Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 21/2018 từ ngày 21-05-2018 đến ngày 27-05-2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/21-05-2018

Sáng

08h00

Đoàn Giám sát UBKT TW làm việc với Đại học Huế về công tác tổ chức và cán bộ.

* Đoàn Giám sát UBKT TW theo QĐ số 732 ngày 10/4/2018 của UBKT TW.
* Bộ Giáo dục và Đào tạo:
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa;
- Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng.
* Đại học Huế:
- Tập thể lãnh đạo ĐHH: Ủy viên BTV Đảng ủy; Giám đốc, các Phó Giám đốc; Chủ tịch Hội đồng ĐHH;
- Chủ tịch và Thư ký 3 Hội đồng chức danh GS năm 2017:
+ Hội đồng 1: GS.TS Lê Văn Thuyết, PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh;
+ Hội đồng 2: PGS.TS Nguyễn Văn Toàn, PGS.TS Hồ Thế Hà;
+ Hội đồng 3: GS.TS Cao Ngọc Thành, GS.TS Lê Đức Ngoan.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi.

Trưởng Đoàn Giám sát UBKT TW

08h00

Lớp đào tạo liên tục Hoạt động trị liệu cho bệnh nhân bại não - Module 4 (Từ ngày 21/5-01/6/18)

- Ban tổ chức lớp học;
- Học viên.

Hội trường 3.13

Ban tổ chức

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

-Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I.

GS. Cao Ngọc Thành

15h30

Họp Đảng ủy.

-Đảng ủy viên.

Phòng họp II.

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp Đoàn tham gia trải nghiệm đợt 1 tại ĐH Y Dược TPHCM từ ngày 23-25/5/2018 (theo kế hoạch hoạt động của Dự án IMPACT-MED và DA HPET).

- BGH;
- BQL DA IMPACT-MED và DA HPET;
- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

* Thứ Ba/22-05-2018

Sáng

08h00

Họp chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: HCQT, KHTH;
- BCN Khoa KSNK và cán bộ phụ trách.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Lễ đóng mở thầu Gói thầu mua khí y tế năm 2018 tại Bệnh viện Trường ĐHYD Huế.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Họp bàn cung cấp hồ sơ cho các cơ sở thực hành của Trường để thực hiện công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu Nghị định 111/NĐ-CP của Chính phủ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH, KH-TC, TC-HC.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

09h00

Lễ đóng mở thầu các gói thầu thuộc dự án Mua thiết bị cho Khoa Gây mê Hồi sức cấp cứu.

- Theo giấy mời.

Phòng khách Hội trường A

Chủ tịch Hội đồng

10h00

Lễ mở Hồ sơ đề xuất tài chính các gói thầu thuộc dự án: Mua vật tư tiêu hao, hàng hóa phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Trường đại học Y- Dược Huế.

- Hội đồng Bên mời thầu;
- Các thành viên theo giấy mời;
- Đại diện các công ty tham gia đấu thầu;

Phòng Giao ban Bv

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

16h00

Họp bàn tổ chức đưa sinh viên đi thực tế tốt nghiệp.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, KHTC;
- Các cán bộ đưa sinh viên đi thực tế tốt nghiệp.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

16h00

Họp Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện Trường.

-BGH; BGĐ B/v;
-Lãnh đạo các Phòng: TCHC, KH-TH B/v.

Phòng họp Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Tư/23-05-2018

Sáng

08h00

Họp Ban Chỉ đạo Chương trình VLIR-IUC Đại học Huế

- Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình VLIR-IUC theo Quyết định số252/QĐ-ĐHHngày 23/3/2017 của Giám đốc ĐHH.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

Chiều

13h30

Thi kết thúc lớp Kỹ thuật khúc xạ năm 2018.

- Ban coi thi, chấm thi;
- Học viên.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

15h00

Họp một số công tác nhân sự Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Chủ tịch công đoàn CSTV Bệnh viện;
- Trưởng Phòng KHTH.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Năm/24-05-2018

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KHCN thuộc chương trình KHCN cấp Bộ năm 2018.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định581/QĐ-ĐHH ngày 17/5/2018 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

08h30

Làm việc với Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, phó Phòng: HCQT, KHTH;
- BCN Khoa KSNK và cán bộ được phân công phụ trách (Chuẩn bị hồ sơ làm việc).

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Làm việc với Công ty CDC về thiết kế bệnh viện 7 tầng.

-Theo giấy mời

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Tiếp TS. Nick Cooling - Đại học Tasmania, Úc.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- PGS.TS. Võ Văn Thắng.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h00

Họp chuẩn bị Hội nghị Khoa học về Bệnh truyền nhiễm miền Trung mở rộng lần thứ 1.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, QT-CSVC, TC-HC, KH-TC;
- BCN BM. Truyền nhiễm.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/25-05-2018

Sáng

08h00

Họp xét chỉ tiêu tuyển dụng năm 2018.

- Hội đồng tuyển dụng.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

10h00

Họp bàn về công tác nhân sự của Khoa Dược.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

15h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Đại học Huế 2016 của ThS. Trương Thị Phương Lan.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

* Thứ Bảy/26-05-2018

Sáng

07h00

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp năm 2018 ngành Y Đa khoa (Cả ngày).

- Hội đồng chấm thi luận văn.

TT Huế Hala, VP khoa ĐD, GĐ 1.01, GĐ 3.13, PH II, HT QT, PH QT, HT Truyền thông, P BVLV Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Làm việc với Bệnh viện FV TP Hồ Chí Minh về chương trình đào tạo nội trú và thực tập sinh.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTSĐH, CTSV.

Phòng họp I

GS. Võ Tam

* Chủ nhật/27-05-2018

Sáng

06h00

Phổ biến kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên.

- BGH;
- Phòng: ĐTĐH, CTSV;
- Các lớp sinh viên (theo kế hoạch)

Hội trường A

Ban tổ chức

07h00

Ngày Hội hiến máu nhân đạo lần thứ 2 năm học 2017 - 2018.

- Tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

Ban tổ chức

08h00

“Ngày hội tư vấn việc làm” cho sinh viên tốt nghiệp năm 2018.

- Theo giấy mời.

Hội trường A và các gian hàng tư vấn

Ban tổ chức

Chiều

14h00

Tọa đàm giới thiệu dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo dự án 585)” do Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế phối hợp với Trường ĐH Y Dược Huế tổ chức.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 25/2016: Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 24/2016: Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 25/6/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle