận án - Đại học Huế, số 4 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do Bệnh viện hỗ trợ kinh phí năm 2019-Hội đồng 1.

- Hội đồng theo Theo Quyết định số: 1347/QĐ-ĐHYD ngày 11/06/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

Chiều

13h30

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế.

* Đại học Huế:
- Ban Thường vụ Đảng ủy.

Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin, số 05 Hà Nội

Bí thư Đảng ủy Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin

14h00

Khai giảng lớp Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo Nguyên lý Y học gia đình dành cho đối tượng bác sĩ tỉnh Quảng Ngãi.

- Ban Tổ chức;
- Đại biểu theo giấy mời;
- Giảng viên lớp học;
- Học viên.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban Tổ chức

15h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h30

Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Y Dược lần thứ X.

- BGH, Thường vụ Đảng ủy;
- Chủ tịch Công đoàn Trường;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC-TTPC, KHTC-CSVC, CT-CTSV;
- Bí thư Đoàn TN.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/24-06-2020

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Giao ban Phòng Công nghệ thông tin.

- BGĐ B/v;
- Phòng Công nghệ thông tin.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

15h00

Thẩm định Tài liệu học tập các Module ngành Y khoa (Module 24, 28).

- Hội đồng thẩm định (TGM).

Phòng họp QT - Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Giao ban Phòng NCKH-ĐN-ĐT.

- Ban Giám đốc B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

16h30

Họp hội đồng thuốc và điều trị (phiên 2) về việc báo cáo tình hình cung ứng và sử dụng thuốc, hóa chất, sinh phẩm và vật tư y tế 6 tháng cuối năm 2020.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng VT-TTB;
- Thành viên Hội đồng Thuốc và Điều trị (theo giấy mời).

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Năm/25-06-2020

Sáng

07h30

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Khoa học nhiệm kỳ 2020-2025.

* Đại học Huế:
- Ban Thường vụ Đảng ủy.

Trường Đại học Khoa học, số 77 Nguyễn Huệ

Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Khoa học

09h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h30

Tổng nghiệm thu công trình phục vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ X.

- BGH, Thường vụ Đảng ủy;
- Trưởng/phó các Tiểu ban, thành viên Tiểu ban Thông tin tuyên truyền;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC-TTPC, KHTC-CSVC;
- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV.

Hội trường A

Ban tổ chức

Chiều

14h00

Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn Trường giữa nhiệm kỳ 2017-2022.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Công đoàn

15h00

Nghiệm thu gói thầu số 02: Máy sấy công nghiệp.

- Hội đồng theo Quyết định 513/QĐ-ĐHYD ngày 27/5/2020.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Giao ban công tác vệ sinh, vệ sỹ và nhà xe Bệnh viện tháng 6/2020.

- BGĐ B/v;
- Chủ tịch CĐ CSTV B/v;
- Lãnh đạo Phòng: TC-HC, QT-CSVC, Điều dưỡng, QLCL;
- Lãnh đạo và nhân viên Công ty Vệ xinh Phú Xuân và Công ty Vệ sỹ Bạch Hổ;
- Đại diện nhà xe B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Sáu/26-06-2020

Sáng

07h30

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Luật nhiệm kỳ 2020-2025.

* Đại học Huế:.
- Ban Thường vụ Đảng ủy.

Trường Đại học Luật, đường Võ Văn Kiệt

Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật

Chiều

14h00

Nghiệm thu Cấp Đại học Huế đề tài ĐHH 2017 của ThS. Lê Đình Dương.

- Theo Quyết định số 1817/QĐ-ĐHH ngày 31/12/2019.

Phòng họp II

PGS.TS. Võ Văn Thắng

16h00

Sinh hoạt Khoa học chuyên đề “Cập nhật thuốc điều trị trong bệnh lý Tim mạch”.

- Khoa Dược,
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Phòng Giao ban B/v

Ban Tổ chức

16h00

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Y Dược lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên trù bị).

- Đại biểu theo triệu tập của Đảng ủy Trường.

Hội trường A

Ban Tổ chức

* Thứ Bảy/27-06-2020

Sáng

07h00

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Y Dược lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên chính thức).

* Đại học Huế:
- Đại biểu có giấy mời;
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Đại diện Tổ công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy.
* Trường ĐHYD:
- Đại biểu theo triệu tập của Đảng ủy Trường.

Hội trường A

Ban Tổ chức

Chiều

14h00

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Y Dược lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên chính thức).

* Đại học Huế:
- Đại biểu có giấy mời;
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Đại diện Tổ công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy.
* Trường ĐHYD:
- Đại biểu theo triệu tập của Đảng ủy Trường.

Hội trường A

Ban Tổ chức

16h30

Họp Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Y Dược nhiệm kỳ 2020-2025 - Phiên thứ nhất.

- BCH Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế