Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 21/2020 từ ngày 18-05-2020 đến ngày 24-05-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/18-05-2020

Sáng

08h00

Khai giảng lớp Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện.

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Ban Tổ chức

08h00

Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Lãnh đạo đơn vị phụ trách KH-CN, Trưởng Phòng KHCN-HTQT;
- Các nhà khoa học được thưởng thành tích về KH-CN (theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế).

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

08h00

Tập trung lớp ôn thi CKI, CKII năm 2020.

- Ban tổ chức;
- Các học viên ôn thi.

Hội trường 1.01

BCH Công đoàn Trường

09h30

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng TC-HC;
- Phụ trách Phòng QT-CSVC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

13h30

Hội thảo khoa học "Hà Nội - Huế - Sài Gòn trong hành trình di sản và an ninh quốc gia".

- Ban Thường vụ các đảng ủy, chi ủy cơ sở; đại diện các tổ chức Đoàn thể;
- Trưởng, phó các đơn vị thành viên;
- Các nhà khoa học thuộc các đơn vị đào tạo, nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn, văn hóa nghệ thuật (theo Công văn số641/ĐHH, ngày 8/5/2020 của Giám đốc ĐHH).
* Báo cáo viên và các nhà khoa học có bài viết tham gia Hội thảo.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế - Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo

* Thứ Ba/19-05-2020

Sáng

07h00

Dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Thường trực Đảng ủy.

Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế, số 07 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

08h00

Tập huấn cán bộ coi thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020.

- Cán bộ coi thi, giám sát thi, thư ký theo Quyết định.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Phó Chủ tịch HĐTS

09h00

Họp Ban điều hành Chương trình VLIR-IUC mở rộng.

- Thành viên Ban Điều hành theoQuyết định số 03/QĐ-ĐHHngày 03/01/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Trưởng, phó các dự án hợp phần.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Giám đốc Chương trình

09h00

Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Trường, Phó Trưởng Phòng/Khoa/Bộ môn, Phó Giám đốc Trung tâm/Viện nhiệm kỳ 2019-2024.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Ban Tổ chức

Chiều

15h30

Họp về Dự án đầu tư mở rộng CSVC tại khu vực An Vân Dương.

- Thường vụ Đảng ủy, BGH, BGĐ Bệnh viện
- Các Đ/c nguyên Thường trực Đảng ủy Trường NK 2015-2020
- Lãnh đạo các Phòng TCHCTT và PC, ĐTĐH, ĐTSĐH, CTCTSV, KHCN-HTQT; Lãnh đạo và CV phụ trách CSVC Phòng KHTC và CSVC (chuẩn bị nội dung)

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/20-05-2020

Sáng

07h30

Đảng ủy Đại học Huế duyệt nội dung và chương trình đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.
1. Từ 07g30 - 08g30: Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ Sinh học.
2. Từ 08g30 - 11g00: Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Sư phạm.

* Đảng ủy Đại học Huế:
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Trưởng, phó các ban Đảng: Tổ chức, Tuyên giáo, UBKT;
- Văn phòng Đảng - ĐT: lãnh đạo và chuyên viên có liên quan.
1. Chi ủy Viện CNSH.
2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHSP.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

08h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp ĐHH 2018 của ThS. Võ Đức Toàn.

- Theo QĐ số 911/QĐ-ĐHYD ngày 13/5/2020.

Phòng họp II

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

09h30

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp ĐHH 2018 của ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

- Theo QĐ số 990/QĐ-ĐHYD ngày 13/5/2020.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Hội thảo xây dựng và biên soạn Module 26 chương trình Y khoa tích hợp dựa trên năng lực.

- BGH;
- Ban chỉ đạo đổi mới CTĐT Trường ĐHYD Huế;
- Trưởng/ Phó module 26;
- Giảng viên BM: Truyền Nhiễm - Lao, Da liễu;
- Tổ Chương trình Phòng ĐTĐH.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban tổ chức

15h00

Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện.

- Phòng Điều dưỡng;
- Khoa DD-TC;
- Điều dưỡng trưởng các khoa lâm sàng;
- Đại diện NB/người nhà NB các khoa lâm sàng.

Phòng Giao ban B/v

Phòng Điều dưỡng

16h00

Họp xét hồ sơ tuyển sinh CKI, CKII năm 2020.

- Hội đồng theo Quyết định;
- Phòng Đào tạo SĐH.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

* Thứ Năm/21-05-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Nghiệm thu gói thầu: “Cung cấp cơ sở Dữ liệu Y học bằng chứng”.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Lãnh đạo Trường Đại học Y Dược tiếp công dân.

- Đd BGH;
- Trưởng phòng TC,HC,TT và PC.

Phòng Hội đồng Trường - Nhà A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Hội thảo xây dựng và biên soạn Module 27 Tâm thần, Thần kinh chương trình Y khoa tích hợp dựa trên năng lực.

- BGH;
- Ban chỉ đạo đổi mới CTĐT Trường ĐHYD Huế;
- Trưởng/ Phó module 27;
- Giảng viên bộ môn Tâm thần, Thần kinh;
- Tổ Chương trình Phòng ĐTĐH.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

14h30

Họp bàn giải quyết sự cố về hệ thống điện tại nhà D và sự cố vỡ ống nước máy nha tại Khoa TMH-M-RHM Bệnh viện.

- Ban Giám đốc B/v;
- Lãnh đạo phòng: QT-CSVC, VTTTB, CNTT B/v;
- BCN khoa TMH-M-RHM

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp kiểm tra hồ sơ Dự án chống xuống cấp nhà B, nhà C.

- BGH;
- Phòng KHTC và CSVC (chuẩn bị nội dung)

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

17h00

Họp kiểm tra công tác xây dựng các công trình cải tạo nhà B, nhà C.

- BGH;
- Tổ giám sát;
- Đơn vị thi công.

Phòng khách hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Sáu/22-05-2020

Sáng

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC, Bảo vệ.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Ban Thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

* Đại học Huế:
- Thành viên Ban Thẩm định theo Quyết định số 659/QĐ-ĐHH ngày 13/5/2020 của Giám đốc Đại học Huế.
* Trường Đại học Y Dược:
- Đd Ban Giám hiệu;
- Lãnh đạo Phòng TCHCTTPC;
- Nhóm soạn thảo Đề án.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Ban Thẩm định

15h30

Lớp tập huấn cập nhật, nâng cao công tác quản lý, thu gom rác thải tại các labo, phòng thực hành tại các khoa, bộ môn.

- BGH;
- Phòng KHTC và CSVC;
- Kĩ thuật viên các Khoa, Bộ môn đã đăng kí;
- PGS. TS. Trần Đình Bình (trình bày báo cáo).


Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Bảy/23-05-2020

Sáng

06h30

Thi tuyển sinh Cao học đợt 1/2020.

- Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế theo Quyết định.

Trường Đại học Sư phạm, 34 Lê Lợi, TP. Huế

Chủ tịch Hội đồng

07h00

Thi tốt nghiệp đại học môn lý luận chính trị ngành Y khoa, RHM, Y học cổ truyền.

- Hội đồng thi.

Nhà G - Trường ĐHYD Huế

Chủ tịch hội đồng

Chiều

13h00

Thi tuyển sinh Cao học đợt 1/2020.

- Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế theo Quyết định.

Trường Đại học Sư phạm, 34 Lê Lợi, TP. Huế

Chủ tịch Hội đồng

* Chủ nhật/24-05-2020

Sáng

06h30

Thi tuyển sinh Cao học đợt 1/2020.

- Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế theo Quyết định.

Trường Đại học Sư phạm, 34 Lê Lợi, TP. Huế

Chủ tịch Hội đồng

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế