Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 16/2021 từ ngày 19-04-2021 đến ngày 25-04-2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/19-04-2021

Sáng

07h30

Giao ban Ban Giám đốc với Hiệu trưởng/Viện trưởng các Đơn vị thành viên.

- Hiệu trưởng.

Phòng họp Giám đốc Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

08h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Đào Nguyễn Diệu Trang.

- Thành viên Hội đồng chấm Luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế theo Quyết định số202/QĐ-ĐHHngày 05/3/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Trường Đại học Y - Dược: đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách;
- Nghiên cứu sinh và những người quan tâm.

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó Phòng: KH-TH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Giao ban Phòng Đào tạo Đại học và Phòng Chính trị-CTSV.

- BGH;
- Phòng Đào tạo Đại học và Phòng Chính trị-CTSV.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban Phòng Khảo thí-BĐCLGD.

- BGH;
- Phòng Khảo thí-BĐCLGD.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

10h30

BGH gặp mặt học viên lớp Thạc sĩ Y sinh học khóa 7.

- BGH;
- Phòng TCHC TTPC; ĐT SĐH; Khoa ĐTQT, Viện Y sinh học.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Ban chỉ đạo tiêm chủng vaccine COVID-19 của Bệnh viện Trường.

- Theo Quyết định số 492/QĐ-BVYD ngày 14/4/2021.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Họp chuẩn bị tiếp Đoàn Ngân hàng Thế giới.

- BGH;
- Đại diện Lãnh đạo Phòng: TCHC-TTPC, ĐTĐH, KHTC-CSVC, CT-CTSV;
- Trung tâm YHGĐ;
- Bí thư Đoàn TNCS HCM
- Đại diện BCN Khoa RHM.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

14h00

Giao ban Phòng Đào tạo Sau đại học.

- BGH;
- Phòng Đào tạo Sau đại học.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

15h00

Họp chuẩn bị Lễ tốt nghiệp và Trao bằng Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2021.

- BGH;
- Phòng ĐT SĐH;
- Đại diện lãnh đạo Phòng: TCHC-TTPC, KHTC-CSVC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp Tổ Khám sàng lọc trước tiêm chủng và Đội Tiêm chủng vaccine COVID-19 của Bệnh viện Trường.

- Theo Quyết định số 493/QĐ-BVYD ngày 14/4/2021 và 505/QĐ-BVYD ngày 15/4/2021.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp chuẩn bị Hội nghị NCKH Sinh viên năm 2021.

- BGH;
- Phòng ĐTĐH;
- Đại diện lãnh đạo phòng: TCHC-TTPC, KHTC-CSVC, KHCN-HTQT, Đoàn TN - Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

- Ban Thường vụ.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/20-04-2021

Sáng

09h00

Lớp đào tạo Y khoa liên tục trực tuyến “Phẫu thuật lấy sỏi thận qua da đường hầm nhỏ”.

- BGĐ;
- Khoa Ngoại Tiết niệu - Thần kinh;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Hội trường Viện Y sinh học, tầng 3 Nhà C

Ban Tổ chức

Chiều

13h30

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc với Đại học Huế về việc giải phóng mặt bằng các dự án của Đại học Huế.

- Hiệu trưởng.

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, số 16 Lê Lợi

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

15h00

Họp Hội đồng tuyển sinh lớp Trung cấp chính trị - hành chính Bệnh viện Trung ương Huế và Trường ĐH Y - Dược, Đại học Huế năm học 2021-2022.

- Đại diện Ban Giám hiệu.

Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Chủ tịch Hội đồng

15h30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế mở rộng.

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

17h00

Tiếp Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam.

- Theo Giấy mời.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/21-04-2021: Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

* Thứ Năm/22-04-2021

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h00

Tiêm chủng Vaccine COVID-19 cho cán bộ y tế của Bệnh viện Trường. (Thời gian tiêm: 03 ngày từ 22 - 24/4/2021).

- BGĐ Bv;
- Tổ Khám sàng lọc trước tiêm chủng và Đội Tiêm chủng vaccine COVID-19 của B/v Trường;
- Cán bộ có tên trong danh sách tiêm chủng.

Phòng Hoạt động trị liệu Khoa PHCN, tầng 1 Nhà C

BCĐ tiêm chủng vaccine của BV theo Quyết định số 492/QĐ-BVYD

10h00

Lễ trao học bổng Hoàn Mỹ năm 2020 cho sinh viên.

- BGH;
- Phòng Chính trị - CTSV;
- Đại điện Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ;
- Các sinh viên được nhận học bổng.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

10h00

Lãnh đạo Trường Đại học Y - Dược tiếp công dân.

- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Họp trực tuyến về triển khai chương trình thực tập lâm sàng cho sinh viên Trường Đại học Quốc tế về Sức khỏe và Phúc lợi xã hội Nhật bản (IUHW) năm 2022.

- BGH;
- PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng, Giám đốc B/v Trường;
- Khoa ĐTQT;
- Lãnh đạo phòng NCKH-ĐN-ĐT B/v Trường.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do Bệnh viện hỗ trợ kinh phí năm 2020 – HĐ1

- Theo Quyết định số 825/QĐ-ĐHYD ngày 06/04/2021.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Họp xét điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2021.

- BGH
- Phòng ĐTĐH.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp Đoàn ra tham dự Hội nghị KHCNTT ngành Y tế lần thứ XX.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- Đoàn Thanh niên;
- Các báo cáo viên.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

* Thứ Sáu/23-04-2021

Sáng

08h00

Họp thảo luận về nghiên cứu hợp tác với tổ chức REI tại Việt Nam và Đại học Duke, Hoa Kỳ (trực tiếp và trực tuyến)

- BGH;
- Phòng KHCN - HTQT;
- BCN Khoa/Bộ môn: YTCC, Tai Mũi Họng;
- Nhóm cán bộ tham gia vào nghiên cứu;
- TS. Hồ Xuân Dũng

Phòng họp Quốc tế, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Thành viên Hội đồng Đại học Huế theo Quyết định số1117/QĐ-BGDĐTngày 05/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Lễ Công bố Quyết định công nhận Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Đại học Huế:
- Hội đồng Đại học Huế theo Quyết định số1117/QĐ-BGDĐTngày 5/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
* Các trường đại học, viện thành viên; đơn vị thuộc và trực thuộc:
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị;
- Thành viên Hội đồng Trường là viên chức của đơn vị.

Hội trường tầng 3 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

16h00

Họp về phương án tái bố trí phòng làm việc các phòng chức năng và khoa tại nhà 3 tầng (phiên 2).

- BGĐ B/v;
- Trưởng các Phòng: KHTH, TC-HC, Điều dưỡng, VTTTB, TCKT, QLCL;
- Phòng QT-CSVC (chuẩn bị nội dung).

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Bảy/24-04-2021

Sáng

08h00

Họp Hội đồng tuyển dụng thông qua chỉ tiêu tuyển dụng viên chức và tuyển dụng HĐLĐ năm 2021.

- Hội đồng tuyển dụng.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Văng Kiến Được.

- Thành viên Hội đồng chấm Luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế theo Quyết định số219/QĐ-ĐHH ngày 09/3/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Trường Đại học Y - Dược: đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách;
- Nghiên cứu sinh và những người quan tâm.

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Chương trình đào tạo y khoa liên tục trong "Chẩn đoán và điều trị viêm gan B, viêm gan C mạn tính".
Chủ đề: “Tối ưu hóa trong quản lý bệnh lý viêm gan B mạn tính”.

- BTC và học viên đăng ký.

KS. Azerai La Residence Huế (Số 05 Lê Lợi, TP. Huế)

GS.TS. Trần Văn Huy

Chiều

14h00

Chương trình tư vấn thực tập sinh Điều dưỡng tại Vương Quốc Anh.

- Công ty cổ phần đầu tư Y Khoa Hồng Anh;
- BGH;
- Đd lãnh đạo Phòng/Khoa: CT-CTSV, ĐTĐH, ĐTSĐH, ĐTQT, Điều dưỡng;
- SV quan tâm.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

14h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Đinh Đức Huy.

- Thành viên Hội đồng chấm Luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế theo Quyết định số209/QĐ-ĐHHngày 09/3/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Trường Đại học Y Dược: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách;
- Nghiên cứu sinh và những người quan tâm.

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Ngày Hội “Gương sáng nhân đạo”.

- Khách mời;
- Sinh viên được tuyên dương.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

19h00

Chung kết Cuộc thi tiếng hát Pháp ngữ lần thứ IV – La Voix.

- Khách mời;
- Thí sinh dự thi;
- Cán bộ và sinh viên quan tâm.

Hội trường A

Ban Tổ chức

* Chủ nhật/25-04-2021

Sáng

08h00

Ngày hội tìm kiếm tài năng trẻ dành cho sinh viên năm cuối khóa ngành Y khoa và ngành Răng Hàm Mặt.

- BGH;
- Phòng Chính trị - CTSV;
- Đại diện Công ty CP TTH Group;
- Sinh viên ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt năm 6.

Hội trường A

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Chiều

19h00

Chung kết Cuộc thi “Dược SV 2021”.

- Khách mời;
- Các đội thi;
- Cán bộ và sinh viên quan tâm.

Hội trường A

Ban Tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế