Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 17/2019 từ ngày 22-04-2019 đến ngày 28-04-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/22-04-2019

Sáng

08h00

Tiếp GS. Lawrence Edward Ginsberg, Trung tâm Ung thư MD Anderson, Đại học Texas, Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Bộ môn CĐHA.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Seminar "Chẩn đoán hình ảnh đầu mặt cổ"

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

09h00

Họp ký kết các nhiệm vụ hoạt động KHCN và Đào tạo.

- Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng phụ trách.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp rà soát hoạt động tổ chức Ngày hội sức khỏe 2019.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, CTSV, QT-CSVC, KHTC;
- Công đoàn Trường,
- BQL Dự án Hue-Gachon.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp triển khai công tác xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019.

- BGH;
- Các GS, PGS, TS;
- Lãnh đạo các Phòng: TC-HC, KHCN-HTQT, ĐT ĐH, ĐT SĐH.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

19h00

Buổi biểu diễn của ban nhạc Jazz, bang Baden Wurrtemberg, Đức.

- Theo giấy mời.

Sân Trường Đại học Y Dược Huế

Ban tổ chức

* Thứ Ba/23-04-2019

Sáng

08h00

Lễ đóng, mở thầu dự án: Mua hàng hóa vật tư y tế, vật tư thay thế phục vụ công tác khám và điều trị quý I, II năm 2019 cho Bệnh viện Trường ĐHYD Huế.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

TS. Nguyễn Sanh Tùng

14h00

Họp thẩm định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Khoa Quốc tế - Đại học Huế.

- Thành viên Ban thẩm định theo Quyết định số428/QĐ-ĐHHngày 16/4/2019 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Ban Thẩm định

16h00

Họp chuẩn bị đón đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định trong quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện.

- BGĐ;
- Lãnh đạo Phòng: HCQT, TCKT, KHTH, Điều dưỡng
- BCN Khoa KSNK chuẩn bị nội dung.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h30

Họp triển khai chương trình Future Docs 2019.

- BGH, BGĐ B/v;
- Khoa Đào tạo Quốc tế;
- Các Khoa/Bộ môn tham gia chương trình.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h30

Triển lãm sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 và trao giải vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2019.

- Đd lãnh đạo đơn vị;
- Đd lãnh đạo Trung tâm Thông tin - Thư viện.

Trung tâm Học liệu Đại học Huế, số 20 Lê Lợi

PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung

* Thứ Tư/24-04-2019

Sáng

07h30

Coi thi kết thúc lớp Kỹ thuật khúc xạ.

- Phòng khám Mắt;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT và các học viên.

Phòng Giao ban B/v

Ban coi thi

08h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho nghiên cứu sinh Phạm Quang Tuấn, chuyên ngành Nội khoa.

- Theo Quyết định số 679/QĐ-ĐHYD ngày 14/3/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Phòng Bảo vệ luận án, tầng 2 K.YTCC

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Tiếp Ngài Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam.

- Theo giấy mời.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp chuẩn bị hồ sơ đào tạo Quản lý y tế cho cán bộ quản lý.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐT-SĐH, TCHC, KHTC;
- Viện Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

TS. Nguyễn Sanh Tùng.

15h30

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng.

- Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

18h30

Chung kết cuộc thi ‘Đố vui Nội khoa”.

- Đại biểu (TGM);
- CBVC-NLĐ;
- Sinh viên có quan tâm.

Hội trường A

Ban tổ chức

* Thứ Năm/25-04-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Tiếp đoàn Công ty Dentium Việt Nam.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Khoa RHM.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp bàn về công tác quản lý các hoạt động dịch vụ tại Bệnh viện (Chủ tịch Công đoàn B/v chuẩn bị nội dung).

- BGĐ B/v;
- Chủ tịch Công đoàn B/v;
- Lãnh đạo Phòng: HCQT, TCKT, TCNS, KHTH, QLCLBV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp tiểu ban xây dựng Nghị quyết Chuyên đề của Đảng ủy về sử dụng nguồn lực.

- Theo Quyết định số 167-QĐ/ĐU ngày 17/4/2019 của Đảng ủy Trường ĐHYD.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho nghiên cứu sinh Phan Cảnh Duy, chuyên ngành Ngoại khoa.

- Theo Quyết định số 841/QĐ-ĐHYD ngày 27/3/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Phòng Bảo vệ luận án, tầng 2 K.YTCC

Chủ tịch Hội đồng

15h00

Họp thanh quyết toán nhà bệnh viện 6 tầng.

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: KH-TC, QT-CSVC;
- Kể toán trưởng B/v;
- Thành viên BQLDA XD BV 6 tầng.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Thi đấu chung kết và Lễ bế mạc trao thưởng giải Bóng đá CB, VC, LĐ Đại học Huế, lần thứ XVI - năm 2019.

- BCH các Công đoàn cơ sở;
- Các đội bóng tham dự giải;
- CB, VC, LĐ và sinh viên Đại học Huế quan tâm.

Sân cỏ nhân tạo Trường Đại học Luật, đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

16h00

Mở hồ sơ mời chào giá cung cấp hóa chất, dụng cụ (bổ sung) cho Khoa Dược

- Theo giấy mời.

Phòng khách Hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Sáu/26-04-2019

Sáng

08h00

Làm việc với đoàn Thanh tra - Sở Y tế về kiểm tra việc thực hiện các quy định trong quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện.
(Khoa KSNK chuẩn bị báo cáo)

- BGĐ;
- Lãnh đạo phòng: HCQT, TCKT, KHTH, Điều dưỡng;
- BCN Khoa KSNK.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Hội thảo Phương pháp giảng dạy môn Quản lý Điều dưỡng của Dự án Huế-Gachon.

- Theo giấy mời.

Phòng học Đa chức năng - Trung tâm Hue-Halla-Gachon

Ban tổ chức

Chiều

13h30

Khóa Đào tạo liên tục về Sản phụ khoa và Vô sinh năm 2019.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

14h00

Họp Đảng ủy Bộ phận Bệnh viện.

- Đảng ủy BP B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Lễ trao bằng Thạc sỹ Điều dưỡng cho CBGD Khoa Điều dưỡng theo chương trình hỗ trợ của Dự án Hue-Gachon.

- Theo giấy mời.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Hội thảo triển khai đánh giá chương trình đào tạo.

- Theo giấy mời.

Phòng học Đa chức năng - Trung tâm Hue-Halla-Gachon

Ban tổ chức

16h00

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ cán bộ.

- Chi ủy viên.

Hội trường 1.01

TS. Nguyễn Sanh Tùng.

16h00

Giao ban Công tác điều trị tháng 04/2019. Trình bệnh và bình bệnh án khoa Nội TH-NT.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/Phó phòng: KHTH, Điều dưỡng, Khoa Dược;
- BCN, BS điều trị và Điều dưỡng trưởng Khoa Nội TH-NT;
- BCN và điều dưỡng các khoa Lâm sàng.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

17h00

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ sinh viên.

- Chi ủy viên chi bộ.

Giảng đường 1.03

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Bảy/27-04-2019

Sáng

08h00

Ngày hội sức khỏe 2019 với chủ đề "Khỏe là đẹp" dành cho cán bộ nữ và sinh viên điều dưỡng.

- Theo giấy mời.

Sân trường- khu vực gần Trung tâm TT-TV

Ban tổ chức

10h00

Họp xét chỉ tiêu bổ sung nhân sự Đại học cho các Khoa, Phòng, đơn vị Bệnh viện.

- Hội đồng tuyển dụng B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 27/2016: Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế