Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 22/2020 từ ngày 25-05-2020 đến ngày 31-05-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/25-05-2020

Sáng

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng: TC-HC, QT-CSVC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

13h30

Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế duyệt nội dung và chương trình đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Từ 13g30 -15g00: Đảng bộ Trường Đại học Y Dược.

2. Từ 15g00 -17g00: Đảng bộ Trường Đại học Luật.

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHYD;
2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐH Luật.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

15h00

Họp Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần III năm 2020.

- Thành viên Ban Tổ chức và Tổ Thư ký theo Quyết định số718/QĐ - ĐHHngày 20/5/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Trương Quý Tùng - Trưởng ban

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/26-05-2020

Sáng

07h30

Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế duyệt nội dung và chương trình đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Từ 07g30 - 09g00: Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế.

2. Từ 09g00 - 11g00: Đảng bộ Trường Đại học Khoa học.

* Đảng ủy Đại học Huế:
- Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

Chiều

13h30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Minh Hòa – Ngành Y tế công cộng.

- Theo quyết định số 513/QĐ-ĐHH ngày 26/3/2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế.

Hội trường bảo vệ luận án, số 4 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp xây dựng chương trình thực hành lâm sàng năm 3 ngành Y khoa.

- Trưởng phòng ĐTĐH;
- BCN và giáo vụ BM: Nội, Ngoại;
- Tổ chương trình Phòng ĐTĐH.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Trường An

14h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h00

Họp Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa giao thông trong sinh viên năm 2020.

- Các đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên các trường thành viên.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế

* Thứ Tư/27-05-2020

Sáng

07h30

Thẩm định Tài liệu học tập năm 4 ngành Răng Hàm Mặt (Module 19, 20).

- Hội đồng thẩm định (TGM).

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS.TS. Võ Tam

Chiều

14h00

Hội thảo rà soát hướng dẫn vòng luân khoa Y6 của bộ môn Nội, Ngoại, Phụ Sản, Nhi, tích hợp các lĩnh vực thực hành Y khoa trong Y4, Y6.

- BCN và giáo vụ BM: Nội, Ngoại, Phụ Sản, Nhi;
- Trưởng Phòng ĐTĐH;
- Tổ chương trình Phòng ĐTĐH - HAIVN.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Tập huấn về "Tương kỵ thuốc và Hướng dẫn pha tiêm kháng sinh tại bệnh viện, Cập nhật và Hướng dẫn tra cứu Thông tư 30/2018/TT-BYT".

- BGĐ B/v;
- Khoa Dược;
- Toàn thể ĐD, KTV các khoa phòng, đơn vị, trung tâm BV (Nhóm 1).

Phòng Thực hành Tiền lâm sàng 1, nhà B

Ban Tổ chức

* Thứ Năm/28-05-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Thẩm định Tài liệu học tập năm 4 ngành Răng Hàm Mặt (Module 17, 21).

- Hội đồng thẩm định (TGM).

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Tập huấn nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho điều dưỡng Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Tổ CNTT B/v;
- ĐDT, KTV trưởng, hộ sinh trưởng, ĐD hành chính và toàn thể ĐD, KTV, hộ sinh mới tuyển dụng trong 02 năm trở lại của Bệnh viện.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Sáu/29-05-2020

Sáng

07h30

Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế duyệt nội dung và chương trình đại hội các đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Từ 07g30 - 08g45: Đảng bộ Viện Đào tạo mở và CNTT.

2. Từ 08g45 - 10g00: Đảng bộ Phân hiệu Quảng Trị.

3. Từ 10g00 - 11g30: Đảng bộ Trường Đại học Nghệ thuật.

* Đảng ủy Đại học Huế:
- Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

Chiều

14h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Minh Tâm – Ngành Nội khoa.

- Theo quyết định số 469/QĐ-ĐHH ngày 17/3/2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế.

Hội trường bảo vệ luận án, số 4 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Khóa đào tạo liên tục về cập nhật sàng lọc, chẩn đoán và xử trí ung thư cổ tử cung.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

14h00

Họp BCH Hội Cựu giáo chức.

- BCH Hội Cựu Giáo chức.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội CGC

14h00

Họp thống nhất kế hoạch học tập của các NCS được hỗ trợ bởi dự án Edushare

- Lãnh đạo Phòng ĐT SĐH;
- Lãnh đạo Viện Y sinh học;
- Giám đốc và Điều phối viên dự án Edushare;
- Tất cảcác NCS được hỗ trợ bởi dự án Edushare.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

PGS. TS. Hoàng Bùi Bảo

16h30

Họp cấp ủy mở rộng các Chi bộ cán bộ và Chi bộ sinh viên.

- Chi ủy viên các Chi bộ.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Bảy/30-05-2020

Sáng

08h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở (lần 2) cho NCS Nguyễn Gia Định – chuyên ngành Sản Phụ khoa.

- Theo quyết định số 34/QĐ-ĐHYD ngày 06/01/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở.

Phòng Bảo vệ luận án 1, tầng 4, Trung tâm TT-TV

Chủ tịch Hội đồng

* Chủ nhật/31-05-2020

Chiều

14h00

Tập huấn công tác tuyên truyền về An toàn giao thông cho cán bộ Hội chủ chốt.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên các đơn vị trực thuộc
- Cán bộ, hội viên, sinh viên chủ chốt (theo thông báo của Hội Sinh viên Đại học Huế).

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế

18h30

Cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền An toàn giao thông” năm 2020.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên các đơn vị trực thuộc;
- Đội thi các đơn vị.

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế