Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 19/2019 từ ngày 06-05-2019 đến ngày 12-05-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/06-05-2019

Sáng

09h00

Thông báo kết luận của Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2016-2018.

- Hiệu trưởng (nếu vắng cấp phó đi thay);
- Trưởng Phòng: KHTC, QT-CSVC;
- Kế toán trưởng.
* Bệnh viện Trường ĐHYD Huế:
- Đd BGĐ B/v;
- Kế toán trưởng.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Trưởng Đoàn Kiểm toán Nhà nước

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp chuẩn bị giao ban công tác đào tạo học kỳ II.

- BGH;
- BQL Dự án HPET;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, ĐT-SĐH, QT-CSVC, CTSV, KHTC.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp bàn về tổ chức Hội thảo Sư phạm y học dành cho giảng viên Trường ĐHYD Huế.

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, KHTC;
- PGS.TS. Nguyễn Trường An, PGS.TS. Võ Văn Thắng, PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm, TS. Lê Văn Chi, ThS. Nguyễn Văn Hòa, TS. Nguyễn Văn Hùng, PGS.TS. Đặng Công Thuận, ThS. Đào Nguyễn Diệu Trang, TS. Nguyễn Lô.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/07-05-2019

Sáng

08h00

Giao ban công tác KH-TC tháng 5/2019.

- BGH;
- Phòng KH-TC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Giao ban công tác TC-HC tháng 5/2019.

- BGH;
- Phòng TC-HC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp bàn bố trí phòng chờ cho người nhà bệnh nhân tại Khoa Gây mê hồi sức – Cấp cứu.

- BGĐ Bv;
- Lãnh đạo Phòng: HCQT, TCKT;
- BCN các Khoa: GMHS-CC, Phụ sản, CĐHA;
- KS. Cao Minh Tùng.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Giao ban công tác QT-CSVC tháng 5/2019.

- BGH;
- Phòng QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Giao ban công tác Dược Bệnh viện tháng 5/2019.

- BGĐ Bv;
- Khoa Dược B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

15h00

Giao ban công tác ĐT-SĐH tháng 5/2019.

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

16h00

Giao ban công tác Công nghệ thông tin Bệnh viện tháng 5/2019.

- BGĐ Bv;
- Tổ CNTT B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Tư/08-05-2019

Sáng

09h00

Giao ban công tác KT-ĐBCLGD tháng 5/2019.

- BGH;
- Phòng KT-ĐBCLGD.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

10h00

Giao ban công tác ĐTĐH, CTSV tháng 5/2019.

- BGH;
- Phòng: ĐTĐH, CTSV.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

16h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2019 (Họp xét hồ sơ tuyển sinh CKI, CKII) (phiên 2).

- Hội đồng theo Quyết định.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

* Thứ Năm/09-05-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Lễ trao học bổng Cheer For VietNam năm học 2018-2019 cho Sinh viên.

- BGH;
- Đd Lãnh đạo Phòng/Khoa: CTSV, KHCN-HTQT, Điều dưỡng;
- Đd Nhà tài trợ học bổng;
- 73 Sinh viên được nhận học bổng.

Hội trường 1.01

GS. Võ Tam

10h30

Giao ban công tác KHCN-HTQT tháng 5/2019.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Giao ban công tác đào tạo học kỳ II.

- BGH, BGĐ Bv;
- Lãnh đạo các Phòng chức năng/Trung tâm;
- BCN, Giáo vụ ĐH, Giáo vụ SĐH các Khoa/Bộ môn;
- Phòng: ĐTĐH, ĐT-SĐH.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp BCH Công đoàn mở rộng.

- Đd các đơn vị Công đoàn.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Công đoàn

16h00

Họp chuẩn bị tổ chức Chương trình tầm soát tăng huyết áp toàn dân MMM.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

Ban tổ chức

* Thứ Sáu/10-05-2019

Sáng

07h30

Tập huấn quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019.

- Thành phần theo Công văn số440/ĐHH-KHCNMTngày 19/4/2019 của Giám đốc Đại học Huế.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

09h00

Họp bàn thông qua phương án cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Khoa Cơ bản.

- Theo Giấy mời;
- Phòng QT CSVC chuẩn bị nội dung.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Lễ trao học bổng Ươm mầm năm học 2018-2019 cho Sinh viên.

- BGH;
- Đd Lãnh đạo Phòng CTSV;
- Đd Nhà tài trợ học bổng;
- 14 Sinh viên được nhận học bổng.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Hội thảo Phương pháp giảng dạy bằng bệnh nhân ảo - Virtual Patients trong CT đào tạo BS RHM theo hướng tích hợp.

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

GS. Võ Tam

15h00

Giao ban công tác Hành chính Quản trị Bệnh viện tháng 5/2019.

- BGĐ Bv;
- Phòng HCQT B/v.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

16h00

Giao ban Công tác Vật tư trang thiết bị tháng 5/2019.

- BGĐ Bv;
- Phòng VTTTB Bv.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Bảy/11-05-2019

Sáng

07h00

Buổi lễ phát động Chương trình tầm soát tăng huyết áp toàn dân MMM.

- Theo giấy mời.

Sân trường Đại học Y Dược Huế và tiền sảnh Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế

Ban tổ chức

07h30

Khai mạc Cuộc thi Business Innovation Hackathon Đại học Huế, năm 2019.

- Đd lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH;
- Các nhóm sinh viên tham gia cuộc thi.

Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo ĐHH, số 20 Lê Lợi, thành phố Huế

PGĐ Trương Quý Tùng

08h00

Trại sáng tác các tác phẩm Nghệ thuật về Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

- Ban Thường vụ Đoàn TN và Ban Thư ký Hội SV các trường thành viên;
- Trại sinh tham gia Trại sáng tác.

Tiền sảnh Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Huế

10h00

Giao ban công tác Tài chính kế toán tháng 5/2019.

- BGĐ Bv;
- Phòng TCKT B/v.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chiều

14h00

Chương trình "Gương sáng nhân đạo" tuyên dương các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện hiến máu nhân đạo năm học 2018-2019.

- Khách mời;
- Các cá nhân được tuyên dương.

Hội trường A

Ban tổ chức

19h00

Đêm nhạc 18 Mùa nhớ Trịnh Công Sơn.

- Ban Thường vụ Đoàn TN và Ban Thư ký Hội SV các trường thành viên;
- Cán bộ, sinh viên Đại học Huế quan tâm.

Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm, số 32 Lê Lợi

Bí thư Đoàn thanh niên Đại học Huế

* Chủ nhật/12-05-2019

Sáng

08h00

Giới thiệu và ra mắt Học bổng Vietseeds - Huế & Giao lưu với các doanh nghiệp và Đối tác.

- Lãnh đạo các Trường,
- Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội CCB, Ban Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký Hội SV.
- Sinh viên được điều động.

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

Chiều

13h30

Chương trình kỷ niệm "Ngày quốc tế Điều dưỡng".

- Khách mời;
- Sinh viên Khoa Điều dưỡng.

Hội trường A

Ban Tổ chức

14h00

Giải Cờ vua - Cờ tướng sinh viên Đại học Huế lần thứ XIV, năm 2019.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Đại học Huế;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường thành viên;
- 11 đoàn Vận động viên của 11 đơn vị trực thuộc.

Hội trường B, Trường Đại học Luật, đường Võ Văn Kiệt

Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
 • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 27/2016: Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016
 • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
 • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 25/2016: Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016
 • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 24/2016: Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 25/6/2016
 • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 23/2016: Từ ngày 13/6/2016 đến ngày 18/6/2016
 • Tin nổi bật
  Thông tin khác
  Thông tin khác
  Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế