Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 25/2020 từ ngày 15-06-2020 đến ngày 21-06-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/15-06-2020

Sáng

07h30

Họp Thường vụ Đảng ủy rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường.

- Thành viên Hội đồng TĐ - KT.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng: TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp bàn về Chương trình Công nghệ sinh học.

- GS.TS Nguyễn Thị Hoài; TS Trần Mạnh Hùng.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

16h00

Lễ trao học bổng BS. Đỗ Đắc Tin, cựu sinh viên Y Khoa Huế khóa 15.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Công đoàn

16h00

Làm việc với Trưởng đại diện ĐH Sydney tại Việt Nam.

- Khoa ĐTQT.

Phòng họp II

Trưởng Khoa ĐTQT

17h00

Tổ chức buổi gặp gỡ, nói chuyện giữa Trưởng đại diện ĐH Sydney tại Việt Nam và sinh viên Trường ĐHYD Huế về các vấn đề liên quan đến du học Úc.

- Khoa ĐTQT;
- Sinh viên đăng ký.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

17h00

Khai giảng lớp Quản lý điều dưỡng.

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT;
- Khoa Điều dưỡng và học viên.

Giảng đường 1.04, nhà B

Ban Tổ chức

* Thứ Ba/16-06-2020

Sáng

09h00

Họp Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện xét ký tiếp hợp đồng lao động.

- Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện (Theo QĐ số 336/QĐ-BVYD ngày 20/4/2020).

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

15h00

Thẩm định Tài liệu học tập các Module ngành Y khoa (Module 24, 28).

- Hội đồng thẩm định (TGM).

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Tư/17-06-2020

Sáng

07h00

Lớp đào tạo liên tục cho Dược sĩ bệnh viện năm 2020 (Cả ngày).

- Khoa Dược;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐTvà học viên.

Khoa Dược

Ban Tổ chức

07h30

Nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp ĐHH 2018 của PGS.TS. Lê Minh Tâm.

- Theo Quyết định số 746/QĐ-ĐHH ngày 29/5/2020.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Báo cáo khảo sát tiền khả thi CTĐT Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học theo tiêu chuẩn AUN-QA.

- BGH;
- Đd lãnh đạo các phòng chức năng, Trung tâm TT-TV;
- BCN các bộ môn có tham gia giảng dạy ngành KTXNYH: Sinh hoá, Vi sinh, Ký sinh trùng, Huyết học, MP-GPB-PY, MD-SLB, Di truyền YH, Sinh lý...
- BGĐ Viện Y sinh học;
- Phòng KT-BĐCLGD (Chuẩn bị nội dung).

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Hội đồng thuốc và điều trị mở rộng về việc báo cáo tình hình cung ứng và sử dụng thuốc, hóa chất – sinh phẩm và vật tư y tế 6 tháng cuối năm 2020.

- Hội đồng Thuốc và Điều trị B/v (Theo QĐ số 343/QĐ-BVYD);- Các thành viên liên quan (theo GM).

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số422/QĐ-ĐHHngày 04/3/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Trưởng phòng KT-BĐCLGD.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

15h00

Thẩm định Tài liệu học tập các Module ngành Y khoa (Module 17, 29, 23).

- Hội đồng thẩm định (TGM).

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Võ Tam

16h00

Tập huấn Ban coi thi tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, II.

- Hội đồng coi thi;
- Cán bộ coi thi theo Quyết định.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Hội đồng

16h30

Họp rà soát công tác chuẩn bị triển khai Sàng lọc Ung thư cổ tử cung trong khuôn khổ đề tài hợp tác theo Nghị định thư.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- Thành viên tham gia thực hiện đề tài.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/18-06-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h30

Nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp ĐHH 2018 của TS. Phan Thắng.

- Theo Quyết định số 812/QĐ-ĐHH ngày 11/6/2020.

Phòng họp II

PGS. TS. Trần Đình Bình

09h00

Thẩm định Tài liệu học tập các Module ngành Y khoa (Module 16, 22).

- Hội đồng thẩm định (TGM).

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Tập huấn bệnh nhân chuẩn phục vụ giảng dạy kỹ năng lâm sàng và thi lâm, sàng theo cấu trúc khách quan OSCE.

- BGH;
- Ban chỉ đạo đổi mới CTĐT Trường ĐHYD Huế;
- BCN, giáo vụ và giảng viên tham gia giảng dạy Skill lab Y3;
- Tổ Chương trình Phòng ĐTĐH.

Đơn vị huấn luyện kỹ năng lâm sàng - Tầng 3 nhà B

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Mở hồ sơ chào giá cải tạo hệ thống mạng tầng 1, tầng 2 nhà B.

- Theo Quyết định tổ tư vấn mua sắm hàng hóa Trường.

Phòng khách hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Sáu/19-06-2020

Sáng

07h30

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ 2018 của GS.TS. Nguyễn Thị Hoài.

- Theo Quyết định số 767/QĐ-ĐHH ngày 04/06/2020.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ CNTT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp xét nâng lương đợt 1/2020.

- Hội đồng lương.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

16h30

Gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

- BGH; BGĐ B/v;
- Chủ tịch Công đoàn.
- Lãnh đạo các phòng chức năng Trường;
- Lãnh đạo phòng: KH-TH, TC-HC, NCKH-ĐN-CĐT B/v;
- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh T.T. Huế (Theo giấy mời).

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Bảy/20-06-2020

Sáng

06h00

Thi tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, II đợt 1 năm 2020.

- Hội đồng coi thi theo Quyết định;
- Thí sinh dự thi.

Các Phòng thi - Nhà G, Phòng Hội đồng G 2.4

Chủ tịch Hội đồng

07h00

Lớp đào tạo liên tục cho Dược sĩ bệnh viện năm 2020 (Cả ngày).

- Khoa Dược;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐTvà học viên.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

07h30

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

Trường Đại học Sư phạm, 32 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm

Chiều

13h00

Thi tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, II đợt 1 năm 2020.

- Hội đồng coi thi theo Quyết định;
- Thí sinh dự thi.

Các Phòng thi - Nhà G, Phòng Hội đồng G 2.4

Chủ tịch Hội đồng

* Chủ nhật/21-06-2020

Sáng

07h30

Tổng kết trao giải Cuộc thi “Tiếng hát tuyên truyền ca khúc cách mạng” và tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hỗ trợ phòng chống dịch vi rút Covid 2019.

- Đại biểu khách mời;
- BCH Đoàn thanh niên, Hội sinh viên;
- Các tập thể và cá nhân được tuyên dương khen thưởng.

Hội trường A

BCH Đoàn TN-Hội SV

Chiều

14h00

Ngày hội “Gương sáng nhân đạo” năm học 2019-2020.

- Đại biểu khách mời;
- BCH Đoàn thanh niên;
- CLB Ngân hàng máu sống;
- Sinh viên được tuyên dương.

Hội trường A

BCH Đoàn TN

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế