Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 22/2019 từ ngày 27-05-2019 đến ngày 02-06-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/27-05-2019

Sáng

08h00

Khóa Đào tạo liên tục Hoạt động trị liệu cho bệnh nhân bại não - module 8 (Từ 27-5 đến 31-5-2019).

- Ban tổ chức;
- Học viên.

Giảng đường 2.04 - nhà B

Ban tổ chức

08h00

Khóa đào tạo “Quality assurance of clinical research”, dự án EDUSHARE.Thời gian: Từ 27-31/5/2019 (cả ngày).

- Toàn thể Nghiên cứu sinh chương trình EDUSHARE;
- Cán bộ Trường quan tâm.

Giảng đường 3.13, Nhà C

Ban Tổ chức

08h30

Tiếp Đại học Khoa học Ứng dụng DIAK, Phần Lan.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- Ban Quản lý Dự án DVINE.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Hội thảo "Phát triển chương trình đào tạo" trong khuôn khổ dự án DVINE.

- Ban Quản lý Dự án DVINE;
- Chuyên gia các Trường Đại học từ Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan, Na Uy.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

Ban Tổ chức

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp xây dựng chương trình chi tiết trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Y sinh.

- BGH;
- Theo Quyết định số 1596/QĐ-ĐHYD ngày 21/05/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế;
- Phòng ĐT-SĐH;
- Viện Y Sinh học;
- BCN BM: Vi sinh, Giải Phẫu, MD-SLB, GPB-PY, Sinh lý, Ký sinh trùng, Di truyền Y học, Sinh hóa, Mô phôi, Huyết học.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp hội đồng xét chọn đề tài KHCN cấp Trường (phiên 3).

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng.

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/28-05-2019

Sáng

07h30

Họp các Trưởng/Phó Module năm 2 và 3 chương trình Y khoa.

- BGH;
- Thường trực Ban đổi mới chương trình; Tổ thư ký;
- Trưởng module năm 2 và năm 3; Trưởng khối Y1 - Y3;
- PGS. Nguyễn Trường An chuẩn bị khung chi tiết các module năm 2, 3 (cũ và mới). PGS.Hoàng Bùi Bảo và TS. Nguyễn Văn Hùng tổng hợp nội dung Hội thảo Hải Phòng.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Làm việc với Công ty GENTIS về triển khai các kỹ thuật di truyền trong y học sinh sản.

-BGH, BGĐ B/v;
-BCN Khoa Sản B/v, BGĐ TT Nội tiết vô sinh;
-TS. Võ Văn Đức, TS. Trương Thị Linh Giang, ThS. Nguyễn Trần Thảo Nguyên, PGS.TS. Hà Thị Minh Thi.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp giao ban 5 tiểu ban CSGD để chuẩn bị Đánh giá giữa chu kỳ.

- BGH;
- Trưởng, Phó, Thư ký 5 Tiểu ban (Theo QĐ số 2884/QĐ-ĐHYD, ngày 16/11/2015);
- Phòng KT-ĐBCLGD.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Họp Hội đồng Y đức cho các đề tài của học viên Sau Đại học.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, ĐT-SĐH.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

16h00

Họp xét điều kiện thi tốt nghiệp CKI, BSNT năm 2019.

- Hội đồng theo Quyết định.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/29-05-2019

Sáng

07h30

Họp chuẩn bị Hội nghị khoa học Bệnh Truyền nhiễm và Bệnh nhiệt đới lần thứ II.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, TCHC, QT-CSVC, KH-TC;
- BCN Bộ môn Truyền Nhiễm.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp bàn phối hợp quản lý sinh viên, học viên thực tập tại Bệnh viện Trường.

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, CTSV và NCKH-HTQT-ĐT-CĐT, KH-TH B/v Trường;
- Phòng ĐTĐH chuẩn bị nội dung liên quan SV;
- Phòng ĐT-SĐH chuẩn bị nội dung liên quan HV;
- Khoa ĐTQT chuẩn bị nội dung liên quan SV nước ngoài.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp bàn trang cấp đồng phục cho CBVC Bệnh viện năm 2019.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: HCQT, QLCL, Điều dưỡng;
- CN. Nguyễn Thị Anh Đào (P.HCQT).

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài DHH 2017 - 04 - 71 của TS. Nguyễn Thanh Thảo.

- Thành viên theo Quyết định số 1605/QĐ-ĐHYD.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

15h00

Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện.

- BGĐ Bv;
- Phòng Điều dưỡng;
- Điều dưỡng trưởng và đại diện bệnh nhân, người nhà bệnh nhân các khoa Lâm sàng.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

15h30

Nghiệm thu cơ sở đề tài DHH2017 - 04 - 65 của ThS. Nguyễn Hồng Trang.

- Thành viên theo Quyết định số 1506/QĐ-ĐHYD.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

16h30

Họp hoàn thiện đề án DOI.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, TC-HC, ĐTSĐH, TT TT-TV;
- Tổ CNTT, TS. Nguyễn Hoàng Bách.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h45

Mở hồ sơ chào giá: Cung cấp lắp đặt hệ thống Camera an ninh, lắp đặt 02 điều hòa cho Phòng máy Bộ môn Sinh hoá.

- Các thành viên tổ tư vấn mua sắm hàng hóa Trường.

Phòng khách hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Năm/30-05-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Làm việc với Công ty Kiểm toán AASC về dự án HPET. (Ngày 30-31/5/2019).

- Công ty Kiểm toán AASC;
- BGH;
- Ban QLDA HPET;

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Họp triển khai công tác tổ chức thi Tuyển sinh CKI, CKII đợt 1 năm 2019.

- BGH;
- Phòng: ĐT-SĐH,
- Lãnh đạo các Phòng: ĐT ĐH, TCHC, KHTC, QT-CSVC,

Phong họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Nghiệm thu gói thầu số 04: Mua thiết bị cho Đơn vị VLTL-PHCN.

- Theo Quyết định số 532/QĐ-BVYD ngày 07/5/2019 của Giám đốc Bệnh viện.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h30

Họp triển khai công tác thi Tốt nghiệp CKI, BSNT 2019.

-BGH;
-Phòng ĐT SĐH;
-Cán bộ theo Quyết định.

Hội trường QT tầng 3 khoa YTCC

GS. Võ Tam

10h00

Họp về thu học phí qua ngân hàng.

-BGH;
- Phòng: KH-TC;
-Trường/phó các Phòng: ĐT ĐH, ĐT SĐH, CTSV; Tổ CNTT;
- Đoàn TN và Hội SV;
-Đại diện Vietinbank

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp Ban xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế.

- Các thành viên Ban xây dựng đề án và Tổ giúp việc theo Quyết định số497/QĐ-ĐHHngày 26/4/2019 của Giám đốc ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương

14h00

Họp Ban quản lý Dự án EDUSHARE.

- BGH;
- BQL Dự án EDUSHARE.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

14h00

Thi Tốt nghiệp CKI, BSNT năm 2019 (Lâm sàng). (Từ ngày 30.5.2019-21.6.2019)

-Hội đồng thi;
-Cán bộ coi thi

Tại các phòng thi

Chủ tịch Hội đồng

15h00

Họp rà soát Hội thảo Dự án EDUSHARE.

- BGH;
- Ban QLDA;
- Lãnh đạo Phòng: KH-TC, TCHC, QT-CSVC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h45

Họp Giao ban Giáo tài các đơn vị.

- Cán bộ trợ lý giáo tài các đơn vị theo Quyết định số 588/QĐ-ĐHYD ngày 14/02/2015.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Sáu/31-05-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám đốc B/v.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng HCQT;
- Đại diện Phòng TCNS.

Phòng họp BGĐ B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

07h30

Nghiệm thu cơ sở đề tài DHH 2017 - 04 - 68 của ThS. Nguyễn Khánh Thùy Linh.

- Thành viên theo Quyết định số 1509/QĐ-ĐHYD.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

07h30

Hội thảo về sáng kiến y tế.

- BGH;
- Khoa Điều dưỡng, các GS ĐH Khon Kaen và học viên Thạc sỹ Điều dưỡng Quốc tế khóa 1.

Phòng học đa chức năng & Phòng dạy BLS, Trung tâm Huế-Halla-Gachon

Ban Tổ chức

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT ĐoànTN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC, Bảo vệ.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội nghị Lao động sáng tạo Trường Đại học Y Dược Huế - lần thứ VII.

- Thường vụ Đảng ủy, BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Phòng chức năng/Trung tâm/Khoa/Bộ môn
- BCH các đơn vị Công đoàn trực thuộc;
- Toàn thể CBVC, NLĐ trong toàn Trường.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Công đoàn

14h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Phạm Ngọc Doanh, chuyên ngành Nội khoa.

- Theo Quyết định số 358/QĐ-ĐHH ngày 27/03/2019 của Giám đốc Đại học Huế.

Hội trường bảo vệ luận án, số 4 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

14h30

Họp bàn về hoạt động đào tạo Thạc sỹ Điều dưỡng Quốc tế.

- BGH;
- Khoa ĐTQT;
- Phòng ĐT-SĐH và các GS Đại học Khon Kaen, Thái lan.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài DHH 2017 - 04 - 68 của ThS. Lê Thị Bích Hiền.

- Thành viên theo Quyết định số: 1509/QĐ-ĐHYD.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

* Thứ Bảy/01-06-2019

Sáng

07h00

Bảo vệ Luận văn tốt nghiệp đại học năm học 2018-2019. (Cả ngày)

- Hội đồng bảo vệ luận văn theo QĐ.

Các hội trường bảo vệ luận văn

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Báo cáo chuyên đề về Nâng cao sức khỏe.

- GS và học viên khóa 1 lớp Thạc sỹ Điều dưỡng Quốc tế.

Phòng học Đa chức năng, Trung tâm Huế-Halla-Gachon

Ban Tổ chức

10h00

Bảo vệ đề cương Thạc sỹ Điều dưỡng Quốc tế khóa 1.

- GS và học viên khóa 1 lớp Thạc sỹ Điều dưỡng Quốc tế.

Phòng học Đa chức năng, Trung tâm Huế-Halla-Gachon

Chủ tịch Hội đồng

* Chủ nhật/02-06-2019

Sáng

07h30

Ngày hội tư vấn tuyển dụng việc làm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2019.

- Đại biểu theo giấy mời;
- BGH, Chủ tịch HĐ trường;
- Đd Lãnh đạo các Phòng/Khoa có liên quan;
- Đd BCH Đoàn TN- Hội SV;
- SV năm cuối khoá và các SV khác có quan tâm.

Hội trường A và khu vực tư vấn tại sân trường

Ban tổ chức

10h00

Trao giải Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” Đại học Huế lần thứ II, năm 2019.

- Đd lãnh đạo Trường;
- Đd lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH;
- Đd Ban Thường vụ Đoàn TN, Ban thư ký Hội SV
- Mỗi đơn vị giới thiệu 10 SV tham dự.

Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo ĐHH, số 20 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng

Chiều

14h00

Toạ đàm giới thiệu dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)”.

- Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế;
- BGH; Chủ tịch HĐ trường;
- Đd Lãnh đạo Phòng: TCHC, CTSV, ĐTĐH, ĐTSĐH, KT-ĐBCLGD, KHTC;
- Đoàn TN, Hội SV;
- SV Y5 và Y6 hệ chính quy;
- Bác sỹ Nội trú, Chuyên khoa I, Thạc sỹ đang học tập và làm việc tại Trường
- Cơ quan đài báo đưa tin.

Hội trường A

Vụ Tổ chức cán bộ-Bộ Y tế

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế