Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 24/2017 từ ngày 03-06-2019 đến ngày 09-06-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/03-06-2019

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp CKI, BSNT năm 2019 (lâm sàng), (từ ngày 30/5 đến 15.6.2019).

- Hội đồng thi theo Quyết định.

Các Hội đồng thi

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Họp Đảng ủy Bộ phận Bệnh viện.

- Đảng ủy viên Đảng ủy bộ phận B/v

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp Ban xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế.

- Các thành viên Ban xây dựng đề án và Tổ giúp việc theo Quyết định số497/QĐ-ĐHHngày 26/4/2019 của Giám đốc ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/04-06-2019

Sáng

08h00

Tiếp đoàn Quốc tế tham dự Lễ Tổng kết dự án Edushare.

- BGH;
- BQLDA; Viện YSH,
- Lãnh đạo các Phòng: KHCN-HTQT, ĐT-SĐH, ĐTĐH;
- Lãnh đạo các Khoa/BM: YTCC, RHM, Sinh hóa, Sinh lý, MD-SLB, Sản, DTYH, KST, Vi sinh.

Giảng đường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp BQL Dự án Edushare với các đối tác Dự án từ phía Châu Âu và Việt Nam.

- BGH;
- BQLDA Edushare.

Phòng họp I

GS. Võ Tam

09h00

Phiên họp các nhóm chuyên ngành giữa Trường và đoàn quốc tế tham dự Lễ Tống kết dự án Edushare.

- BGH;
- Lãnh đạo: Viện YSH, Phòng KHCN-HTQT;
- Lãnh đạo các Khoa/BM: YTCC, RHM, Sinh hóa, Sinh lý, MD-SLB, Sản, DTYH, KST, Vi sinh.

Giảng đường 1.01

Ban Tổ chức

09h00

Họp xét nâng lương và ký tiếp HĐLĐ đợt 1/2019.

- Hội đồng tuyển dụng và Hội đồng nâng lương Bệnh viện.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

13h30

Lễ Tổng kết Dự án Edushare và Hội thảo khoa học.

- BGH;
- Đại biểu từ ĐH Tartu (Estonia), Viện Karolinska (Thụy Điển), ĐH Essex (Anh), ĐH Greifswald (Đức);
- ĐH Y Hà Nội, ĐH Dược Hà Nội, ĐHKT Y Dược Đà Nẵng, Viện Đinh Tiên Hoàng;
- BCN các Khoa/Bộ môn;
- NCS Dự án Edushare;
- Học viên SĐH và SV.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

GS. Võ Tam

14h00

Thi kết thúc lớp Khám Nội soi Tai mũi họng.

- Ban chấm thi, coi thi theo Quyết định số 643/QĐ-BVYD ngày 27/05/2019.

Phòng Giao ban B/v

Ban chấm thi, coi thi

* Thứ Tư/05-06-2019

Sáng

08h00

Hội thảo Khoa học Sinh học phân tử và Di truyền y học (Dự án Edushare).

- Đại biểu từ ĐH Tartu (Estonia), Viện Karolinska (Thụy Điển), ĐH Essex (Anh), ĐH Greifswald (Đức);
- ĐH Y Hà Nội, ĐH Dược Hà Nội, ĐHKT Y Dược Đà Nẵng, Viện Đinh Tiên Hoàng;
- Viện Y sinh học, Phòng KHCN-HTQT;
- CBGD các BM liên quan;
- Học viên SĐH và SV của Trường.

Giảng đường 1.01

Ban tổ chức

08h00

Báo cáo của các Nghiên cứu sinh Dự án Edushare.

- Phòng: KHCN-HTQT, ĐT-SĐH;
- Viện Y sinh học;
- BQL Dự án Edushare;
- NCS Dự án Edushare.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban tổ chức

09h00

Giao ban công tác vệ sinh, vệ sỹ và nhà xe Bệnh viện tháng 6/2019.

- BGĐ B/v;
- Chủ tịch CĐ CSTV B/v;
- Lãnh đạo Phòng: HCQT, ĐD, QLCL B/v;
- Đd lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty Vệ sinh Phú Xuân, công ty Vệ sỹ Bạch Hổ làm việc tại B/v;
- Đd nhà xe B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Hội thảo Khoa học về Sức khỏe sinh sản và bệnh truyền nhiễm (Dự án Edushare).

- Đại biểu từ ĐH Tartu (Estonia), Viện Karolinska (Thụy Điển), ĐH Essex (Anh), ĐH Greifswald (Đức);
- ĐH Y Hà Nội, ĐH Dược Hà Nội, ĐHKT Y Dược Đà Nẵng, Viện Đinh Tiên Hoàng;
- Viện Y sinh, Phòng KHCN-HTQT;
- CBGD các BM liên quan;
- Học viên SĐH và SV của Trường.

Hội trường tầng 6 Trung tâm YHGĐ

Ban tổ chức

14h00

Hội thảo Khoa học về Răng Hàm Mặt, Y tế công cộng và Y học gia đình (Dự án Edushare).

- Đại biểu từ ĐH Tartu (Estonia), Viện Karolinska (Thụy Điển), ĐH Essex (Anh), ĐH Greifswald (Đức);
- ĐH Y Hà Nội, ĐH Dược Hà Nội, ĐHKT Y Dược Đà Nẵng, Viện Đinh Tiên Hoàng;
- Viện Y sinh học, Phòng KHCN-HTQT;
- CBGD các BM liên quan;
- Học viên SĐH và SV của Trường.

Giảng đường 1.01

Ban tổ chức

14h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Phạm Trung Vỹ, chuyên ngành Ngoại khoa.

- Theo Quyết định số 1287/QĐ-ĐHYD ngày 03/05/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Hội trường bảo vệ luận án – Tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

16h30

Họp triển khai công tác coi thi tuyển sinh CKI, CKII năm 2019.

- Hội đồng coi thi theo Quyết định.

Hội trường A

Chủ tịch Hội đồng

* Thứ Năm/06-06-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài mã số DHH 2017-04-74 của ThS. Đào Thị Cẩm Minh.

- Thành viên theo QĐ số 1507/QĐ-ĐHYD.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Họp Hội đồng Y đức đề tài học viên Sau đại học.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐT-SĐH, KHCN-HTQT.

Phòng họp Khoa ĐTQT

GS. Võ Tam

14h00

Họp xét Thi đua – Khen thưởng hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019.

- Hội đồng thi đua khen thưởng Công đoàn.

Văn phòng Công đoàn Trường

Chủ tịch Công đoàn.

* Thứ Sáu/07-06-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám đốc B/v.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng HCQT;
- Đại diện Phòng TCNS.

Phòng họp BGĐ B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h30

Họp Hội đồng xét nâng lương đợt 1 năm 2019.

- Hội đồng nâng lương theo Quyết định số 1611/QĐ-ĐHYD ngày 22/5/2019.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Họp hội đồng tuyển dụng xét ký kết tiếp HĐLĐ XĐTH và không XĐTH đợt 1 năm 2019.

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng theo Quyết định số 1487/QĐ-ĐHYD ngày 14/5/2019.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h30

Họp đoàn cán bộ có nhiều đóng góp cho nhà Trường đi tham quan nước ngoài.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

Chủ tịch Công đoàn

Chiều

14h00

Nghiệm thu phần mềm “Hệ thống tích hợp thông tin quản lý đào tạo”.

- BGH;
- Trưởng Phòng: ĐTĐH, CTSV, TCHC, KHTC;
- Trưởng/phó Phòng QT-CSVC;
- Tổ trưởng Tổ CNTT, Kế toán tài sản.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp giao ban công tác NCKH-ĐN-ĐT-CĐT.

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

* Thứ Bảy/08-06-2019

Sáng

06h15

Thi tuyển sinh CKI, CKII năm 2019 - đợt 1. (Cả ngày)

- Hội đồng coi thi;
- Thí sinh dự thi.

Các Phòng thi - Nhà G

Chủ tịch Hội đồng

07h30

Tư vấn định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp - ĐMST, đào tạo sau đại học cho Sinh viên.

- Ban tổ chức;
- Các báo cáo viên;
- Sinh viên hệ chính quy khối Dược.

Hội trường A

GS. Võ Tam

08h00

Hội nghị Khoa học Bệnh truyền nhiễm và Bệnh nhiệt đới Trường ĐHYD Huế lần thứ 2.

- BGH;
- Bác sĩ từ các tỉnh miền Trung và Tây nguyên.
- Cán bộ các đơn vị liên quan của Trường và BV Trường.
- Học viên SĐH và SV.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Chương trình Phát triển lãnh đạo tương lai lần thứ 6 cùng Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam (Future Leader Development Program - FLP6).

- Đd lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH;
- Sinh viên đăng ký tham gia chương trình.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng

Chiều

13h30

Tư vấn định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp - ĐMST, đào tạo sau đại học cho Sinh viên.

- Ban tổ chức;
- Các báo cáo viên;
- Sinh viên hệ chính quy khối ĐD, KTHAYH, KTXNYH.

Hội trường A

GS. Võ Tam

* Chủ nhật/09-06-2019

Sáng

07h30

Tư vấn định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp - ĐMST, đào tạo sau đại học cho Sinh viên.

- Ban tổ chức;
- Các báo cáo viên;
- Sinh viên hệ chính quy khối RHM, YHCT.

Hội trường A

GS. Võ Tam

Chiều

13h30

Tư vấn định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp - ĐMST, đào tạo sau đại học cho Sinh viên.

- Ban tổ chức;
- Các báo cáo viên;
- Sinh viên hệ chính quy khối YHDP, YTCC.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

GS. Võ Tam

14h00

Lễ phát thưởng cho các cháu con CBVC, NLĐ đạt học sinh giỏi, giải chuyên và năng khiếu năm học 2018-2019.

- Đảng ủy, BGH;
- BCH Công đoàn Trường;
- Trưởng các Phòng chức năng;
- Phụ huynh và các cháu có Giấy mời riêng.

Hội trường A

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế