Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 19/2018 từ ngày 07-05-2018 đến ngày 13-05-2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/07-05-2018

Sáng

08h00

Họp Tổ chuyên gia BQL dự án ODA Ý về hồ sơ sửa chữa nhà C.

- BGH;
- Tổ chuyên gia;
- CN. Hồ Ngọc Phước chuẩn bị nội dung.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chiều

14h00

Họp nhóm thường trực và thư ký Hội đồng Y đức.

- Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa ĐTQT

GS. Võ Tam

15h00

Họp rà soát các hoạt động dự án ODA Ý.

- BQL dự án.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Ba/08-05-2018

Sáng

08h00

Họp chuẩn bị Đoàn đi dự Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường ĐH, CĐ Y Dược Việt Nam lần thứ XIX.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT;
- Đ/d lãnh đạo Phòng: KH-TC, TC-HC;
- Đoàn thanh niên;
- Báo cáo viên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Tổ chức báo cáo thử cho các đề tài tham dự Hội nghị KHCN TT các trường ĐH, CĐ Y Dược toàn quốc lần thứ XIX (cả ngày).

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- Đoàn thanh niên;
- Báo cáo viên và giáo viên hướng dẫn.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trương Vĩnh Quý, chuyên ngành Ngoại tiêu hóa.

- Theo quyết định số 224/QĐ-ĐHH ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế.

Đại học Huế - số 4 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Ngô Dũng, chuyên ngành Nội tiết.

- Theo quyết định số 1038/QĐ-ĐHYD ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế.

Hội trường BVLV, tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Tổng kết Lễ Kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển Bệnh viện theo các tiểu ban.

- Thành viên các tiểu ban.

Phòng Giao ban B/v

Ban tổ chức

* Thứ Tư/09-05-2018

Sáng

08h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế bàn về đào tạo sau đại học và xuất bản các ấn phẩm KHCN.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số1388/QĐ-ĐHHngày 11/12/2017 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng.

08h00

Tổ chức báo cáo thử cho các đề tài tham dự Hội nghị KHCN TT các trường ĐH, CĐ Y Dược toàn quốc lần thứ XIX.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- Đoàn thanh niên;
- Các báo cáo viên và Giáo viên hướng dẫn.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Trưởng các Modules 4 và 6 (Dự án HPET và HAIVN) làm việc với Dr. David Duong, Tổ chức HAIVN (08h30 - 09h30: nhóm lâm sàng của TS. Lê Văn Chi; 09h30 - 11h30: Module 4; 14h00 - 15h30: Module 6).

- Theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

BQLDA

09h00

Đóng, mở thầu gói thầu số 04: Mua máy khử khuẩn Bệnh viện.

- Bên mời thầu theo quyết định số 2291/QĐ-ĐHYD ngày 10/10/2017;
- Các nhà thầu.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Làm việc với Ông Kshitij Datta Rishi, Wipro GE Healthcare - Ấn Độ và Tổ chức HAIVN.

- Theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Họp chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp hệ chính quy (Lý thuyết và thực hành).

- BGH;
- Đ/d lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, KH-TC, QT-CSVC.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

15h00

Họp bàn phương án chi trả phụ cấp ưu đãi cho một số chuyên ngành.

- BGH;
- Trưởng/Phó Phòng: KHTC, TCHC, Công đoàn Trường.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp nghe báo cáo phương án thi công đường điện nguồn cho nhà học 7 tầng.

- BGH;
- Thành viên tổ giám sát thi công nhà 7 tầng;
- Đại diện nhà thầu xd nhà 7 tầng; Đại diện đơn vị thi công đường điện;
- Trưởng/Phó phòng HCQT B/v.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

17h00

Họp thương thảo hợp đồng 2 gói thầu mua máy chiếu, hệ thống âm thanh cho các giảng đường nhà học 7 tầng.

- BGH
- Thành viên tổ mời thầu;
- Đại diện các nhà thầu.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Năm/10-05-2018

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Hội nghị tự chủ đại học theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

* Các trường đại học thành viên:
- Chủ tịch Hội đồng trường;
- Hiệu trưởng (Cấp trưởng vắng cấp phó đi thay);
- CT Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, CT Hội SV;
- Đ/d lãnh đạo Phòng: TC-HC, KH-TC, QT-CSVC, ĐTĐH, ĐTSĐH, KHCN-HTQT, KT-ĐBCLGD, CTSV;
- Kế toán trưởng.
* Bệnh viện Trường Đại học Y Dược:
- Thủ trưởng đơn vị (cấp trưởng đi vắng cấp phó đi thay);
- Đại diện lãnh đạo các phòng: HCQT, KH-TC, TCKT;
- Kế toán trưởng.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

09h00

Module 5 (Dự án HPET và HAIVN) làm việc với Dr. David Duong - Tổ chức HAIVN.

- Theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

BQLDA

Chiều

13h30

Hội nghị "Xác định mục tiêu các Modules theo hướng tích hợp" của Chương trình đào tạo BS Răng Hàm Mặt.

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban tổ chức

14h00

Nghiệm thu sơ bộ Công trình Nhà học và thí nghiệm 7 tầng Trường Đại học Y Dược.

* Đại diện BQLDA Bộ GD-ĐT.
* Đại học Huế:
- Ban CSVC: Lãnh đạo Ban và cán bộ giám sát;
- Ban KHTC: Kế toán trưởng XDCB
* Trường ĐHYD:
- Đại diện BGH;
- Phòng CSVC: Trưởng phòng, cán bộ giám sát.
* Đơn vị thiết kế; đơn vị thi công; đơn vị giám sát và các đơn vị cung cấp lắp đặt thiết bị.

Nhà 7 tầng Trường Đại học Y Dược, số 06 Ngô Quyền

Trưởng Ban Cơ sở vật chất

15h00

Họp tổng kết công tác tổ chức Festival khoa học 2018.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Sáu/11-05-2018

Sáng

10h00

Họp bàn đào tạo SĐH của Khoa Dược.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: ĐTSĐH, TC-HC;
- BCN Khoa Dược.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy - Ban Giám đốc Bệnh viện.

- Đảng ủy BP B/v;
- BGĐ B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Tổng kết các hoạt động kỷ niệm 20 xây dựng và phát triển Bệnh viện và họp một số công tác nhân sự Bệnh viện.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Bảy/12-05-2018

Sáng

07h15

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế lần thứ 5.

- Theo giấy mời.

HTA, PHII, HT 1.01, GĐ 3.13, HT Quốc tế, phòng BVLV

Ban tổ chức

07h30

Khai mạc Cuộc thi Business Innovation Hackathon Đại học Huế, năm 2018.

* Các trường đại học thành viên:
- Đ/d lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH, CTSV;
- Các nhóm sinh viên tham gia cuộc thi.

Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương

08h00

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra (02 ngày: 12&13/5/2018).

- Các học viên lớp học theo Quyết định số479/QĐ-ĐHHngày 27/4/2018 của Giám đốc Đại học Huế.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng

* Chủ nhật/13-05-2018

Sáng

07h30

Chương trình tình nguyện "Khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế"

- Thành viên Đoàn tình nguyện.

Trạm Y tế xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh TT Huế.

Ban tổ chức

08h00

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra (02 ngày: 12&13/5/2018).

- Các học viên lớp học theo Quyết định số479/QĐ-ĐHHngày 27/4/2018 của Giám đốc Đại học Huế.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng

Chiều

14h00

Chung kết, trao giải cuộc thi Business Innovation Hackathon và Phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” Đại học Huế lần thứ I, năm 2018.

- Đ/d lãnh đạo các trường;
- Đ/d lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH, CTSV;
- Đ/d Ban Thường vụ Đoàn TN, Ban thư ký Hội SV
- Cán bộ, sinh viên được điều động theo Công văn của Đại học Huế.

Hội trường tầng 3, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế