Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 27/2017 từ ngày 24-06-2019 đến ngày 30-06-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/24-06-2019

Sáng

07h00

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. (Từ ngày 24 - 27/6/2019, Thời gian cụ thể theo lịch từng buổi thi)

- Lãnh đạo, viên chức, người lao động ĐHH được điều động tham gia phối hợp trong Kỳ thi.

Các điểm thi THPT quốc gia năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo Hội đồng thi

09h00

Lễ khai mạc Chương trình Future Docs 2019.

- BGH;
- Khoa ĐTQT;
- Các đơn vị tham gia chương trình: theo giấy mời;
- Tình nguyện viên.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

10h30

Tiếp GS Lee Sue Ann , ĐH Texas, Hoa Kỳ.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- ThS. Hà Chân Nhân.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp chuẩn bị đón đoàn thẩm định chương trình đào tạo đề án mở ngành trình độ TS chuyên ngành Khoa học y sinh.

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH;
- Đd lãnh đạo Phòng: KHTC, TCHC;
- Đd BCN: Mô phôi, Sinh lý, Sinh hóa, Huyết học, Giải phẫu, GPB-PY, MD-SLB, Di truyền y học, Vi sinh, Ký sinh trùng.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp rà soát phản hồi với Trung tâm Kiểm định sau đánh giá 3 chương trình đào tạo.

- BGH;
- Trưởng, Phó Phòng KT-ĐBCLGD;
- BCN Khoa: YTCC, Dược, Điều dưỡng.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

16h00

Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp CKII năm 2019.

- Hội đồng theo Quyết định.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

* Thứ Ba/25-06-2019

Sáng

07h00

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. (Từ ngày 24 - 27/6/2019, Thời gian cụ thể theo lịch từng buổi thi)

- Lãnh đạo, viên chức, người lao động ĐHH được điều động tham gia phối hợp trong Kỳ thi.

Các điểm thi THPT quốc gia năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo Hội đồng thi

08h00

Họp xét điều kiện công nhận tốt nghiệp năm 2019 cho sinh viên hệ chính quy.

- BGH;
- Phòng: ĐTĐH, CTSV;
- Lãnh đạo Phòng KHTC;
- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp xét điều kiện dự thi cuối khóa cho học sinh lớp Dự bị Đại học năm 2019.

- BGH;
- Phòng ĐTĐH;
- Lãnh đạo Phòng CTSV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp ĐHH 2017 của ThS. Trần Văn Hòa.

- Theo Quyết định số 1932/QĐ-ĐHYD ngày 17/6/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

14h00

Họp Ban quản lý dự án ODA Ý.

- BQL dự án ODA Ý;
- Tổ xây dựng và Tổ mua sắm chuẩn bị nội dung.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Tư/26-06-2019

Sáng

07h00

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. (Từ ngày 24 - 27/6/2019, Thời gian cụ thể theo lịch từng buổi thi)

- Lãnh đạo, viên chức, người lao động ĐHH được điều động tham gia phối hợp trong Kỳ thi.

Các điểm thi THPT quốc gia năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo Hội đồng thi

08h00

Tiếp Đại học Montreal, Canada.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM: Nội, Tâm thần, PHCN;
- GS. Hoàng Khánh, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà, BS. Nguyễn Duy Duẩn.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h15

Khai mạc Khóa CME về Chẩn đoán và Điều trị các Bệnh lý Rối loạn vận động từ ngày 26-28/06/2019.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM: Nội, Tâm thần, PHCN;
- GS. Hoàng Khánh, BS. Nguyễn Duy Duẩn.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

* Thứ Năm/27-06-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h00

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. (Từ ngày 24 - 27/6/2019, Thời gian cụ thể theo lịch từng buổi thi)

- Lãnh đạo, viên chức, người lao động ĐHH được điều động tham gia phối hợp trong Kỳ thi.

Các điểm thi THPT quốc gia năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo Hội đồng thi

08h00

Hội ý Ban Giám đốc B/v.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng HCQT;
- Phụ trách Phòng TCNS.

Phòng họp BGĐ B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp về tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện theo Bộ tiêu chí 6 tháng đầu năm 2019.

- BGĐ B/v;
- Trưởng các Phòng chức năng;
- Trưởng Khoa: Nhi, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Phụ Sản;
- Chủ tịch Công đoàn CSTV B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Lãnh đạo Trường ĐHYD tiếp dân.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng TC-HC, Tổ trưởng tổ TT-PC.

Phòng Hội đồng Trường - Nhà A.

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

TS. Nguyễn Sanh Tùng

16h00

Tiếp đoàn Đại học Yonsei.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Khoa Điều dưỡng.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/28-06-2019

Sáng

07h00

Bảo vệ luận văn CKI - YTCC, YHDP năm 2019. (Cả ngày)

- Hội đồng theo Quyết định.

Phòng họp QT, tầng 2 K.YTCC (HĐ 1), Phòng Truyền thông tầng 3 K.YTCC (HĐ 2)

Chủ tịch Hội đồng

07h30

Họp chuẩn bị nội dung họp Hội đồng KH-ĐT năm học 2019-2020.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, ĐTĐH, ĐT-SĐH, KHCN-HTQT;
(Phòng: ĐTĐH, ĐT-SĐH, KHCN-HTQT: chuẩn bị nội dung)

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT ĐoànTN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC, Bảo vệ.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Làm việc với Đoàn đánh giá công nghệ y tế, đánh giá kinh tế dược của Bộ Y tế.

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, KHCN-HTQT;
- Lãnh đạo Phòng: NCKH-ĐN-ĐT-CĐT, HCQT, KHTH B/v;
- BCN Khoa: Dược, YTCC.

Phòng họp II

Trưởng Đoàn công tác

14h00

Hội thảo: "Hướng dẫn sử dụng phần mềm Moodle- Tương tác giữa giảng viên và sinh viên".

- BGH;
- BQL dự án HPET;
- BCN, giáo vụ, giảng viên tham gia giảng dạy năm 2.

Phòng máy 2 - tầng 4 TT-TTTV

Ban tổ chức

16h00

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ cán bộ.

- Chi ủy viên chi bộ.

Hội trường 1.01

TS. Nguyễn Sanh Tùng.

16h00

Họp chọn đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống, bán hàng tạp hoá tại Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Hội đồng quản lý các dịch vụ tại Bv;
- Phòng HCQT chuẩn bị nội dung.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

17h00

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ sinh viên.

- Chi ủy viên các chi bộ.

Giảng đường 1.03

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Bảy/29-06-2019

Sáng

07h30

Tập huấn công tác Phòng cháy chữa cháy năm 2019 cho cán bộ Bệnh viện Trường. (Đợt 1)

- BGĐ B/v;
- Cán bộ có tên theo Thông báo số 773/TB-BVYD ngày 21/6/2019 của Giám đốc Bệnh viện Trường.

Phòng thực hành Tiền lâm sàng I (Tầng 1, khu nhà B, Trường ĐHYD)

Ban Tổ chức

08h30

Thẩm định chương trình đào tạo trình độ TS chuyên ngành Khoa học y sinh.

- Thành viên Hội đồng theo QĐ 801/QĐ-ĐHH ngày 13/6/2019 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp Đại học Huế

Chủ tịch Hội đồng

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế