Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 27/2017 từ ngày 25-06-2018 đến ngày 01-07-2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/25-06-2018

Sáng

07h00

Thi THPT quốc gia năm 2018 (Từ ngày 24-27/6/2018, thời gian cụ thể từng buổi theo lịch thi của Bộ GD&ĐT quy định).

- Thành viên theo Quyết định652/QĐ-ĐHHngày 29/5/2018 của Giám đốc Đại học Huế.

Các điểm thi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 Cụm thi số 32

08h00

Khoá đào tạo liên tục: hoạt động trị liệu cho bệnh nhân bại não - Module 5. (Từ 25/6 đến 6/7/2018)

- Ban tổ chức lớp học;
- Học viên.

Giảng đường 3.13

Ban tổ chức

09h00

Họp xét điểm tuyển sinh CKI, II năm 2018 - đợt 1.

- Hội đồng theo Quyết định.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Ký kết biên bản hợp tác với công ty MUNE, Hàn Quốc.

- BGH;
- BQL dự án Huế-Gachon;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, Điều dưỡng B/v.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Lớp đào tạo "Hướng dẫn sử dụng máy tháo kim sau tiêm".

- Phòng Điều dưỡng;
- Điều dưỡng, Hộ sinh khoa: Nội TH-NT, Nội TM, Ngoại CTCH-LN, Ngoại TH, Sản, Nhi (nhóm 1).

Phòng Giao ban B/v

Ban tổ chức

14h00

Họp xét nâng lương đợt 1 năm 2018.

- Hội đồng Lương theo Quyết định.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

15h00

Thông qua Hội đồng Y đức đề tài học viên Cao học.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

15h00

Làm việc với KST. Valentina Perrone.

-BGH;
-Ban QLDA ODA, Ý

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban dự án HPET và IMPACT-MED để thống nhất kế hoạch hoạt động và kế hoạch kinh phí 2019

- BGH;
- BQL dự án HPET và IMPACT-MED.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/26-06-2018

Sáng

07h00

Thi THPT quốc gia năm 2018 (Từ ngày 24-27/6/2018, thời gian cụ thể từng buổi theo lịch thi của Bộ GD&ĐT quy định).

- Thành viên theo Quyết định652/QĐ-ĐHHngày 29/5/2018 của Giám đốc Đại học Huế.

Các điểm thi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 Cụm thi số 32

08h00

Họp bàn chuẩn bị nội dung họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, ĐT SĐH; KHCN-HTQT, TCHC, QT-CSVC, KH-TC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Họp chuẩn bị nội dung họp Hội đồng Trường.

- BGH;
- CT Hội đồng Trường và Thư ký HĐ Trường,
- Trưởng Phòng TCHC

phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h30

Họp tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: TC-HC, CTSV;
- Chủ tịch Công đoàn;
- Đoàn TN - Hội SV.;
- Tổ trưởng Bảo vệ.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Lớp đào tạo "Hướng dẫn sử dụng máy tháo kim sau tiêm".

- Phòng Điều dưỡng;
- Điều dưỡng, Hộ sinh khoa Nội TH-NT, Nội TM, Ngoại CTCH-LN, Ngoại TH, Sản, Nhi (nhóm 2).

Phòng Giao ban B/v

Ban tổ chức

14h30

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

Thường vụ Đảng ủy

16h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

Thường vụ Đảng ủy

* Thứ Tư/27-06-2018

Sáng

07h00

Thi THPT quốc gia năm 2018 (Từ ngày 24-27/6/2018, thời gian cụ thể từng buổi theo lịch thi của Bộ GD&ĐT quy định).

- Thành viên theo Quyết định652/QĐ-ĐHHngày 29/5/2018 của Giám đốc Đại học Huế.

Các điểm thi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 Cụm thi số 32

08h00

Ngày hội sức khỏe dành cho học sinh Trung học cơ sở do Trường ĐHYD Huế, ĐH Youngsan- Hàn Quốc và Trường THCS Thống Nhất phối hợp tổ chức.

- Theo giấy mời.

Trường THCS Thống Nhất, 21 Đặng Dung, TP Huế

Ban tổ chức

09h00

Báo cáo kết quả đấu thầu VTYT tiêu hao năm 2018 và đề xuất xử lý sau đấu thầu.

Theo Giấy mời

Phòng Giao ban Bệnh viện

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp hội đồng khoa học kỹ thuật đánh giá thiết bị Khoa CĐHA, Đơn vị Tán sỏi

Hội đồng theo Quyết định số 519/QĐ-BVYD

Phòng Giao ban Bệnh viện

Chủ tịch hội đồng

Chiều

14h00

Họp Cấp ủy mở rộng.

-Cấp ủy các Chi bộ.

Hội trường 1.01

Thường vụ Đảng ủy

16h00

Họp bàn về phương án đặt thang máy tại khoa Ung bướu.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: HCQT, TCKT;
- BCN Khoa Ung bướu.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Năm/28-06-2018

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp Hội đồng xác định danh mục đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Huế năm 2019.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số588/QĐ-ĐHHngày 17/5/2018 và Quyết định số806/QĐ-ĐHHngày 21/6/2018 của Giám đốc ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung - Chủ tịch Hội đồng

08h00

Đoàn kiểm tra và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng Đề án mở mã ngành đào tạo chuyên ngành Điều dưỡng trình độ Thạc sĩ.

- Hội đồng theo Quyết định;
- BGH;
- Đd lãnh đạo Phòng/TT: Đào tạo SĐH, TC-HC, KH-TC, QT-CSVC, TT-TV,
- BCN Khoa Điều dưỡng.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

10h00

Giao ban Công tác Vật tư trang thiết bị tháng 6/2018.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo và toàn thể nhân viên phòng Vật tư trang thiết bị.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chiều

14h00

Họp Hội đồng phản biện Hướng dẫn điều trị Bệnh viện - Hệ Ngoại (Khoa Ngoại TN-TK).

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

14h00

Họp bàn về việc phối hợp trong đào tạo có yếu tố nước ngoài.

- Đại diện BGH phụ trách đào tạo;
- Trưởng phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH, KHCN-HTQT.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

* Thứ Sáu/29-06-2018

Sáng

08h00

Họp Tổ kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ Đại học Huế và các trường đại học thành viên từ 6/2012 - 3/2018.

- Đại học Huế: Thành phần theo QĐ số292-QĐ/ĐU, ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng uỷ ĐHH.
- Các trường đại học thành viên: Trưởng phòng TC-HC.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Thường trực Đảng uỷ Đại học Huế

08h00

Hội đồng thẩm định chương trình Điều dưỡng trình độ Thạc sĩ.

- Hội đồng theo Quyết định;
- Khoa Điều dưỡng;
- Lãnh đạo Phòng/TT: ĐT-SĐH, TCHC, KHTC, QT-CSVC, TTTV.

Hội trường Đại học Huế - số 4 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH;
- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các phòng/TT, khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC, Bảo vệ.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Giao ban công tác Hành chính Quản trị tháng 6/2018.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo và toàn thể nhân viên phòng Hành chính Quản trị.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

09h00

Tiếp đoàn Đại học Cheju Halla.

- BQL dự án Huế-Gachon.


Trung tâm Huế-Halla-Gachon

BQL dự án Huế-Gachon

10h00

Giao ban công tác vệ sinh, vệ sỹ, nhà xe Bệnh viện tháng 6/2018.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: HCQT, QLCL, Điều dưỡng;
- Chủ tịch Công đoàn CSTV B/v;
- Đd lãnh đạo và toàn thể nhân viên công ty: Vệ sỹ Trường Sơn, Vệ sinh Phú Xuân, nhà xe Bệnh viện.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chiều

13h30

Thi tốt nghiệp lý thuyết CKI, BSNT năm 2018.

- Hội đồng thi tốt nghiệp.

Các phòng thi - Tầng 1,2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

15h00

Sơ kết Đơn vị Chăm sóc sức khỏe tại nhà.

-BGĐ B/v;
-Lãnh đạo Phòng KH-TH, TC-KT;
-Lãnh đạo ĐV CSSKTN.

Phòng họp GB B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

BTV Đoàn - BTK Hội sinh viên báo cáo kế hoạch chiến dịch tình nguyện hè năm 2018 và trình đề xuất khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của Nhà trường và phong trào Đoàn thanh niên – Hội sinh viên khóa học 2012-2018.

- TV. Đảng ủy;
- BGH;
- Lãnh đạo Phòng TC-HC;
- BTV Đoàn TN- BTK Hội SV.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Bảy/30-06-2018

Sáng

09h00

Họp ước tính giải ngân năm 2018 và dự thảo kế hoạch thực hiện năm 2019 của Dự án HPET.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban công tác Tài chính kế toán tháng 6/2018.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo và toàn thể nhân viên phòng TCKT.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chiều

14h00

Hội nghị sơ kết dự án Huế - Gachon và Diễn đàn đào tạo điều dưỡng 2018. (Từ ngày 30/6 -01/7/2018)

- Theo giấy mời.

Alba Wellness Resort, Phong Sơn, Phong Điền - TT Huế

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 27/2016: Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế