Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 24/2020 từ ngày 08-06-2020 đến ngày 14-06-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/08-06-2020

Sáng

09h00

Họp thảo luận kế hoạch phát triển giảng viên (trực tuyến).

- BGH;
- PGS.TS. Nguyễn Trường An, PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo, PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm, TS. Nguyễn Văn Hùng.
- ThS. Trần Văn Thống (HAIVN).

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng: TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Đại học Huế làm việc với đoàn Đại sứ quán Vương quốc Bỉ về hoạt động Chương trình VLIR-IUC.

- Ban Điều hành Chương trình VLIR-IUC, Trưởng các Dự án hợp phần và thành viên dự án theo Quyết định số03/QĐ-ĐHHngày 03/01/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Điều phối viên Chương trình VLIR-IUC

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị triển khai chủ trương của Giám đốc ĐHH về bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng.

- Thường vụ Đảng ủy, BGH.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng lấy phiếu giới thiệu nhân sự Phó Hiệu trưởng.

- Đảng ủy viên;
- BGH;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị lấy phiếu giới thiệu nhân sự Phó Hiệu trưởng.

- Thường vụ Đảng ủy, BGH.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Tiếp Đại sứ và Đoàn tùy tùng, Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BGĐ Trung tâm YHGĐ.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/09-06-2020

Sáng

09h00

Họp xét ký tiếp hợp đồng lao động và xét nâng lượng thường xuyên đợt 1/2020 đối với người lao động tại Bệnh viện.

- Hội đồng nâng lương Bệnh viện (Theo QĐ số 542/QĐ-BVYD ngày 05.6.2020).

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp bàn phương án mua thuốc, hoá chất, sinh phẩm và vật tư thay thế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bv Trường cho nửa cuối năm 2020.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó Khoa Dược;
- Trưởng, Phó Phòng: VT-TTB, TCKT, KH-TH.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Khai giảng lớp đào tạo liên tục "Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo Nguyên lý y học gia đình" năm 2020 (lớp thứ nhất).

- Ban tổ chức;
- Đại diện Sở Y tế Lâm Đồng;
- Giảng viên khóa học;
- Học viên khóa học.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ (51 Nguyễn Huệ)

Ban Tổ chức

15h00

Họp Tiểu ban Tuyên truyền và Tiểu ban Tổ chức và Phục vụ Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ X.

- Theo Quyết định số: 259-QĐ/ĐU, 260-QĐ/ĐU ngày 29-4-2020 của Đảng ủy Trường Đại học Y Dược.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/10-06-2020

Sáng

08h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024.

* Đại học Huế:
- Đại diện Ban Giám đốc;
- Thành viên Tổ công tác theo các quyết định số của Giám đốc Đại học Huế.
* Trường Đại học Y Dược:
- Cán bộ chủ chốt của Trường: theo Công văn số 1382/ĐHH-TCCBngày 04/10/2019 của Đại học Huế.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Tổ trưởng Tổ công tác Đại học Huế

09h00

Mở thầu gói thầu: Cung cấp lắp đặt trang thiết bị thuộc Dự án HPET.

- Theo Quyết định 1048a/QĐ-ĐHYD ngày 15/5/2020.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp Đảng ủy cơ sở.

- Đại diện lãnh đạo ĐHH;
- Đại diện Tổ công tác ĐHH;
- Đảng ủy viên.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị lấy ý kiến về nhân sự bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng.

- Đại diện lãnh đạo ĐHH;
- Đại diện Tổ công tác ĐHH;
- Thường vụ Đảng ủy, BGH.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội thảo "Rà soát tài liệu và vận hành các trạm thi OSCE".

- BGH;
- Điều phối viên và thư ký Dự án HPET;
- Đơn vị huấn luyện Kỹ năng lâm sàng;
- BM: Nội, Ngoại, Phụ sản, Nhi, YHGĐ, Khoa Điều dưỡng: BCN, Giáo vụ đại học và các Giảng viên được phân công giảng dạy học phần Skillslab;
- Tổ chương trình Phòng ĐTĐH.

Đơn vị Huấn luyện Kỹ năng lâm sàng, tầng 3 nhà B

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Hội thảo khoa học chuyên đề về sử dụng các phương tiện Chẩn đoán hình ảnh hiện đại và cao cấp.

- BGĐ B/v;
- Khoa Chẩn đoán hình ảnh
- Trung tâm Cấp cứu đa khoa và đột quỵ;
- Các khoa Lâm sàng;
- Phòng: NCKH-ĐN-ĐT, TC-KT, TC-HC, CNTT.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Lê Đình Khánh

16h00

Thẩm định Tài liệu học tập các Module ngành Y khoa (Module 19, 31).

- Hội đồng thẩm định (TGM).

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Năm/11-06-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Làm việc với tư vấn kỹ thuật hoàn thiện đề cương dự án ODA Đan Mạch (Cả ngày).

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT, các nhóm chuyên môn.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Họp xét cảnh báo học tập học kì I năm học 2019-2020.

- BGH;
- Phòng: ĐTĐH, CT-CTSV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp kết luận về Đề án thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: TC, HC, TT và PC, KHCN-HTQT, TT TT-TV;
- Tổ CNTT Trường và Bệnh viện;
- TS. Nguyễn Hoàng Bách.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế mở rộng.

- Đảng ủy viên Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

* Thứ Sáu/12-06-2020

Sáng

07h30

Thẩm định Tài liệu học tập các Module ngành Y khoa (Module 16, 20, 32).

- Hội đồng thẩm định (TGM).

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Đại học Huế tiếp và làm việc với đoàn AUF.

- PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng.

Phòng họp I.2, số 1 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

10h00

Họp rà soát tiến độ thực hiện xây dựng đề án đào tạo song ngữ chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Y sinh và chuyên ngành Y tế công cộng.

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH;
- Viện Y sinh học;
- Khoa Y tế công cộng.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

15h00

Lễ tốt nghiệp và trao Bằng tốt nghiệp Chuyên khoa II, Bác sĩ nội trú và Thạc sĩ năm học 2019 - 2020.

- Ban Tổ chức;
- Khách mời theo Giấy mời;
- Học viên nhận Bằng.

Hội trường A

Ban Tổ chức

* Thứ Bảy/13-06-2020

Sáng

07h00

Tập huấn triển khai đề tài Nghị định thư hợp tác với ĐH Yonsei tại tỉnh Quảng Trị (Cả ngày).

- BQL và Chuyên gia Dự án.

Sở Y tế Quảng Trị

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h30

Chương trình Kick-off khởi nghiệp năm 2020.

- BGH;
- Lãnh đạo Trung tâm KNĐMST Đại học Huế;
- Doanh nhân khởi nghiệp, Chuyên gia khởi nghiệp;
- Lãnh đạo Phòng CT-CTSV;
- Sinh viên tham gia chương trình.

Hội trường ĐHH, số 01 Điện Biên Phủ

Ban Tổ chức

08h00

Khai giảng lớp đào tạo liên tục cho Dược sĩ Bệnh viện năm 2020.

- BGĐ B/v;
- Khoa Dược;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Lê Đình Khánh

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế