Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 26/2017 từ ngày 19-06-2017 đến ngày 25-06-2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/19-06-2017

Sáng

08h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- Ban Giám đốc B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

08h15

Tiếp GS. Jacques CLARISSE - Trung tâm Viện Trường Lille, Pháp.

- BGH; Phòng KHCN-HTQT;
- BCN. Bộ môn Chẩn đoán Hình ảnh, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h30

Khóa Đào tạo Y khoa liên tục về CĐHA thần kinh do GS. Jacques CLARISSE - Trung tâm Viện Trường Lille, Pháp giảng dạy.
(Từ ngày 19-21/06/2017)

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

09h00

Họp về thanh toán BHYT.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: TCKT, KH-TH B/v

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Gặp mặt cán bộ tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2017.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

GS. Võ Tam

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

-Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy.

- BGH;
- Phòng Đào tạo Đại học;
- Lãnh đạo Phòng CTSV.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

14h00

Họp xét thi đua-khen thưởng Công đoàn năm học 2016-2017.

- Theo giấy mời.

Văn phòng Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn

15h00

Họp về triển khai xây dựng, sửa chữa nhà C.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng QT-CSVC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Thẩm định giáo trình Kinh tế y tế.

- Theo giấy mời.

Phòng BVLV, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Võ Tam

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/20-06-2017

Sáng

07h00

Chấm thi tuyển sinh CKI, CKII năm 2017. (Từ ngày 20-21/6/2017)

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Buổi giới thiệu Bệnh án điện tử, hệ thống đặt lịch hẹn, tư vấn thông minh cho phòng khám BSGĐ và Lễ Bế giảng khóa đào tạo y khoa liên tục CSSK ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình.

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, Trung tâm YHGĐ

Ban tổ chức

09h00

Tiếp đoàn Nghị sỹ Quốc hội Hàn Quốc và Trường Đại học Yonsei, Hàn Quốc.

- BGH, BGĐ Bv;
- Lãnh đạo các phòng: KHCN-HTQT, NCKH-ĐN Bv.

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

GS. Võ Tam

09h00

Họp Ban Chỉ đạo Dự án SHARE.

- Thành viên Ban Chỉ đạo Dự án SHARE theo QĐ số 1299/QĐ-ĐHH, ngày 12/10/2016 của Giám đốc ĐHH.

Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

Chiều

16h00

Hội thảo khoa học với chuyên đề “Metoprolol Succinate - Lợi ích từ dạng bào chế đặc biệt”.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

17h00

Hội thảo Khoa học với chuyên đề “Một số dạng thuốc tác dụng kéo dài”

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

* Thứ Tư/21-06-2017

Sáng

08h00

Thi THPT quốc gia năm 2017
- 08h00: Họp Cán bộ làm công tác coi thi;
- 14h00: Phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.

- Thành viên theo Quyết đinh số 590/QĐ-ĐHH ngày 08/6/2017 của Giám đốc ĐHH.

Các Điểm thi Cụm thi số 32

Trưởng các Điểm thi

Chiều

14h00

Họp chuẩn bị báo cáo quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu An Vân Dương.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: QT-CSVC, KH-TC, TC-HC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Năm/22-06-2017

Sáng

06h00

Thi THPT quốc gia năm 2017.

- Thành viên theo Quyết đinh số 590/QĐ-ĐHH ngày 08/6/2017 của Giám đốc ĐHH.

Các Điểm thi Cụm thi số 32

Trưởng các Điểm thi

* Thứ Sáu/23-06-2017

Sáng

06h00

Thi THPT quốc gia năm 2017.

Thành viên theo Quyết đinh số 590/QĐ-ĐHH ngày 08/6/2017 của Giám đốc ĐHH.

Các Điểm thi Cụm thi số 32

Trưởng các Điểm thi

07h30

Họp chỉ định thầu xây dựng phòng máy MRI.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: HCQT, TCKT;
- Các cá nhân liên quan.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

07h30

Hội thảo Xác định khung chương trình đào tạo tích hợp ngành Y đa khoa. (Cả ngày)

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, Trung tâm YHGĐ

Ban tổ chức

09h00

Giao ban Hành chính.

- BGH; BGĐ B/v;
- CT. Công đoàn; BT. Đoàn TN;
-Trưởng, Phó các Phòng; GĐ TT Thông tin-Thư viện; Khoa ĐTQT; Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Báo cáo quy hoạch tỷ lệ 1/500, Trường và Bệnh viện thực hành tại khu An Vân Dương.

- Theo giấy mời.

Phòng họp UBND Tỉnh

Chủ tịch UBND Tỉnh

16h00

Họp về giải pháp bố trí và sử dụng mặt bằng siêu thị Thuận Thành.

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: QT-CSVC; HCQT, KH-TH B/v;
- BCN Đơn vị VLTL-PHCN

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Bảy/24-06-2017

Sáng

06h00

Thi THPT quốc gia năm 2017.

- Thành viên theo Quyết đinh số 590/QĐ-ĐHH ngày 08/6/2017 của Giám đốc ĐHH.

Các Điểm thi Cụm thi số 32

Trưởng các Điểm thi

07h30

Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa".

- Toàn thể đảng viên.

Hội trường A

Ban tổ chức

08h00

Lễ đóng - mở thầu gói thầu số 1: Mua máy x-quang vú kỹ thuật số

- Bên mời thầu theo Quyết định số 172/QĐ-BVYD ngày 24/3/2017
- Đại diện các nhà thầu.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Hội thảo Implant Dentium 2017. (Cả ngày)

- Theo giấy mời.

KS. Imperial, 8 Hùng Vương-Huế

Ban tổ chức

08h00

Họp Hội đồng Trường.

- Thành viên Hội đồng Trường (TGM).

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng Trường

* Chủ nhật/25-06-2017

Sáng

08h00

Khóa đào tạo quốc tế về viết bài báo y học. (Từ ngày 25-26/6/2017)

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, Trung tâm YHGĐ

Ban tổ chức

08h00

Hội thảo chuyên đề "Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, vai trò của tổ chức Liên chi đoàn-Đoàn khoa-Đoàn trường trong quá trình phát triển hoạt động phong trào; phát triển chuyên môn nghề nghiệp và Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng Cộng đồng tuổi trẻ Y học cổ truyền Việt Nam"

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 25/2016: Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 24/2016: Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 25/6/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle