Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 15/2019 từ ngày 08-04-2019 đến ngày 14-04-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/08-04-2019

Sáng

08h15

Tiếp GS. Trịnh Đình Hỷ, Cộng hòa Pháp và GS. Frank A. Stackhouse, Trung tâm Y khoa Harborview, Đại học Washington, Hoa Kỳ.

- BGH, BGĐ Bv;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM Nội, BCN Khoa Nội Tổng hợp-Nội tiết Bv, TT NSTH Bv
- PGS.TS. Trần Văn Huy, GS. Nguyễn Hải Thủy.

Phòng họp I

GS. Võ Tam

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

19h00

Khai mạc "Chương trình song tấu guitar Thu Le và Thierry Besesgin - L".

- Theo giấy mời.

Hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/09-04-2019

Sáng

08h00

Giao ban công tác KT-ĐBCLGD tháng 4 năm 2019.

- BGH;
- Phòng KT-ĐBCLGD.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

08h00

Bảo vệ luận văn lớp cao học Công nghệ Y Sinh học liên kết Đại học Sassari, Ý khóa 5 (2017-2019).

- Theo Quyết định Hội đồng.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch hội đồng

08h00

Họp về triển khai Dự án "Phát triển dịch vụ PHCN liên chuyên khoa trong chăm sóc sức khỏe trẻ khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển".

- BGH;
- BCN BM PHCN;
- Trung tâm sáng kiến sức khỏe dân số CCIHP.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Giao ban công tác ĐTĐH, CTSV tháng 4 năm 2019.

- BGH;
- Phòng: ĐTĐH, CTSV.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

10h00

Giao ban công tác ĐT-SĐH tháng 4 năm 2019.

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

15h00

Họp bàn kế hoạch thực tế tốt nghiệp cho sinh viên ngành Điều dưỡng hệ chính quy năm học 2018-2019.

- BGH;
- Đd lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, CTSV (Phòng ĐTĐH chuẩn bị nội dung);
- BCN Khoa Điều dưỡng.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

15h00

Họp triển khai Kế hoạch hoạt động trọng tâm quý II, năm 2019.

- Chủ tịch Hội CCB các Cơ sở trực thuộc.

Phòng họp 1.7, Đại học Huế

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Đại học Huế

15h00

- Họp triển khai và ấn định thời gian đổ bê tông sân Bệnh viện;
- Họp Hồi đồng thanh lý tài sản của bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/ Phó Phòng: HCQT, TCKT, KHTH.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp về chương trình đào tạo bổ sung cho sinh viên tốt nghiệp ở nước ngoài.

- BGH;
- Phòng ĐTĐH.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

* Thứ Tư/10-04-2019

Sáng

09h00

Giao ban công tác QT-CSVC tháng 4 năm 2019.

- BGH;
- Phòng QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban công tác TC-HC tháng 4 năm 2019.

- BGH;
- Phòng TCHC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

16h00

Tập huấn về chủ đề "Thời điểm sử dụng thuốc".

- Khoa Dược;
- Phòng Điều dưỡng;
- Điều dưỡng, kỹ thuật viên các khoa phòng, đơn vị, trung tâm của toàn Bệnh viện. (Nhóm 1)

Phòng Tiền lâm sàng

Ban Tổ chức

16h00

Họp chuẩn bị đón đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo 585 - BYT

- BGH;
- Ban quản lý dự án;
- Phòng: ĐT-SĐH, TCHC, KHCT.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

* Thứ Năm/11-04-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h30

Lãnh đạo Đại học Huế làm việc với Trường Đại học Y Dược.

* Đại học Huế:
- Ban Giám đốc;
- Chánh Văn phòng; Trưởng các Ban: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Cơ sở vật chất, Đào tạo, Khoa học Công nghệ và Môi trường.
* Trường Đại học Y Dược
- Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường; Trưởng các phòng chức năng
- Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế: Ban Giám đốc, Đảng ủy bộ phận Bệnh viện,Chủ tịch công đoàn, Trưởng các đơn vị thuộc Bệnh viện.

Hội trường 1.01

Giám đốc Đại học Huế

08h30

Làm việc với đoàn khảo sát về chính sách KH&CN, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đại diện Ban Giám hiệu phụ trách KHCN;
- Trưởng các phòng: KHCN-HTQT, KH-TC, CSVC.
- Trưởng các nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế được công nhận năm 2018 (theo Quyết định số1208/QĐ-ĐHHngày 18/9/2018 của Giám đốc Đại học Huế).

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học huế và Trưởng đoàn khảo sát

Chiều

14h00

Nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp ĐHH 2016 của TS. Hồ Duy Bính.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp kỹ thuật và bốc thăm chia bảng thi đấu Giải bóng đá nam (7 người) CB, VC, LĐ Đại học Huế, lần thứ XVI - năm 2019.

- Đại diện các đội bóng tham dự giải.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế - Trưởng Ban Tổ chức

15h30

Nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp ĐHH 2016 của ThS. Nguyễn Thanh Minh.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Tập huấn về chủ đề "Thời điểm sử dụng thuốc".

- Khoa Dược;
- Phòng Điều dưỡng;
- Điều dưỡng, kỹ thuật viên các khoa phòng, đơn vị, trung tâm của toàn Bệnh viện. (Nhóm 2)

Phòng Tiền lâm sàng

Khoa Dược

17h00

Ban Thường vụ Đoàn TN - Ban Thư ký Hội SV báo cáo TV. Đảng ủy- Ban Giám hiệu kế hoạch hoạt động phong trào từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2019.

- TV. Đảng ủy, BGH;
- Ban Thường vụ Đoàn TN;
- Ban Thư ký Hội SV.

Phòng họp II

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Sáu/12-04-2019

Sáng

08h00

Họp rà soát dự trù hóa chất, sinh phẩm năm 2019 của Khoa Dược, BM. Giải phẫu bệnh-PY, Viện Y sinh học.

- BGH;
- Phòng ĐT ĐH, ĐT SĐH, KH-TC, QT-CSVC.
- Ban Chủ nhiệm Khoa Dược, BM. Giải phẫu bệnh-PY, BGĐ Viện Y sinh học.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Làm việc với Đoàn Bộ Y tế về việc khảo sát phục vụ xây dựng Nghị định của Chính phủ về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe.

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h15

Đoàn khảo sát của Bộ Y tế thảo luận nhóm với Lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo Phòng Đào tạo SĐH, lãnh đạo và giảng viên các khoa/bộ môn có liên quan và học viên về đào tạo chuyên khoa.

- Các nhóm thảo luận (TGM).

Các phòng bố trí thảo luận

Trưởng Đoàn khảo sát

10h00

Giao ban công tác KHCN-HTQT tháng 4 năm 2019.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp ĐHH 2016 của ThS. Nguyễn Phương Thảo Tiên.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp rà soát Kế hoạch tổ chức Khóa CME về Sản phụ khoa và Vô sinh năm 2019.

- BGH;
- LĐ Phòng: KHCN-HTQT, ĐT-SĐH, QT-CSVC;
- PGS.TS. Trương Quang Vinh, GS. Cao Ngọc Thành, TS. Võ Văn Đức, PGS.TS. Lê Minh Tâm,
- PGS.TS. Võ Văn Thắng, TS. Đặng Thị Anh Thư.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Chủ nhật/14-04-2019: Giỗ tổ Hùng Vương.

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 27/2016: Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế