Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 25/2017 từ ngày 10-06-2019 đến ngày 16-06-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/10-06-2019

Sáng

08h00

Họp Hội đồng xét nâng lương đợt 1 năm 2019.

- Hội đồng nâng lương theo Quyết định số 1611/QĐ-ĐHYD ngày 22/5/2019.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Tổ chức khóa "How to conduct high quality observational studies", dự án EDUSHARE. (Từ ngày 10-11/6/2019)

- Cán bộ Khoa/BM: YTCC, YHGĐ, Vi sinh, Huyết học, KST, MD-SLB, Di truyền, Dược lý, Sinh hóa, Sinh lý, Mô phôi, GPB-PY.
- NCS dự án EDUSHARE

Giảng đường 3.13

Ban tổ chức

09h00

Họp hội đồng tuyển dụng xét ký kết tiếp HĐLĐ XĐTH và không XĐTH đợt 1 năm 2019.

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng theo Quyết định số 1487/QĐ-ĐHYD ngày 14/5/2019.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp Hội đồng Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Xây dựng, triển khai đại học thông minh tại Đại học Huế.

- Thành viên Hội đồng Thẩm định theo Quyết định số488/QĐ-ĐHHngày 26/4/2019 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

14h00

Bảo vệ luận án TS cấp Cơ sở cho NCS Võ Thanh Hùng, chuyên ngành Nội khoa.

- Theo Quyết định số 1288/QĐ-ĐHYD ngày 03/05/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Võ Tam

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Giao ban công tác KHCN-HTQT tháng 6/2019.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/11-06-2019

Sáng

08h00

Tiếp đoàn HVO - Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM Da liễu.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Giao ban công tác ĐT-SĐH tháng 6/2019.

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

08h00

Chấm thi tuyển sinh CKI, CKII năm 2019. (từ ngày 11/6-14/6/2019)

- Hội đồng chấm thi theo Quyết định.

Hội trường 1.01

Chủ tịch hội đồng

09h00

Giao ban công tác ĐTĐH, CTSV tháng 6/2019.

- BGH;
- Phòng: ĐTĐH, CTSV.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

10h00

Họp xét đề nghị cấp học bổng VALLET năm 2019 cho sinh viên.

- BGH;
- Đd Lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH;
- Đd BCH Đoàn TN, Hội SV.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Hội thảo "Biên soạn chủ đề thực hành lâm sàng luân khoa Y4, 5, 6".

- BQL dự án HPET;
- BCN, giáo vụ, giảng viên tham gia giảng dạy lâm sàng BM: Nội, Ngoại, Sản, Nhi.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

GS. Võ Tam

14h30

Hội nghị Giao ban công tác học sinh, sinh viên Đại học Huế học kỳ II, năm học 2018 – 2019; ký kết Quy chế phối hợp giữa Đại học Huế và Công an thành phố Huế về quản lý an ninh, trật tự đối với học sinh, sinh viên cư trú.

- Đd BGH;
- Đd lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng

* Thứ Tư/12-06-2019

Sáng

08h00

Giao ban công tác KH-TC tháng 6/2019.

- BGH;
- Phòng KHTC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Họp Hội đồng Y đức đề tài học viên Sau đại học.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐT-SĐH, KHCN-HTQT.

Phòng họp Khoa ĐTQT

GS. Võ Tam

09h00

Giao ban công tác QT-CSVC tháng 6/2019.

- BGH;
- Phòng QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban công tác TCHC tháng 6/2019.

- BGH;
- Phòng TCHC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Hội thảo "Rà soát chương trình giảng dạy năm 2 và củng cố năng lực dạy và học tích cực".

- BQL dự án HPET;
- BCN, giáo vụ, giảng viên tham gia giảng dạy Module hệ cơ quan năm 2, 3.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

GS. Võ Tam

14h00

Họp chuẩn bị nội dung sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó các Phòng chức năng B/v (P. KHTH chuẩn bị nội dung).

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h30

Họp về chuyển thông tin lên cổng dữ liệu khám chữa bệnh BHYT.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: KHTH, TCKT, Điều dưỡng B/v;
- Tổ CNTT B/v chuẩn bị nội dung;
- Điều dưỡng Trưởng và ĐD hành chính các khoa, đơn vị, trung tâm toàn B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học hệ liên thông.

- BGH;
- Phòng: ĐTĐH, CTSV.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

17h00

Giao ban Ban cán sự các lớp sinh viên định kỳ. (học kỳ II năm học 2018-2019)

- BGH;
- Đd Ngân hàng VietinBank TT Huế;
- Đd Lãnh đạo Phòng: TCHC, KHTC, QT-CSVC;
- Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng: CTSV, ĐTĐH;
- Đd BCH Đoàn TN, Hội SV;
- Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng các lớp SV.

Hội trường A

GS. Võ Tam

* Thứ Năm/13-06-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h00

Hội ý Ban Giám đốc B/v.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng HCQT;
- Đại diện Phòng TCNS.

Phòng họp BGĐ B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Khóa CME về phẫu thuật khớp háng lần thứ II, chủ đề "Hip problems in all ages", phối hợp với ĐH Tartu, Estonia. (13-14/6/2019)

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Khoa Ngoại CTCH-LN;
- Bác sĩ chuyên ngành CTCH tại các cơ sở y tế trên toàn quốc;
- Học viên SĐH hệ Ngoại.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban tổ chức

08h00

Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do Bệnh viện hỗ trợ kinh phí năm 2018 - HĐ1.

- Thành viên hội đồng theo Quyết định số 1715/QĐ-ĐHYD, ngày 30/05/2019.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp thông qua danh mục thiết bị các đơn vị đề xuất năm học 2019-2020.

- BGH;
- Trưởng Khoa: Cơ bản, YHCT, Dược;
- Trưởng BM: MD-SLB, Huyết học, Ký Sinh trùng, Vi sinh, Sinh hoá, Sinh lý học, Di truyền Y học, Mô phôi;
- Trưởng Phòng: ĐTĐH, KHTC;
- Trưởng, phó Phòng QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Họp Hội đồng xét khen thưởng và tuyển chọn công trình của sinh viên Đại học Huế dự thi Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2019

- Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số713/QĐ-ĐHHngày 31/5/2019 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

16h00

Nghiệm thu: Cung cấp máy xét nghiệm sinh hoá bán tự động, điều hoà cho Bộ môn Sinh hoá, điều hoà cho bộ môn Ký sinh trùng, Sửa chữa 02 thang máy nhà C, hệ thống micro phòng họp Quốc tế.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: QT-CSVC, KH-TC;
- Đd các đơn vị liên quan: Bộ môn Sinh hoá, Bộ môn Ký sinh trùng;
- Kế toán tài sản.

Tại các đơn vị

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp chuẩn bị Hội thảo "Outcome Based Education & Academic Quality Assurance".

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, ĐT ĐH, ĐT SĐH, KT-ĐBCLGD;
- BQL Dự án 4, Chương trình VLIR-UOS.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h45

Mở hồ sơ chào giá: Cung cấp túi đựng bài thi, giấy thi và giấy nháp cho phòng ĐTĐH.

- Các thành viên tổ tư vấn mua sắm hàng hóa Trường.

Phòng khách hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Sáu/14-06-2019

Sáng

07h30

Hội ý Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám hiệu.

- Thường vụ Đảng ủy;
- BGH.

Phòng họp I

TS. Nguyễn Sanh Tùng

08h00

Khóa đào tạo Y khoa liên tục chuyên đề Hình Thái học tế bào ThinPrep Pap Test. (từ ngày 14-16/6/2019)

- Các bác sỹ và KTV Y học từ các Bệnh viện và đơn vị Y tế miền Trung.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT ĐoànTN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC, Bảo vệ.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Thi lý thuyết tốt nghiệp CKI, BSNT năm 2019.

- Hội đồng coi thi;
- Học viên dự thi.

Các phòng thi - Tầng 1,2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp thông qua Quy chế làm việc của giảng viên. (Phiên cuối)

- BGH, Chủ tịch HĐ Trường;
- Trưởng Phòng: ĐTĐH, ĐT-SĐH, CTSV, QT-CSVC, KHCN-HTQT, KT-ĐBCLGD, KHTC;
- Trưởng, Phó phòng: TCHC;
- Tổ trưởng Tổ TTPC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Đoàn kiểm tra Đại học Huế kiểm tra điều kiện thực tế mở mã ngành KHYS tại Trường ĐHYD.

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH;
- Đd lãnh đạo Phòng/TT: KHCN-HTQT, QT-CSVC, KHTC, TCHC, TTTV;
- Đd BCN: Mô phôi, Sinh lý, Sinh hóa, Huyết học, Giải phẫu, GPB-PY, MD-SLB, Di truyền y học, Vi sinh, Ký sinh trùng.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Trưởng đoàn kiểm tra ĐHH

16h00

Họp Đảng ủy thông qua Nghị quyết chuyên đề về "Tăng cường sử dụng nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường".

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Bảy/15-06-2019

Sáng

08h00

Chương trình tổng kết hoạt động phong trào văn minh giảng đường, năm học 2018-2019.

- Khách mời;
- Bí thư các chi đoàn sinh viên;
- Đội văn minh giảng đường.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

08h00

Lễ đóng, mở thầu 04 gói thầu thuộc Dự án: Mua hàng hóa vật tư y tế, vật tư thay thế phục vụ công tác khám và điều trị năm 2019-2020 tại Bệnh viện Trường ĐHYD Huế.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/Phó phòng: TCKT, VT-TTB.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Tập huấn công tác xét đạt tiêu chuẩn Giáo sư và Phó giáo sư Nhà nước năm 2019.

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở;
- Các ứng viên GS, PGS năm 2019.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Đại diện VP. Hội đồng Giáo sư Nhà nước

10h00

Họp với tình nguyện viên chương trình Future Docs 2019.

- BGH;
- Khoa ĐTQT;
- TNV tham gia chương trình Future Docs 2019.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế