Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 16/2018 từ ngày 16-04-2018 đến ngày 22-04-2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/16-04-2018

Sáng

08h00

Phiên Khai mạc Họp Ban chỉ đạo hỗn hợp Chương trình VLIR-IUC.

- Đại biểu theo giấy mời.
- Chủ nhiệm Chương trình VLIR-IUC;
- Trưởng, phó các Dự án.

Khách sạn Sài Gòn Morin, 30 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

13h30

Họp Xây dựng Đề cương Dự án, Chương trình VLIR-IUC Giai đoạn 2 (2 ngày 16-17/4/2018).

- Đại biểu theo giấy mời.
- Chủ nhiệm Chương trình;
- Trưởng phó và thành viên các dự án.

Khách sạn Sài Gòn Morin, 30 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

14h00

Hội thảo “Xây dựng chương trình giảng dạy tiền lâm sàng trong chương trình đào tạo Y khoa tích hợp dựa trên năng lực”. ( Chiều ngày 16/4 và chiều 17/4/2018)

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

15h00

Họp các ban Lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển Bệnh viện.

- Thành viên các ban Lễ kỷ niệm.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/17-04-2018

Sáng

07h30

Tập huấn sử dụng phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2019 (từ ngày 17/4 đến 21/4/2018).

* Các trường thành viên, đơn vị trực thuộc, Khoa Du lịch, Khoa GDTC và Bệnh viện Trường ĐHYD:
- Lãnh đạo Phòng KHTC;
- Kế toán trưởng (phụ trách kế toán); Uỷ quyền kế toán trưởng;
- Kế toán viên các phần hành liên quan.
(Theo Thông báo kế hoạch tập huấn cụ thể của Đại học Huế).

Hội trường Đại học Huế, 03 Lê Lợi

Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính - Đại học Huế

09h00

Làm việc với các tiểu ban chuyên trách các tiêu chuẩn kiểm định CTĐT cử nhân Điều dưỡng.

- Tất cả các thành viên của tiểu ban.
- Ban thư ký HĐ tự đánh giá CTĐT CN Điều dưỡng.

VP Khoa Điều dưỡng

Chủ tịch Hội đồng

10h00

Họp bàn tổ chức các lớp ôn thi tuyển sinh CKI, CKII và hệ liên thông.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

Chủ tịch Công đoàn

Chiều

14h00

Lễ Khai mạc giải bóng đá CB, VC, LĐ Đại học Huế lần thứ XV, năm 2018

- Đại biểu (Giấy mời);
- BCH các Công đoàn cơ sở;
- Các đội bóng tham dự giải;
- CB, VC, LĐ và sinh viên Đại học Huế quan tâm.

Sân cỏ nhân tạo Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế (số 52 - Hồ Đắc Di, thành phố Huế)

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

14h00

Hội nghị Giao ban công tác Đại học Huế quý II/2018.

- Hiệu trưởng các trường.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

14h00

Hội thảo “Xây dựng chương trình giảng dạy tiền lâm sàng trong chương trình đào tạo Y khoa tích hợp dựa trên năng lực”.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

16h00

Họp chuẩn bị một số công tác về đề án phát triển Bệnh viện Trường- Cơ sở 2.

- BGH;
- Thành viên Tổ công tác xây dựng đề án theo QĐ số 1062/QĐ-ĐHYD ngày 13/4/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp xây dựng dự án đầu tư trang thiết bị khối khoa học cơ bản.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: QT-CSVC (KS. Tú chuẩn bị nội dung)
- BCN: Khoa Cơ bản, BM Giải phẫu; CN. Hợp Khánh
- Đơn vị tư vấn (Việt Long).

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/18-04-2018

Sáng

07h00

Khóa đào tạo liên tục "Cập nhật Gây mê hồi sức năm 2018". (Từ ngày 18-19/4/2018)

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức.

07h30

Tập huấn sử dụng phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2019 (từ ngày 17/4 đến 21/4/2018).

* Các trường thành viên, đơn vị trực thuộc, Khoa Du lịch, Khoa GDTC và Bệnh viện Trường ĐHYD:
- Lãnh đạo Phòng KHTC;
- Kế toán trưởng (phụ trách kế toán); Uỷ quyền kế toán trưởng;
- Kế toán viên các phần hành liên quan.
(Theo Thông báo kế hoạch tập huấn cụ thể của Đại học Huế).

Hội trường Đại học Huế, 03 Lê Lợi

Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính - Đại học Huế

08h00

Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc với Đại học Huế về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW (Khóa XI).

* Từ 8 h00 đến 10h30: Làm việc với lãnh đạo ĐHH
- Đại diện Ban Giám hiệu các trường đại học thành viên và lãnh đạo đơn vị trực thuộc;
* Từ 10h30 đến 12h00: Làm việc với các nhóm cán bộ quản lý, giảng viên.
- Nhóm 1: Cán bộ quản lý tại phòng I.2;
- Nhóm 2: Các giảng viên, làm việc tại Phòng I.1;
Theo thành phần mời của Văn phòng ĐHH và Ban Khảo thí - ĐBCL.

Phòng họp I.2 và I.7, số 4 Lê Lợi.

Trưởng Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội và Giám đốc ĐHH

09h00

Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Đại học Huế của TS. Nguyễn Sanh Tùng.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Làm việc với các Tiểu ban chuyên trách các tiêu chuẩn Kiểm định CTĐT cử nhân YTCC.

- Tất cả các thành viên của các tiểu ban;
- Ban thư ký HĐ tự đánh giá CTĐT CN YTCC.

VP Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học Đại học Huế năm 2018.

- Theo QĐ của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

14h00

Làm việc với nhà đầu tư thống nhất về đề án xây dựng Bệnh viện Trường-Cơ sở 2.

- Theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

GS. Cao Ngọc Thành

15h30

Làm việc với GS. Lê Gia Vinh, Chủ tịch Hội Hình thái học về Đại hội Hội Hình thái học tháng 8/2018 do Trường ĐHYD Huế đăng cai tổ chức.

- BGH;
- TS. Nguyễn Sanh Tùng
- Đd lãnh đạo phòng: TC-HC, KHCN-HTQT.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Sơ tuyển đề tài KHCN cấp Bộ năm 2019.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Năm/19-04-2018

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

07h30

Tập huấn sử dụng phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2019 (từ ngày 17/4 đến 21/4/2018).

* Các trường thành viên, đơn vị trực thuộc, Khoa Du lịch, Khoa GDTC và Bệnh viện Trường ĐHYD:
- Lãnh đạo Phòng KHTC;
- Kế toán trưởng (phụ trách kế toán); Uỷ quyền kế toán trưởng;
- Kế toán viên các phần hành liên quan.
(Theo Thông báo kế hoạch tập huấn cụ thể của Đại học Huế).

Hội trường Đại học Huế, 03 Lê Lợi

Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính - Đại học Huế

08h00

Họp xét kỷ luật sinh viên vắng học dài ngày, xét duyệt điểm Rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018.

- BGH
- Lãnh đạo, CV Phòng: CTSV, ĐTĐH.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Lễ đóng, mở thầu gói thầu: Mua bổ sung vật tư tiêu hao thay thế phục vụ công tác chuyên môn năm 2018".

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Làm việc với các tiểu ban chuyên trách các tiêu chuẩn Kiểm định CTĐT Dược học

- Tất cả các thành viên của các tiểu ban;
- Ban thư ký HĐ tự đánh giá CTĐT Dược học.

VP Khoa Dược

Chủ tịch Hội đồng

09h30

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường của Sinh viên - Hội đồng 1.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Họp bàn về kinh phí đào tạo Sau đại học.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KH-TC, ĐT SĐH.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

15h00

Giao ban Ban Quản lý dự án 585 - Bộ Y tế.

-Ban Quản lý dự án.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

16h00

Họp rà soát công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển Bệnh viện Trường. (Bệnh viện chuẩn bị nội dung).

- BGH; BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, KHTH B/v, HCQT B/v, TCKT B/v.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Sáu/20-04-2018

Sáng

07h30

Tập huấn sử dụng phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2019 (từ ngày 17/4 đến 21/4/2018)

* Các trường thành viên, đơn vị trực thuộc, Khoa Du lịch, Khoa GDTC và Bệnh viện Trường ĐHYD:
- Lãnh đạo Phòng KHTC;
- Kế toán trưởng (phụ trách kế toán); Uỷ quyền kế toán trưởng;
- Kế toán viên các phần hành liên quan.
(Theo Thông báo kế hoạch tập huấn cụ thể của Đại học Huế).

Hội trường Đại học Huế, 03 Lê Lợi

Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính - Đại học Huế

Chiều

14h00

Họp rà soát tổng thể công tác tổ chức tổng kết KHCN giai đoạn 2012-2017 và Festival Khoa học 2018.

- Theo giấy mời;

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp Hội đồng thi đua-khen thưởng xét khen thưởng KHCN giai đoạn 2012-2017.

- Hội đồng TĐ-KT.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Bảy/21-04-2018

Sáng

07h30

Tập huấn sử dụng phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2019 (từ ngày 17/4 đến 21/4/2018).

* Các trường thành viên, đơn vị trực thuộc, Khoa Du lịch, Khoa GDTC và Bệnh viện Trường ĐHYD:
- Lãnh đạo phòng KHTC;
- Kế toán trưởng (phụ trách kế toán)Uỷ quyền kế toán trưởng;
- Kế toán viên các phần hành liên quan.
(Theo Thông báo kế hoạch tập huấn cụ thể của Đại học Huế).

Hội trường Đại học Huế, 03 Lê Lợi

Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính - Đại học Huế

07h30

Tổ chức tư vấn định hướng nghề nghiệp và đào tạo Sau đại học cho sinh viên hệ chính quy năm cận cuối - tốt nghiệp năm 2019 (cả ngày).

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐT-SĐH,
- Lãnh đạo và CV Phòng: CTSV.

Hội trường A

GS. Võ Tam

08h00

Khóa Đào tạo liên tục “Cập nhật chẩn đoán và điều trị nhiễm Helicobacter Pylori ở trẻ em”.

- Ban tổ chức;
- Học viên đăng kí.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

08h00

Tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm chuyên dụng SPSS trong nghiên cứu khoa học cho học viên SĐH (cả ngày).

- Theo giấy mời;

Phòng máy tính, tầng 4, Trung tâm-TT-TV

Ban tổ chức

* Chủ nhật/22-04-2018

Sáng

07h00

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Đại học Huế lần thứ IV, năm 2018

- Đại diện lãnh đạo các trường;
- Đại diện: BTV Đoàn Thanh niên, BTK Hội sinh viên, Phòng CTSV;
- Cán bộ, sinh viên được điều động tham gia (theo Công văn số374/TB-ĐHHngày 30 tháng 3 năm 2018 của ĐHH).

Nhà Thi đấu Khoa Giáo dục - Thể chất

PGĐ. Trương Quý Tùng, Trưởng Ban tổ chức Đại hội

08h00

Lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng "Quản lý sử dụng kháng sinh và phân tích sử dụng thuốc". (Từ ngày 22 - 28/04)

- Ban tổ chức;
- Học viên.

Giảng đường 1.1 - Khoa YTCC

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 25/2016: Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 24/2016: Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 25/6/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle